I den här filmen berättar Radhika själv om sitt liv.

Nyhet

Sida stödjer arbetet för att utrota barnäktenskap

Uppdaterad: 11 oktober 2017

Varje år gifter sig 15 miljoner flickor som ännu inte har fyllt 18 år. Sida ger nu stöd till organisationen Girls Not Brides som arbetar för att flickor ska få vara barn istället för brudar.

När 17-åriga Radhika från Nepal fick besök från organisationen Girls Not Brides var hon gift sedan ett år och gravid i sjätte månaden.

– Om jag inte hade gift mig, så hade jag velat bli sjuksköterska. Men eftersom jag gifte mig och slutade skolan, så kan jag inte nå den drömmen, berättade hon.

Med stöd från nepalesiska Child Welfare Society, som är en av Girls Not Brides hundratals medlemsorganisationer, har Radhika fått möjlighet att gå en yrkesutbildning och hon lär sig dessutom om sexuell och reproduktiv hälsa.

Radhika är långt ifrån ensam om att gifta sig tidigt. Varje år gifter sig 15 miljoner flickor som ännu inte fyllt 18. 700 miljoner kvinnor i världen har varit gifta sedan de var barn. Barnäktenskap är ett globalt problem – det förekommer i länder på jordens alla kontinenter, inom olika kulturer, religioner och etniciteter. Jennifer Woodside är ansvarig för kommunikation och påverkan på Girls Not Brides (GNB):

– På 1980-talet hade en tredjedel av alla kvinnor i utvecklingsländerna varit gifta sedan innan de fyllde 18 och idag är den siffran en fjärdedel. Så utvecklingen går sakta – men åt rätt håll! En region där vi ser att det görs stora framsteg är Mellanöstern och Nordafrika.

Barnäktenskap är resultat av ojämlikhet

Barnäktenskap handlar i grund och botten om ojämlikhet och patriarkala värderingar om att kontrollera flickor och kvinnor. Men det är också en komplex företeelse där fattigdom, brist på utbildning och/eller traditioner spelar in, och bidrar till att upprätthålla problemet. Bland världens allra fattigaste är mer än hälften av alla flickor gifta, bland annat eftersom det blir färre munnar mindre att mätta när en familj gifter bort sina flickor.

– Det finns länder, framförallt i Afrika, där det inte har blivit bättre, och i vissa fall till och med sämre, fortsätter Jennifer Woodside.

– Det är ofta länder där det pågår konflikter. När människor är på flykt och i humanitära katastrofer ser många familjer det som en säkerhetsåtgärd att gifta bort sina flickor tidigt.

Att utrota barnäktenskap i världen ingår i de Globala målen (ett delmål under mål 5 om jämställdhet) och det är ett resultat av Girls Not Brides och andra kvinnoorganisationers påverkansarbete. GNB påpekar att avskaffandet av barnäktenskap dessutom är en förutsättning för att kunna uppnå hela åtta stycken av de Globala målen. I kampanjen som startar i samband med den Internationella Flickadagen så säger de: När flickor får vara flickor, inte fruar, så förbättras deras hälsa och de får möjlighet att utbilda sig. Då får de större ekonomiska möjligheter och risken minskar för att de hamnar i fattigdom, och utsätts för våld eller diskriminering.

Girls Not Brides får stöd från Sida

När Sida nu går in med ett nytt stöd till Girls Not Brides på 20 miljoner kronor fördelat över tre år, så är det ett viktigt bidrag i arbetet för att uppnå de Globala målen.

– Det är särskilt viktigt att det här stödet bidrar till det fjärde globala målet, som handlar om tillgång till utbildning. Flickor slutar ofta i skolan i förtid på grund av för tidiga giftermål och graviditeter, säger Lena Forsgren som handlägger insatsen på Sida.

Jennifer Woddside på Girls Not Brides berättar att stödet kommer göra stor skillnad för verksamheten.

– Det nya stödet från Sida ger oss möjlighet att börja arbeta i regioner som resurserna inte har räckt till att arbeta i tidigare, som till exempel i Latinamerika och Karibien, säger hon.

Sedan organisationen startade 2011 har den främst fokuserat på Afrika och Asien, och mest på globalt arbete, som att till exempel påverka genom FN-systemet. Förutom nya satsningar i Latinamerika kommer organisationen nu också att arbeta mer på lokal nivå.

– För att vi ska kunna bidra till en verklig skillnad för världens flickor så måste vi arbeta på lokal nivå också, säger Jennifer Woodside.

– Därför är det viktigt att vi är den stora rörelse vi är, där vi kan nå ut genom de cirka 850 medlemsorganisationer som vi har över hela världen.

Men för att kunna göra det krävs också ökade resurser. Sidas stöd är en god bit på vägen.

– Jag hoppas att vårt stöd kan bidra till att världen på riktigt börjar bry sig om flickor och tonårstjejer. Barnäktenskap är en form av våld mot barn, och ett hinder för att de ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter, säger Lena Forsgren på Sida. 

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />