Nyhet

Svensksomalier bidrar i utvecklingssamarbetet

Uppdaterad: 9 juli 2018

Sida finansierar flera program som vänder sig till den stora somaliska diasporan i Sverige. Programmen gör det möjligt för svensksomalier att på olika sätt bidra till återuppbyggnaden av sitt tidigare hemland och har visat goda resultat. 

I Sverige finns flera hundra civilsamhällesorganisationer med somalisk anknytning. Sida arbetar för att nå ut till svensksomalier som driver företag, är engagerade i organisationer, eller har en akademisk utbildning. Genom satsningen vill Sida upprätthålla dialogen med svensksomalier om hur de kan föra tillbaka kunskap, investera eller starta företag i sitt tidigare hemland.

Swedish Somali Business Program 2016-2019 

Genom att ta vara på kulturella kopplingar till Somalia kan den somaliska diasporan i Sverige och på andra ställen i världen spela en viktig roll i att skapa jobb för befolkningen i Somalia. 2016 inledde Sida ett tre år långt samarbete med Business Sweden och Forum Syd för att stödja investeringar och jobbskapande i Somalia från den svensksomaliska diasporan. Programmet ska framförallt underlätta investeringar och kunskapsöverföring. Sida stöttar programmet med totalt 32 miljoner kronor.

Det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet ger företagare möjlighet att söka finansieringsstöd för att utforska eller utveckla affärsverksamheter i Somalia. Det ingår även utbildning och mentorskap för de företagare som beviljas stöd.

  • "Undersöka en affärsidé" Ett mindre bidrag (35 000 kronor) för att undersöka möjligheterna för en affärsidé under tre månader
  • Utveckla en affärsidé" Ett större bidrag (upp till 200 000 kronor) för att utveckla och etablera en affärsidé under tolv månader.

Under 2017 stöttade SSBP 20 företag att utvecklas och expandera. Totalt ansökte 110 företagare om stöd.

Under 2017 har programmet särskilt fokuserat på kvinnliga entreprenörer och har ökat antalet ansökningar från kvinnor från 18 till 32 jämfört med året innan.

Flest ansökningar handlar om boskapshållning och jordbruk, men flera fokuserar även på hälsa, energi, vatten och sanitet.

Sida kommer under 2018 att ta ställning till en andra fas (2019-2022) av Swedish Somali Business Program.  

Samarbete med Forum Syd 2014-2018

Genom programmet kan svensksomaliska civilsamhällesorganisationer, som har kompetens att genomföra utvecklingsprojekt i Somalia, ansöka om pengar från Forum Syd för att genomföra projekt tillsammans med lokala partnerorganisationer. Projekten kan handla om demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning eller fredsbyggande mellan olika regioner i Somalia.

Intresset för programmet har varit stort. Förra året fick Forum Syd in 62 ansökningar. Av dessa beviljades stöd till 21 projekt.

Sida stöttar programmet med totalt 59 miljoner kronor.

Samarbete med IOM 2013 – 2017

I samarbete med IOM (International Organization for Migration) stöttade Sida ett program med totalt 64 miljoner kronor. Programmet stödde somaliska akademiker att återvända till Somalia för att arbeta på departement och myndigheter.

IOM:s program vänder sig inte bara till svensksomalier, utan till hela den somaliska diasporan. Genom programmet stöttade Sida 65 välutbildade somalier att återvända till Somalia för att arbeta på ministerier och myndigheter inom det somaliska rättsväsendet, inom hälsosektorn och med offentlig finansiell styrning. Programmet placerade experter vid bland annat justitieministeriet, hälsoministeriet och finansministeriet - både på federal nivå och i Somaliland och Puntland.

Vid sidan om diasporaexperterna inkluderade programmet även stöd till ett praktikantprogram där nyutexaminerade från somaliska universitet fick möjlighet att arbeta bredvid experterna.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />