Flyktingläger rohingyer

Sedan flera månader pågår arbetet med att minska riskerna i lägret Kutupalong i Bangladesh. Man har satt in nya broar, byggt dräneringskanaler och förstärkt gångvägar.

Foto: UNHCR

nyhet

Monsunregn förvärrar situationen för rohingyer på flykt

Uppdaterad: 20 juni 2018

Monsunregnen faller nu över flyktinglägren i Bangladesh där hundratusentals rohingyer har tagit sin tillflykt. Regnet får vägar att gå sönder och latriner att erodera. Sida har gett ett extra stöd inför regnperioden.

I maj 2018 beslutade Sida att ge 50 miljoner kronor i stöd inför monsunregnen. Detta utöver de 200 miljoner som Sida bidragit med sedan hösten 2017. Syftet är bland annat att förbättra och förstärka flyktingarnas bostäder och bidra till gaskök som minskar behovet av ved.

I juni började monsunregnen falla över de flyktingläger där hundratusentals människor ur folkgruppen rohingya har tagit sin tillflykt undan förföljelse i Myanmar. Skyfallen sköljer bort vägar och skapar jordskred. Det riskerar att förvärra de sanitära förhållandena när latriner rasar samman, och smutsigt vatten sprider sig i lägret. Magsjukdomar kan vara livshotande för små barn.

Sidas humanitära samordnare Frederik Frisell har besökt lägret Kutupalong i närheten av Cox's Bazar.

– Trots de stora hjälpinsatserna för att förbereda lägren inför regnsäsongen har det blivit stora skador på vägar. Vägar som bara är några månader gamla, ser ut att vara årtals gamla sönderkörda vägar. Detta försvårar transporter av nödhjälp. Regnen kommer antagligen fortsätta i minst två månader, så det är svårt att se hur ytterligare skador ska kunna undvikas, säger Frederik Frisell.

Foto:Frederik Frisell

Flyktingarna är beroende av utdelning av ris, bönor och andra torrvaror som måste tillagas över eld. I takt med att flyktingarna tvingats använda ved från skogarna kring lägret har stora ytor nu barlagts och man få gå längre och längre för att hitta ved.

Det innebär att priset på ved ökat kraftigt och flyktingar måste sälja en del av den mat de får för att kunna köpa ved. Svårigheter att kunna koka ris och bönor gör matsituationen allvarlig. Sverige har därför nyligen beslutat att finansiera UNHCR med 25 miljoner kronor för utdelning av gaskök, som är en billigare lösning och minskar skogsavverkningen.


Foto:Frederik Frisell

Sverige beslutade nyligen att stödja IOM med 25 miljoner kronor för att distribuera sandsäckar, rep och metallpeggar. Med hjälp av detta kan flyktingar surra fast och förstärka taken så att de inte blåser av i de kraftiga oväder som kommer med monsunregnen.


Foto:Frederik Frisell

Regnen förvandlar trappor till små vattenfall där de rinner ner för sluttningen. Den lösa jorden eroderar snabbt de vägar som byggts i lägren.


Foto:Frederik Frisell

Regnvatten eroderar de latriner som byggts och drar med sig avföring ut i lägret. Detta kan i in tur leda till snabb spridning av magsjukdomar - och redan undernärda barn riskerar särskilt att drabbas allvarligt.


Antalet flyktingar når nya rekordnivåer

Den 20 juni uppmärksammas den Internationella flyktingdagen. Statistik från FN visar att krig, våld och förföljelse har lett till att antalet människor som tvingats fly sina hem nådde nya rekordnivåer under 2017, för femte året i rad. Ökningen beror främst på krisen i Demokratiska republiken Kongo, kriget i Sydsudan och hundratusentals rohingyer som flytt från Myanmar till Bangladesh. Totalt 68,5 miljoner människor befinner sig i dag på flykt.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />