DevTalks

Från vänster: Oscar Ernerot, LO; Cecilia Nilsson Kleffner, Diakonia; Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna och Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen.

Foto: Jakob Roseen

nyhet

Människohandeln ökar när fler människor tvingas på flykt

Uppdaterad: 27 april 2018

Människohandel är en av de mest lukrativa industrierna i världen och genererar årligen 150 miljarder dollar. Det är ett allvarligt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, som utnyttjar fattiga människors brist på möjligheter i livet. Biståndet har en viktig roll att spela, och därför arrangerades ett Development Talks på Sida för att diskutera problemet och vägar framåt.

Människohandel – human trafficking – inbegriper många former av tvång och exploatering av människor. Det största antalet drabbade är offer för sexuell exploatering, men till trafficking räknas även all form av tvångsarbete, slaveri, barnsoldater, tvångstiggeri, tvångsäktenskap, ofrivillig organdonation och försäljning av barn.

Det finns en tydlig koppling mellan ett ökande antal migranter och en ökad människohandel. Med fler människor på flykt i världen ökar också möjligheten att utnyttja desperata människor som söker en bättre framtid.

– När man är på flykt saknar man möjligheter att tillgodose sina grundläggande behov, och man har ingen inkomst. Många flyktingar får inte heller arbeta i de länder de kommer till, och risken att hamna i någon form av trafficking är uppenbar, sa Kristof Tamas, chef på Migration Studies Delegation.

I områden där det pågår väpnad konflikt förekommer inte sällan exploatering av kvinnor och flickor som sexslavar eller för hushållsarbete. Män och pojkar i samma områden tvingas till slavarbete i exempelvis gruvor, som soldater eller bärare.

 – Trafficking måste studeras ur ett migrationsperspektiv, och vi måste arbeta mer preventivt. Lagstiftning är förstås viktigt, men 160 länder har nu lagar mot trafficking, och trots det ökar företeelsen istället för att minska, sa Kristof Tamas.

Sexuell exploatering vanligaste typen av människohandel

Per-Anders Sunesson, ambassadör för arbetet mot människohandel på Utrikesdepartementet, och Sidas överdirektör Marie Ottosson poängterade båda att brist på jämställdhet är en fundamental aspekt i arbetet mot trafficking. 

– Människohandlarna är oftast män, medan offren oftast är kvinnor. Det beror sannolikt på att just den sexuella exploateringen utgör mer än hälften av all trafficking, sa Per-Anders Sunesson.

DevTalks - Marie Ottosson och Per-Anders Sunesson
Marie Ottosson, Sida och Per-Anders Sunesson, Utrikesdepartementet
Foto: Jakob Roséen

Fyra av tio trafficking-offer exploateras som arbetskraft.

– I grund och botten är exploatering av arbetskraft en följd av ojämlika samhällen och en enorm informell arbetsmarknad. Det är de mest sårbara i världen som hamnar i den här formen av modernt slaveri, sa Oscar Ernerot, internationell sekreterare på LO. 

Många länder saknar den lagstiftning mot tvångsarbete som behövs för att kunna bekämpa det, menade Ernerot och tillade att ILO (International Labour Organization) bidrar med viktiga verktyg i den här kampen.

Lagstiftningen mot trafficking har gjort framsteg globalt sett. Men trots det kommer fortfarande de flesta människohandlare undan ostraffat. 

Alla experter och paneldeltagare vid seminariet uttryckte på olika sätt att det internationella samfundet har misslyckats med att åstadkomma betydande förändringar vad gäller trafficking.

Även barn blir offer för människohandel

Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare, efterlyste mer fokus på den mest sårbara gruppen av alla – barnen. De flesta barn som utsätts för trafficking finns i Afrika söder om Sahara, där många pojkar tvingas bli soldater, samt i Centralamerika och Karibien, där sexuell exploatering av flickor är vanligt. Men över hela världen tvingas barn att arbeta eller tigga, de säljs som slavar eller gifts bort, och bebisar rövas bort för att säljas till adoption. 

Hon tryckte på vikten av att göra människors röster hörda, hjälpa dem att organisera sig och stärka deras självkänsla och egenmakt.

Grégoire Théry från The Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP) International pekade på svårigheterna med att bekämpa sexuell exploatering av kvinnor. 

– Som alla marknader drivs också denna av utbud och efterfrågan. Sextrafficking har bara ett syfte: män betalar för sex, över hela världen. Och i de länder där det inte finns tillräckligt många inhemska kvinnor som är beredda att sälja sina kroppar, där uppstår en människohandel för att kunna möta efterfrågan.

Petra Andorff från Kvinna till Kvinna pratade om den viktiga roll som civilsamhällets organisationer spelar, och om hur viktigt det är att arbeta med attitydförändringar bland män och pojkar.

– Vi måste arbeta för att förändra de könsroller som gör att det ses som okej för män att köpa sex, sa Petra Andorff.

Biståndets och Sveriges roll

Flera panelister nämnde att de tror att svenskt bistånd kan göra skillnad genom att skapa bättre förutsättningar för människor som lever i fattigdom, men också genom vår feministiska utrikespolitik. 

Marie Ottosson underströk betydelsen av de Globala målen där flera delmål handlar om kampen mot trafficking medan Kristof Tamas betonade vikten av att skapa breda globala samarbeten mellan olika aktörer. 

– Inget land kan ensamt bekämpa trafficking. Trafficking känner inte till några gränser, och därför måste det internationella samarbetet göra mer, påminde Per-Anders Sunesson.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />