NYHET

Sidas humanitära stöd till Oxfam stoppas tills vidare

Uppdaterad: 1 mars 2018

Den senaste veckan har biståndsvärlden skakats av avslöjandet att en landchef på Haiti för den brittiska organisationen Oxfam under lång tid köpt sex och sexuellt utnyttjat kvinnor. 

Trots att Oxfams högsta ledning känt till övergreppen fick mannen lämna organisationen utan att orsaken till detta nämndes. Han kunde kort därefter få ett nytt jobb som landchef för ACF (Action Contre la Faim) i Bangladesh.

– Det är skrämmande att detta kunnat pågå under så lång tid, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Tyvärr är det inte första gången biståndsarbetare utnyttjat just de människor de är satta att hjälpa. Att det är utsatta människor i beroendeställning är extra allvarligt.

2008 beslutade Sida om stöd till Oxfams arbete i Tchad, där mannen då var landchef. En handläggare på Sida som kände till mannens beteende varnade sin chef.

– Vi undersöker nu vad Sida gjorde då och om Oxfam kontaktades, vilket självklart ska ske, säger Carin Jämtin.

Sidas humanitära stöd till Oxfam är stoppat under den tid som en utredning av Oxfams system och rutiner pågår.

Händelsen inträffade för tio år sedan och sedan dess har Sida utvecklat och tydliggjort regler och rutiner för hur anställda ska agera vid misstanke om korruption och andra oegentligheter. Det innebär att Sida alltid utreder eller kräver av sina partnerorganisationer att de utreder missförhållanden och att man agerar snabbt för att rätta till dem.

Sedan 2017 arbetar Sida med ett antal organisationer för att utveckla system för ansvarsutkrävande som ska gynna hela det internationella humanitära samfundet. Det kan till exempel handla om visselblåsarsystem eller att inrätta oberoende organ som kan ta hand om de som drabbats. Detta för att man på ett tryggt och säkert sätt ska kunna och våga larma vid oegentligheter.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />