Supamoto eller Emerging Cooking Solutions i Zambia. De arbetar för att leverera solel och förbättrade spisar till kunder som lever utanför elnätets räckvidd.

Supamoto eller Emerging Cooking Solutions i Zambia är ett av de företag som fått lån genom Trine. De arbetar för att leverera solel och förbättrade spisar till kunder som lever utanför elnätets räckvidd.

Foto: Supamoto/Emerging Cooking Solutions.

nyhet

Småsparare kan finansiera förnybar el i Afrika

Uppdaterad: 28 maj 2018

Genom att dela risk med småsparare kan Sida bidra till att en halv miljon människor i Afrika söder om Sahara får tillgång till förnybar el. 

Fler än 600 miljoner människor saknar tillgång till elektricitet i Afrika söder om Sahara. För 360 miljoner av dessa skulle det mest kostnadseffektiva och snabbaste sättet att få el vara ett eget system för solel eller ett mikronät som drivs av sol, vind, vatten eller bioenergi. Men få har råd att köpa ett solcellssystem eller ansluta sig till ett mikronät där hela kostnaden behöver betalas på en gång.

Idag finns företag som erbjuder el till fattiga människor där kunden betalar en liten kontantinsats och sedan gör avbetalningar under 1–3 år tills dess att de äger solelsystemet själva. De företag som erbjuder dessa leasingavtal har stort behov av kunna ta lån för att driva sin verksamhet, men tillgången till lån från traditionella banker är mycket begränsad.

Därför har Sida nu startat ett samarbete med Trine, en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering (crowdfunding på engelska) av förnybara energi och lån till energiserviceföretag i Afrika. Sida garanterar 60 procent av en låneportfölj på 100 miljoner kronor via Trines plattform. Garantin förväntas mobilisera 100 miljoner kronor i privat kapital och ge cirka 560 000 människor tillgång till förnybar el. Garantin är den första av sitt slag.

– Vi vill att fler människor ska förstå att deras pengar kan komma till nytta samtidigt som de får ränta, säger Christoffer Falsén, en av Trines grundare.

Läs mer: Sidas arbete med garantier.

Genom att mobilisera kapital från allmänheten får fler energiserviceföretag möjlighet att expandera sin verksamhet och på så sätt ge fler fattiga människor tillgång till elektricitet.

– Det här är ett nytt sätt att mobilisera resurser, inte bara genom traditionella källor som banker utan genom sparare som vill se sitt kapital göra gott, säger Hanna Holmberg på Sidas enhet för lån och garantier.

Elektricitet bidrar till att minska fattigdomen

För fattiga människor finns det självklart stora fördelar med att få tillgång till elektricitet. Den tid som de annars skulle ägna åt att samla ved kan de till exempel använda till sitt jordbruk eller andra aktiviteter, och barn får bättre möjlighet att läsa läxorna även efter att solen har gått ner. Tillgång till förnybar el sänker dessutom ofta fattiga hushålls utgifter för energi.

Så kallad grästrotsfinansieringär en växande finansieringsform som har potential att mobilisera avsevärda summor. Den har dock hittills använts i begränsad utsträckning för att finansiera förnybar energi. De pilotförsök som har gjorts med olika former av garantier har visat sig öka individers utlåningsvilja genom gräsrotsfinansiering till energiserviceföretag.

– Garantin kommer att minska den upplevda risken av att investera i förnybar energi för fattiga människor. Vi bedömer att detta kommer att leda till en snabb expansion av gräsrotsfinansieringen även när garantin har slutat gälla, säger Anders Arvidson, energiexpert på Sidas Afrikaavdelning.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />