Sex personer i panelen med bla Sidas GD Carin Jämtin på seminariet om bistånd och handel.

Sida, Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) bjöd in till diskussion om handelns betydelse för biståndet.

Foto: Maxime Wallström/Global reporting

Bistånd en förutsättning för svensk export till utvecklingsmarknader

Uppdaterad: 6 juli 2018

Samverkan mellan olika samhällsaktörer understryks i Agenda 2030 samtidigt som näringslivet får en allt större roll i biståndet. På Sverige i världens scen på Almedalen möttes Sida, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit för en diskussion om hur samverkan mellan bistånd, myndigheter och näringsliv kan ske. 

En bredare samverkan mellan aktörer är en förutsättning för utveckling. Detta fastslås bland annat i mål 17 om genomförande och globalt partnerskap i Agenda 2030: regeringar, den privata sektorn, civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att kunna uppnå resterande 16 globala hållbarhetsmål.

Sida har fått i uppdrag från regeringen att verka för en övergång från långsiktigt bistånd till bredare relationer, som nu genomförs i fem pilotländer: Bangladesh, Kenya, Tanzania, Zambia och Bolivia. Även regeringens exportstrategi fastslår att Sverige bör bli bättre på att hantera övergången mellan bistånd och handel i utvecklingsländer genom ett förbättrat samarbete mellan olika aktörer.

Under Almedals-seminariet ”Bistånd och handel – motsättning eller förutsättning?” som arrangerades av Sida, Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) diskuterades hur ett sådant samarbete kan ske.

Sidas generaldirektör Carin Jämtin inledde seminariet med att berätta att biståndet många gånger lägger grund för svensk export.

– Sida arbetar bland annat med att bygga institutioner för att möjliggöra ekonomisk utveckling. Ekonomisk utveckling och stabila institutioner är en förutsättning för att även svenska företag ska kunna exportera och etablera sig i dessa, vad jag tror attraktiva, utvecklingsmarknader som våra samarbetsländer är, sa hon.

Svensk Exportkredits (SEK) uppdrag är att se till att svensk industri är konkurrenskraftig ute i världen. I jämförelse med andra marknader så tar svensk export en relativt liten marknadsandel i Afrika, säger Catrin Fransson, vd på SEK, som tror att vägen till att ändra på detta går just genom samarbete mellan främjande-aktörer och bistånd. Detta, menar hon, skulle kunna gynna både Sverige och de afrikanska länder som får tillgång till svenska lösningar.

– Men då behöver vi vara bättre än andra länder på kommersiell finansiering. Det handlar om att förstå hur länderna fungerar, korruptionsrisk och mänskliga rättigheter. Där har Sida en fantastisk kompetens och genom samarbete skulle vi kunna bli snabbare än vad resten av världen är. Vi har ett stort jobb att göra tillsammans, men vi har också förutsättningarna att lyckas, säger Catrin Fransson.

En fråga som ofta kommer upp när biståndet diskuteras i relation till näringslivet är huruvida biståndet ska vara bundet eller obundet. Svenskt bistånd har traditionellt sett varit obundet och kommer att fortsätta att vara det även i framtiden, säger Carin Jämtin.

– Bundet bistånd ger inte bra utvecklingsresultat. Många företagare menar dessutom att det är bättre att höja nivån på kvalitetskraven i upphandlingarna och därmed ge svenska företag större chans att vinna dem. Det gör man just genom institutionsbyggande, säger hon.

Karl-Oskar Olming, Afrika-representant på EKN, menar att det finns många andra saker som kan göras i samarbetet mellan bistånd och främjande myndigheter utan att binda biståndet. Även han pekar på upphandling som en central fråga – att stärka upphandlingarna och att inkludera svenska värderingar i dessa hade gjort stor skillnad för svensk exportmarknad.

Att använda befintliga relationer och låta olika aktörers kompetens komplettera varandra är också av största vikt, menar Karl-Oskar Olming. Och det finns många exempel på när ett sådant samarbete har fungerat bra:

– Till exempel i Botswana där Sida möjliggjorde elektrifiering av ett antal byar som de sedan ville skala upp. Då gick EKN in med en garanti så att hundra byar kunde elektrifieras. Det är ett exempel på hur olika verktyg inom staten som kan användas för att Sverige kan gå från en biståndsrelation till en annan sorts relation med ett land, säger Karl-Oskar Olming.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />