Sylvia Stella Chinguwile, Director of School Acreditation, Ministry of Education Tanzania

Sylvia Stella Chinguwile – Direktör för ackreditering, Utbildningsdepartimentet, Tanzania.

Foto: Lunds Universitet

NYHET

Digital plattform ska stärka barns rättigheter i skolan

Uppdaterad: 26 juni 2018

Den digitala plattformen Child Rights Online har lanserats i 16 länder för att ge lärare och lärarstudenter bättre kunskap om Barnkonventionen för att erbjuda barn och unga en inkluderande och jämlik skolgång. I april lanserades plattformen i Uganda och Tanzania tillsammans med nyckelpersoner från ländernas myndigheter. 

Lärare, lärarstudenter, tjänstepersoner och rektorer drar stor nytta av det stora nätverk och kunskapsrika innehåll som plattformen erbjuder för att stärka barns rättigheter i skolan.

– Jag använder plattformen för att nå ut till människor, hålla föreläsningar och varje gång jag ska sprida barns rättigheter. Vi har lärt oss att inkludera barnen i undervisningen i klassrummet och ge dem en röst samt att involvera föräldrarna mer, berättar Sylvia Stella Chinguwile, direktör för skolackreditering vid utbildningsdepartementet i Tanzania.

Den digitala plattformen utgår från det Sida-finansierade utbildningsprogrammet ”Child Rights, Classroom and School Management” om Barnkonventionen och förändringsarbete för yrkesverksamma inom utbildningssektorn. Programmet genomfördes av Barnrättsinstitutet vid Lunds Universitet under åren 2003–2016 och utbildade över 850 personer i ett trettiotal länder.

Läs mer om International Training Programmes (ITP)

Den nya plattformen ska användas av lärare, lärarstudenter och andra inom utbildningssektorn för kompetensutveckling och kunskapsspridning. Nätverket består av tidigare deltagare i utbildningen, och ska bidra till att lärdomarna från programmet lever kvar och når fler personer än de som faktiskt deltog.

Projektet befinner sig i en pilotfas där plattformen kommer först att introduceras i de 16 länder som deltagit i utbildningen. I april lanserades plattformen dels i Dar es Salaam i Tanzania där representanter från bland annat Tanzanias utbildningsdepartement, svenska ambassaden samt Barnrättsinstitutet samlades. Dels i Uganda där bland annat lärare och studenter från lärarhögskolor var på plats samt representanter från Ugandas utbildningsdepartement.

– Utbildningsprogrammet har inneburit ett uppvaknande för oss lärare att inkludera elever i beslutsprocesser och förstå värdet i att göra vad som blir bäst för barnen. Detta innefattar även att föräldrar förstår att det är viktigt att barn får göra sin röst hörd i beslut som påverkar dem. Vi har startat projektet ’Spread the word’ där vi utbildar lärare i aktivt deltagande bland elever.

Phyllis Chelangat Nabende

– Man behöver inte straffa barn, utan barn ska vara trygga och fria för att kunna njuta och dra nytta av skoltiden. Med hjälp av plattformen kan vi prata med kollegor i andra länder som Moçambique och dela erfarenheter. Mina studenter kommer fortsätta med detta arbete i sina framtida yrkesroller över hela landet, berättar Phyllis Chelangat Nabende, lärare på Lärarhögskolan Shimoni i Uganda

Med hjälp av den digitala plattformen har några lärare och lärarstudenter på Lärarhögskolan Shimoni startat en barnrättsklubb på campus.  

– För mig som lärarstudent har plattformen hjälp mig att se att barn har olika talanger och utvecklas på olika sätt vilket speglar sig i deras lärande. Som lärare måste man förstå och bidra till en lärandemiljö som fungerar för alla, berättar Joshua Urban, lärarstudent och medlem i Children's Rights Club Shimoni. 

Nu har plattformen ungefär 500 användare och den förväntas växa. När projektet är avslutat så kommer Barnsrättsinstitutet fortsätta driva och utveckla plattformen tillsammans med nätverken. Stora delar av plattformen är öppna för alla som arbetar med barn eller möter barn i sin yrkesroll.

Besök plattformen Global Child Rights Online här


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />