Se konferensen i efterhand

NYHET

Världens länder satsar för att driva in mer skatt

Uppdaterad: 30 maj 2018

Sida har lång erfarenhet av att stödja uppbyggnad av skatteförvaltningar. Vid Stockholm Tax Conference den 30-31 maj 2018 delar myndigheten med sig av sin kunskap, när 90 länder samlas för att diskutera hur utvecklingsländer kan stärka sina skattesystem och få mer pengar till fattigdomsbekämpning och utveckling.

För att världen ska ha en chans att nå de Globala målen för hållbar utveckling till år 2030 krävs en enorm kraftansträngning och en mobilisering av resurser som är långt större än det samlade biståndet. För att bekämpa fattigdomen måste pengar skjutas till från flera håll.

– Att systemet för att driva in skatter från medborgare och företag fungerar väl är en förutsättning för att det ska finnas pengar till att bygga vägar, sjukhus och skolor – för utveckling helt enkelt, säger James Donovan, policyspecialist i bland annat skattefrågan på Sida.

Beskattning är fundamentalt för att en stat alls ska fungera, och ett välfungerande skattesystem minskar också statlig korruption.

Det var vid FN:s internationella konferens om utvecklingsfinansiering, som hölls i Addis Abeba 2016, som man slog fast att en viktig strategi för att uppnå de Globala målen var att utvecklingsländerna måste dra in mer pengar genom beskattning.

Det är ett stort problem att många länders skattesystem inte är ändamålsenligt och att deras skatteförvaltningar inte klarar av att driva in skatter på ett effektivt och rättvist sätt. 

– Det finns många stora utmaningar, en av dem är att i många av de här länderna är jordbrukssektorn stor, och det är en sektor som är väldigt svår att beskatta, särskilt som många är småskaliga bönder som saknar bankkonton och säljer sina produkter på den lokala marknaden utan någon form av redovisning. Detsamma gäller egentligen hela den informella sektorn, säger James Donovan.

Ett annat problem, som är enklare att lösa menar James Donovan, är att många länder har krångliga skatteregler och system som gör det svårt att veta vad man ska betala i skatt, och hur – och här kan biståndet göra skillnad.

Svenska Skatteverket stödjer systermyndigheter

Sverige har sedan 1980-talet hjälpt till att bygga upp och stärka skatteförvaltningar i partnerländer. Idag arbetar Sida med svenska Skatteverket som samarbetspartner i bland annat Kambodja, Kenya, Mocambique, Kosovo och Bosnien.

– Tänk på hur lätt det är att deklarera i Sverige idag. De flesta gör det på en kvart. Skatteverket i Sverige har arbetat hårt för att göra det så enkelt som möjligt för medborgare och företag att betala sina skatter, och den utvecklingen behövs också i våra partnerländer, säger James Donovan.

Genom insatserna arbetar man bland annat för att effektivisera beskattningen, göra regelverken tydligare, stärka kompetensen bland tjänstemännen och göra information om beskattning tydlig och lättillgänglig.

– Genom biståndet stödjer vi arbetet för att göra systemen mer transparenta. Vi behöver arbeta både för att staten ska få in mer skatteinkomster, men också för att pengarna används väl och på ett sätt som gör att medborgare och företag ser och förstår vikten av att de betalar skatt.

Ett exempel på skattepolitik som många idag är överens om inte har gynnat utvecklingsländerna som det var tänkt, har varit de generösa skattelättnader man gett till internationella storföretag för att få dem att etablera sig i länderna.

– De flesta av de här företagen hade ändå investerat i dessa länder, och man kan ju tänka sig att de kanske hade föredragit fungerande elektricitet, bra vägar och utbyggda hamnar, istället för skattelättnader, tror James Donovan.

Skattekonferens samlar representanter från 90 länder

Vid FN-konferensen i Addis Abeba 2016 åtog sig utvecklingsländerna att arbeta aktivt för att öka skatteintäkterna i sina länder, och ett 40-tal givarländer åtog sig att fram till 2020 fördubbla sitt stöd till insatser som ska stärka skattesystemen i dessa länder.

Med utgångspunkt i det har Sverige nu genom Sida och Skatteverket bjudit in representanter för regeringar, myndigheter, organisationer, civilsamhälle och näringsliv till Stockholm Tax Conference som hålls den 30–31 maj 2018. Runt 90 länder kommer att finnas representerade.

– Konferensen ska vara ett forum för att utbyta erfarenheter och ge bra exempel på hur man stärkt skatteförvaltningar. Vi hoppas att deltagarna ska åka hem med nya idéer om hur de konkret kan arbeta för att stärka sina förvaltningar, säger James Donovan.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />