Sverige i världen

En mötesplats för Sveriges roll i världen

Donnersgatan 6, invid Almedalsparken.

På Sverige i Världen-torget bidrog ett stort antal organisationertill cirka 40 programpunkter måndag till torsdag i Almedalsveckan. Vi tog bla upp frågan om det finns svarta hål i nyhetsrapporteringen, företagens ansvar och debatterar om män, pojkar och sexuellt våld är en biståndsfråga. Samtliga seminarier webbsändes. Varje kväll anordnades också Global Bar Almedalen med debatter, musik och andra spännande programinslag.

Säkerhetspolitiskt sommartorg

Ett forum för säkerhetspolitiska frågor under Almedalsveckan

Antons, Hamnplan 3D

På Säkerhetspoltiskt sommartorg fördes säkerhetspolitiska samtal med ett brett deltagande inom spännande områden och aktuella frågor. Samtliga seminarier webbsändes. Sida medverkade i ett flertal seminarier om bla Myanmar, säkerhet i klimaförändringarnas spår, kvinnors rättigheter och Afghanistan.