Miriam Chipmo UNAIDS

Temperaturmätning var ett sätt att undersöka om någon hade drabbats av ebola under den tid då epidemin var som värst i Liberia. Här kontrolleras Miriam Chipimo.

Foto: David Isaksson/Global Reporting

Nyhet

Svensk sjukvård inspirerar UNAIDS-chef i Liberia

Uppdaterad: 16 november 2017

Trots att det har gått mer än tio år sedan Miriam Chipimo deltog i ett Sida-finansierat utbildningsprogram om utveckling av hälsosystem så har hon dagligen nytta av den kunskap hon fick genom programmet.

Miriam Chipimo kommer ursprungligen från Zambia. I dag arbetar hon för UNAIDS i Liberia och under de år som gått sedan hon 2005 deltog i ett av Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) har hon arbetat i flera olika länder.

Utbildningen handlade om hur man utvecklar nationella hälsosystem och Miriams särskilda fokus var utvecklingen av informationssystem. Inom ramen för utbildningen tillbringade Miriam bland annat en vecka inom sjukvården i Linköping. Hon berättar att den erfarenheten i efterhand har visat sig vara oerhört viktig i hennes arbetsliv.

– Det som gjorde störst intryck på mig var fördelen med ett decentraliserat sjukvårdssystem där beslut inte enbart fattas på nationell nivå, utan där människor på lokal nivå har den kunskap och de förutsättningar som krävs för att driva och utveckla sjukvården utifrån lokala behov, säger Miriam Chipimo.

Engagerade sjukvårdspersonal i Malawi

En tid efter utbildningen flyttade Miriam Chipimo till Malawi där hon började arbeta för Unicef. Även i det arbetet hade hon stor nytta av sina erfarenheter från ITP-programmet. Bland annat arbetade de aktivt för att engagera människor inom sjukvården på distriktsnivå för att de inte bara ska genomföra olika utvecklingsprogram utan att de dessutom ska vara drivkrafterna bakom dem.

– För det är ju så att vi som är experter från olika organisationer och biståndsgivare kommer och går, men det är människorna lokalt som finns kvar på lång sikt.

När Miriam Chipimo senare flyttade till Sydafrika för att arbeta för UNAIDS mötte hon ett decentraliserat sjukvårdssystem som påminde om det hon hade stiftat bekantskap med i Sverige.

– Man kan säga att det var ett system som var halvvägs reformerat med en stark organisation på provinsnivå, medan distrikten fortfarande var svaga. I Sydafrika hade jag stor nytta av min erfarenhet från Sverige, den hjälpte mig att förstå hur vi på UNAIDS bäst kunde stödja sjukvården lokalt, konstaterar hon.

Liberias sjukvård efter ebolan

Efter att ha jobbat i flera länder i Karibien är Miriam Chipimo sedan mars 2017 chef för UNAIDS i Liberia. Där är hälsosystemet kraftigt försvagat efter att ebolaepidemin förstörde mycket av det man hade byggt upp efter inbördeskriget som pågick fram till 2003.

– Nu handlar det väldigt mycket om att börja om från början igen: samordningen är svag och när hälsoministeriet fattar beslut på nationell nivå är det svårt att aktivt driva frågan i distrikten. Så här kan den svenska erfarenheten återigen komma in, konstaterar hon.

En av Miriam Chipimos uppgifter är just att bidra till att olika nivåer inom sjukvårdsystemet samarbetar med varandra för att på så sätt stärka det förebyggande hiv-arbetet på lokal nivå.

– Liberia är ett av de länder i Västafrika där arbetet med hiv och aids har halkat efter, men jag är övertygad om att ett bättre fungerande, decentraliserat system skulle hjälpa en hel del.

Och trots att det gått så många år sedan hon deltog i ITP-programmet menar Miriam Chipimo att de erfarenheter hon gjorde då alltjämt är högst relevanta. Hennes slutsats är entydig.

– Om man inte reformerar och utvecklar själva sjukvårdssystemet så kommer en stor del av de pengar som satsas på den dagliga verksamheten att vara bortkastade.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />