Carin Jämtin & Melinda Gates

Sidas generaldirektör Carin Jämtin och Melinda Gates från Bill & Melinda Gates Foundation.

Foto: Sida

Nyhet

Framgångsrikt samarbete med Bill & Melinda Gates Foundation

Uppdaterad: 28 november 2017

Bill and Melinda Gates Foundation samarbetar med Sida för att stärka flickors och kvinnors hälsa och rättigheter genom innovativa investeringar. I november 2017 träffades Melinda Gates och Sidas generaldirektör Carin Jämtin för ett första samtal.

Både Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) och Sida arbetar för att stärka kvinnors makt över sina liv och verka för bättre hälsa för alla människor. Båda arbetsområdena bidrar till att minska fattigdomen, och samsynen kring de här frågorna är en viktig grund för det samarbete som har pågått sedan 2011.

– Allt startar med hälsan, säger Melinda Gates. Vi måste fokusera ännu mer på att inkludera kvinnorna och verkligen öka deras inflytande om vi ska nå resultat. Alla människors liv är lika mycket värda, men världen behandlar inte alla lika.

Efter två år med de Globala målen för hållbar utveckling måste tempot öka och fler visa ledarskap. Carin Jämtin betonar att Melinda Gates genom sin och maken Bills stiftelse har en moralisk kraft och ekonomisk styrka som har stor påverkan. Stiftelsen hanterar ungefär lika mycket pengar som det samlade svenska biståndet. BMGF har nu initierat kampanjen Goalkeepers för att öka tempot i arbetet med de Globala målen.

Hur ska Globala målen finansieras?

Arbetet med att finansiera de Globala målen är högaktuellt av flera anledningar, inte minst med tanke på den politiska ledningen i USA som har aviserat neddragningar i det amerikanska biståndet.

– Det är nödvändigt att våga tala om de här frågorna, säger Melinda Gates. Vi har kontakt med regeringen, och har haft det vare sig den är demokratisk eller republikansk, och vi arbetar med kongressen.

Ett exempel på arbetet med att hitta nya finansieringslösningar är Sidas arbete med garantier, som minskar risken för dem som vill låna ut pengar till utvecklingsprojekt. På så sätt kan varje krona som investeras mångdubblas med hjälp av privat kapital.

BMGF har en tydligt affärsmässig strategi och Melinda Gates ser konkurrensutsättning som en framgångsrik väg för att kunna göra mer till en lägre kostnad. Genom att konkurrensutsätta sina upphandlingar har stiftelsen till exempel kunnat halvera kostnaden för preventivsmedelsimplantat.

Två aktörer med fokus på jämställdhet

Om finansiering är en utmaning så är innovation och nya lösningar en annan. Ett tecken på detta är att inga nya preventivmetoder har fått någon större spridning under de senaste 40 åren. Därför krävs både ekonomiska och strategiska satsningar för att hitta nya lösningar.

Sida och Sverige har lång tradition av att arbeta med jämställdhet och är en förebild globalt sett, inte minst med genom den feministiska utrikespolitiken. BMGF arbetar också med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Det var ursprungligen en förutsättning för att stiftelsen skulle kunna nå ut med till exempel bromsmediciner mot hiv.

Att kvinnor ska få större makt över sin egen ekonomi och kunna fatta självständiga beslut som rör deras liv är viktigt för att nå de Globala målen. Men en stor utmaning för att kunna fatta väl underbyggda beslut på jämställdhetsområdet är bristen på uppdelad statistik för kvinnor och män, vilket BMGF arbetar aktivt för att ta fram.

– Tillsammans med våra likasinnade samarbetspartners kommer vi att fortsätta vara starka förespråkare för kvinnors och barns rättigheter, inklusive tillgång till preventivmedel och säkra aborter, avslutar Carin Jämtin.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />