Vattenkran i Dhaka

En kran med rent dricksvatten i slumområdet Kalshi i Bangladeshs huvudstad Dhaka.

Foto: WaterAid/GMB Akash/Panos

Nyhet

Två miljarder människor saknar rent vatten

Uppdaterad: 27 augusti 2018

Bristen på vatten påverkar 40 procent av jordens befolkning och den siffran beräknas stiga. Sida arbetar för att förbättra fattiga människors hälsa genom tillgång till rent dricksvatten, latriner och andra sanitetslösningar, hygien samt en effektiv hantering av vattenresurser.

I Stockholm pågår Världsvattenveckan, World Water Week, en konferens som samlar mer än 3 000 experter: forskare, internationella institutioner, enskilda organisationer och medier från hela världen, för att diskutera vatten och sanitet. Temat i år är vatten, ekosystem och mänsklig utveckling.

– Utan tillgång till rent vatten blir barn sjuka, sjukhus fungerar inte och sjukdomar och undernäring sprids snabbt. Bland alla de hot som finns mot barn i konfliktområden är bristen på säkert dricksvatten bland de dödligaste, säger Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

Omkring var fjärde barn i världen bor i ett land som härjas av konflikter eller drabbas av allvarliga naturkatastrofer, enligt Unicef.

Och enligt Världsbanken lever 2 miljarder människor i länder som är sårbara, befinner sig i krig eller härjas av våldsamma konflikter. År 2030 beräknas hälften av jordens befolkning leva i konfliktområden.

Människors liv står på spel

Rent vatten och tillgång till hållbar sanitet är en mänsklig rättighet och väsentlig för vår överlevnad. Bristen på vatten påverkar 40 procent av jordens befolkning och den siffran beräknas stiga.

En FN-rapport publicerad i juli 2018 slår fast att "om miljöförstöring fortgår och vi samtidigt fortsätter utnyttja våra vattenresurser på ett sätt som inte är hållbart, så hotas mer än hälften av världens befolkning. Dessutom beräknas världens bruttoproduktion minska med 45 procent, och 40 procent av världens spannmålsproduktion är hotad."

 • 2,1 miljarder människor saknar rent dricksvatten.
 • 4,5 miljarder saknar tillgång till toaletter eller latriner (sanitet).
 • Nära 40 procent av världens hälsoinrättningar saknar rent vatten. Nästan 20 procent saknar någon form av sanitet. 35 procent av inrättningarna saknar hygienartiklar.
 • Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt hot mot vår hälsa. Det är oerhört viktigt att stödja forskning om antibiotikaresistens och att finna metoder att hantera förekomsten av resistenta bakterier i våra vatten.

Läs mer på Washdata.org

Sidas stöd till vatten och sanitet

Sidas stöd till vatten och sanitet uppgick 2017 till 840 miljoner kronor vilket motsvarar omkring fyra procent av Sidas utbetalningar samma år. Stödet fokuserar främst på att öka fattiga människors tillgång till hållbara vatten- och sanitetslösningar. Sida arbetar också för att främja mer demokratiska och effektiva institutioner.

Oregelbundet regn i Mali

I Nigerdeltat i Mali bor 1,5 miljoner människor vars uppehälle och ekosystem påverkas av klimatförändringar i form av oregelbundna regn- och torkperioder. Samtidigt har väpnade konflikter lett till ökad osäkerhet. Genom en Sida-stödd insats har invånarna fått ökad kunskap om hur de ska kunna möta klimatförändringar i deltats ekosystem. Resultatet är att de fattigaste har fått det bättre med hjälp av ökad kunskap och bättre metoder.

Fler exempel på Sidas arbete inom vatten och sanitet

 • Sida stödjer Unicefs arbete med förbättrad menshygien för tonårsflickor i mer än 1 000 skolor runtom i världen.
 • Sida bidrog under 2015 till rent vatten för 6,5 miljoner människor i några av världens mest allvarliga kriser: Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Etiopien, Irak, Pakistan, Syrien, Sudan, Sydsudan samt Jemen.
 • Organisationen Agua Tuya har byggt ett vattenreningsverk i Villa El Carmen, Bolivia med hjälp av svensk teknik. Det renar avloppsvatten så att det kan användas för bevattning av jordbruket.
 • I ett Sidastött program i Bangladesh har Water Aid förbättrat tillgången till vatten och sanitet samt förbättrad hygien för 300 000 människor i informella bosättningar.
 • I Gaza har Världsbanken tillsammans med Palestinska vattenmyndigheterna färdigställt ett reningsverk för 400 000 invånare.
 • Sida har också bidragit till vattenrening i Östersjöregionen och 2017 invigdes ett reningsverk i Kaliningrad.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />