Nicomed Bohay, Eugenia Mkoko och Ulf Källstig

Nicomed Bohay, Managing Director PASS, Eugenia Mkoko, en av de entreprenörer som genom PASS lyckats utöka sin verksamhet samt Ulf Källstig, biståndsråd på svenska ambassaden i Tanzania.

Foto: Sida

nyhet

Lånegaranti ger lantbrukare i Tanzania bättre villkor

Uppdaterad: 13 november 2017

En majoritet av befolkningen i Tanzania jobbar inom jordbruket och de flesta tjänar väldigt lite pengar. Ett av hindren är svårigheten att låna pengar till verktyg, utsäde och gödsel. Nu gör en ny svensk garanti det möjligt för fler lantbrukare och småföretagare inom jordbrukssektorn att få lån från kommersiella banker. 

Lantbrukare i Tanzania har låga inkomster och deras skördar är förhållandevis små. En stor del av jordbruket är beroende av regn för bevattning. Endast en liten del av jordbruket är mekaniserat och de flesta odlar för husbehov, inte för att tjäna pengar.

Att kunna öka sina skördar och tjäna pengar på sitt arbete är ofta svårt eftersom lantbrukare och småentreprenörer har svårt att få de lån som krävs för att köpa verktyg, utsäde eller gödsel. Orsaken är att bankerna ställer höga krav på säkerhet i form av till exempel fastigheter, land eller fordon för att låna ut pengar. De har även bristande kunskap om hur jordbruksföretag fungerar.

Sveriges nya partnerorganisation PASS fungerar som en länk mellan banker och små och medelstora företag inom jordbrukssektorn. De hjälper företagarna att utveckla sin verksamhet och genom att ställa ut garantier tar PASS en del av risken ifall en låntagare inte kan betala sina amorteringar. Det betyder att även de låntagare som saknar säkerhet kan ta banklån.

En garanti från PASS täcker upp till 80 procent av lånesumman för kvinnliga låntagare och 60 procent för manliga för att underlätta för kvinnliga företagare som oftast möter större hinder än män till att få lån.

Lån gör det möjligt att höja inkomster

Samarbetet förväntas leda till fler och framför allt bättre jobb inom jordbrukssektorn. Det är viktigt eftersom jordbrukssektorn i Tanzania sysselsätter merparten av landets befolkning och dessutom en stor del av de människor som lever i fattigdom.

En del låntagare kan till exempel jobba mer effektivt med hjälp av bättre redskap och få tid över till annat. De kan också köpa bättre utsäde som, kombinerat med kunskap om lantbruksmetoder, kan öka deras skördar väsentligt och därmed även deras inkomster.

PASS når entreprenörer även i de mest avlägsna delarna av Tanzania där banker annars inte är verksamma. Företagaren, änkan och 10-barnsmamman Eugenia Mkoko är en av de bönder som har kunnat låna pengar med stöd från PASS.

– Sedan jag började jobba med PASS har jag hela tiden utökat mina jordbruksmarker. Tack vare PASS har jag kunnat öka min inkomst och förbättra min levnadsstandard, säger hon.

Smart utformat bistånd

Samarbetet är ett exempel på hur ett begränsat svenskt bistånd kan bidra till privata investeringar som förbättrar situationen för människor som lever i fattigdom. Sida stödjer PASS med en garanti på maximalt 190 miljoner kronor, pengar som endast betalas ut ifall låntagare inte kan betala tillbaka sina lån, samt tekniskt stöd för att stärka PASS arbete med jämställdhet och miljöfrågor.

Garantin gör det möjligt för PASS att öka sin utlåning med motsvarande 500 miljoner kronor. PASS samarbetar med ett femtontal banker och finansieringsinstitut i Tanzania. Garantin kompletterar de svenska investeringar som gjorts genom Swedfund i de två största samarbetsbankerna CRDB och NMB.

– Bistånd brukar ofta lindra de problem som skapas av brist på utveckling. Men ett smart utformat och utfört bistånd snabbar istället på utvecklingen. Den garanti och det upplägg som Sverige erbjuder PASS är ett smart utformat bistånd. Vi förväntar oss att den ska påskynda det arbete som PASS har ägnat sig åt sedan starten och öka kommersialiseringen i jordbruket och skapa stora fördelar för småbönder, kvinnor och ungdomar, säger Andrew Temu, styrelseordförande i PASS.

Biståndsrådet Ulf Källstig är nöjd med det nya partnerskapet.

– Genom en garanti och små biståndsmedel kan vi bidra till markant ökad privat utlåning och ökad inkomst för miljoner av tanzanier under de kommande åren. Tillsammans med PASS bidrar vi till att Tanzanias jordbruksföretag kan förverkliga sin potential vilket leder till fattigdomsminskning och ekonomisk utveckling.
– Det leder inte bara till ökad möjlighet för människor som lever i fattigdom att försörja sig själva, utan även till att fler tanzanier kan ha råd att ha sina barn i skola och investera i deras och Tanzanias framtid. Jag hoppas vi kommer att få se många fler Eugenias här i Tanzania.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />