Se trailern till dokumentären Finding Oscar.

Nyhet

Steven Spielberg gör film tillsammans med Sida-partner

Uppdaterad: 11 januari 2018

Steven Spielbergs "Finding Oscar" handlar om en massaker i Guatemala, men berättar egentligen om alla de massakrer och brott mot de mänskliga rättigheterna som ägde rum under landets långa väpnade konflikt.

"Inga kroppar har hittats. Byns samtliga invånare är försvunna." Så stod det i en rapport från byn Dos Erres i Guatemala. Året var 1982 och det brutala inbördeskrig som redan hade pågått i flera årtionden hade tagits in i en ny, om möjligt ännu värre, fas av den nya militärdiktatorn Ríos Montt, uppbackad av USA:s dåvarande president Ronald Reagan.

Jordbrukaren don Tranquilino Castañeda var inte hemma den dag då en av militärens specialstyrkor gick in i hans hemby, avrättade byns samtliga invånare, dumpade kropparna i en djup brunn, täckte över brunnen och försvann därifrån.

I den gripande Steven Spielberg-producerade dokumentärfilmen Finding Oscar berättar don Tranquilino Castañeda, nu en gammal man:

– Jag trodde jag skulle bli galen. Vad skulle jag göra? Min fru och alla mina åtta barn hade dött.

Vad don Tranquilino Castañeda inte fick veta förrän under inspelningen av Finding Oscar, var att militären hade skonat en av hans söner och tagit med sig honom från Dos Erres. Sonen Oscar kom att växa upp i en av förövarnas hem.

Idén att göra en dokumentärfilm om massakern i Dos Erres kom från rättsantropologen Fredy Peccerelli, som också är ordförande och en av grundarna av Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en organisation som haft stöd av Sida sedan början av 2000-talet.

Läs mer: Sidas stöd till övergångsrättvisa i Guatemala

FAFG arbetar för att ge sanning och rättvisa till de överlevande vars anhöriga försvann eller mördades under inbördeskriget – ett krig där 45 000 människor spårlöst försvann och 200 000 människor mördades. Genom att gräva ut gravar och massgravar och identifiera kvarlevor gör FAFG det möjligt att analysera och kartlägga de brott som begicks.

– Vi har arbetat sedan 1992 med att identifiera kroppar från massakrer under kriget, men sedan 2009 när det började bli möjligt att arbeta med identifiering genom DNA, har vi kunnat utöka arbetet, berättar Fredy Peccerelli.

Den guatemalanska staten har efter en internationell dom ålagts att gräva upp kropparna från krigets massakrer och identifiera dem genom DNA-test. FAFG gör detta genom ett avancerat matchningssystem där anhöriga som söker sina försvunna familjemedlemmar kan lämna in DNA-test.

– Det var under denna process som temat Oscar kom upp. Don Tranquilino Castañeda kom in för att lämna DNA för att hitta sin familjs kroppar, och det visade sig sen att han var Oscars pappa, säger Fredy Peccerelli.

Det slutade med att Steven Spielberg fick höra om idén och nappade direkt.

– Finding Oscar är ett enormt viktigt verktyg för att sprida kunskap om Guatemalas tragiska historia, i USA, Europa och även i Guatemala. Det finns många i Guatemala som förnekar att de här hemskheterna alls ägt rum. Och andra som menar att det var gerillan, och inte landets egen armé, som utförde brotten.

Läs mer: Sidas arbete i Guatemala

Filmen har gått för fulla biosalonger över hela USA och Kanada. Nu arbetar teamet runt filmen för att få visningsrättigheter i Guatemala, där man hittills bara kunnat genomföra sex visningar, som arrangerades av FAFG tillsammans med svenska ambassaden.

– Runt 600 personer såg varje visning, fler fick inte plats. Det var stående ovationer och folk kom ut gråtande, många med skam för att detta hänt i deras land. Vid en visning närvarade 75 överlevare från Dos Erres.

Fredy Peccerelli menar att för de anhöriga är Finding Oscar ett bevis för att den här typen av fasansfulla brott mot de mänskliga rättigheterna verkligen har ägt rum, och ett bidrag till en värdig upprättelse.

– Det här är en dokumentär om en massaker, men den berättar historien om hundratals massakrer och tusentals avrättningar. Den har potential att öppna ögonen på dagens guatemalaner, förändra deras världsbild. Vi kan inte längre blunda för det som hänt, säger Fredy Peccerelli.

FAFG fortsätter sitt arbete med att skapa genetiska profiler och matcha DNA från offer och överlevare. Dödandet i Guatemala var så omfattande att arbetet är i det närmaste oändligt. FAFG hade 2017 6 000 kvarlevor och 15 000 överlevande i sitt matchningssystem.

– Jag tror att vi aldrig kommer att sluta med det här arbetet. En anhörig som söker efter en närståendes döda kropp, kommer aldrig ge upp sitt sökande.

Sveriges stöd

Sida stödjer Fundación de Antropología Forense de Guatemalas (FAFG) arbete i Guatemala genom ett program för övergångsrättvisa som koordineras av UNDP. Programmet bekämpar den historiska straffriheten och bringar klarhet kring våldet och tvångsförsvinnandena som pågick under det 36 år långa inbördeskriget. Sverige har stött FAFG sedan 2006, och är i dag organisationens största givare.

Vad är övergångsrättvisa?

Övergångsrättvisa handlar om de processer och mekanismer en stat använder för att komma till rätta med massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt för att säkerställa upprättelse, rättvisa, garantier för icke-upprepning och försoning.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />