Elever i Herat

Elever i en UNICEF-stödd byskola i Afghanistans Heratprovins.

Foto: Shehzad Noorani/UNAMA

Nyhet

’’Vi får inte förlora denna generation av barn’’

Uppdaterad: 24 november 2017

250 miljoner barn runt om i världen drabbas på olika sätt av konflikter. Afghanistan är särskilt utsatt och enligt FN miste 3 512 barn livet på grund av den pågående konflikten bara 2016. Det är den högsta siffran som någonsin registrerats i landet.

Afghanistan har varit drabbat av krig i mer än 35 år och rankas som det tredje minst fredliga landet i världen. Av alla civila dödsoffer i landet är en tredjedel barn. Afghanistan är också det land som får störst svenskt bistånd. År 2016 gick 877 miljoner kronor till humanitärt och långsiktigt stöd.

I ett land där hälften av befolkningen är under 18 år, är det särskilt viktigt att barn skyddas från den pågående konflikten. Barn måste dessutom involveras i arbetet med att bygga fred.

Under seminariet "Children and Armed Conflict – the case of Afghanistan" som hölls på Sida nyligen, uppmärksammade bland annat FN:s chef för mänskliga rättigheter i Afghanistan, Danielle Bell, att markstrider inne i samhällen och nära skolor är bidragande orsaker till att så många barn faller offer. Hittills under 2017 har 450 barn dött efter att ha plockat upp odetonerade sprängladdningar för att leka med dem eller för att sälja metallskrotet.

– På grund av konflikter riskerar barn i Afghanistan att bli dödade, lemlästade, skadade, rekryterade och utsatta för sexuella övergrepp. De behöver vårt skydd och vi behöver lyssna på dem, säger Gufran Al-Nadaf, Sveriges ambassadör för barn och väpnad konflikt, som koordinerar regeringens arbete med den här frågan.

Barn behöver gå i skolan även i väpnad konflikt

Den afghanska regeringen har nu en handlingsplan för att bättre skydda barn och hindra att de rekryteras som barnsoldater. FN-organisationer och civilsamhällesorganisationer jobbar tillsammans för att förebygga förbrytelser mot barn. Men för att ytterligare stärka skyddet för drabbade barn menar Toby Lanzer, FN:s samordnare för den humanitära insatsen i Afghanistan, att man måste lägga större vikt vid att barn kan gå i skolan och samtidigt få stridande parter att förstå att skolor inte får attackeras.

Emma Nilenfors, chef på Sidas Afghanistanenhet, citerade utrikesminister Margot Wallström då hon pratade under FN:s säkerhetsråd tidigare i år: 'Vi får inte förlora denna generation barn. Hur vi behandlar barn som drabbas av väpnad konflikt får konsekvenser för deras framtid. Ger vi upp om dem ger vi också upp om deras samhällen och de länder de bor i.'

För 15 år sedan gick färre än en miljon barn i skolan i Afghanistan. I dag går mer än 6 miljoner barn i skolan och drygt 40 procent av dem är tjejer.

– Det här är verkliga förbättringar. Alla barn har rätt att gå i skolan och utbildning är nyckeln till en bättre framtid. Men fattigdom och det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan bidrar till att runt 40 procent av barnen i Afghanistan inte går i skolan säger Emma Nilenfors.

För att fler barn ska få gå i skolan trots pågående konflikter driver Svenska Afghanistankommittén flera byskolor med stöd från Sida. Sida stödjer dessutom utbildning av lärare, utveckling av läroplaner och arbetet för att stärka barns rättigheter och minska våld i skolorna.

Allt mer bistånd går till konfliktområden

Afghanistan är ett exempel på det faktum att svenskt utvecklingssamarbete i allt högre grad fokuseras till länder där människor är utsatta för återkommande kriser och konflikter. Det finns mer än en miljon internflyktingar i landet och förra året återvände mer än en miljon afghaner från grannländerna vilket sätter stor press på den afghanska staten.

Därför blir det allt viktigare för Sida att det akuta, humanitära biståndet samspelar med det långsiktiga arbetet för att utveckla samhället. Förutom utbildning stödjer Sida både ekonomisk utveckling och stats- och fredsbyggande. Det bidrar till att människor inte ska vara beroende av humanitärt bistånd, utan få förutsättningar att själva förbättra sin situation.

FN:s säkerhetsråd har en särskild arbetsgrupp som arbetar just för att barn ska skyddas under väpnade konflikter. Under 2017 och 2018 är Sverige ordförande för gruppen och jobbar bland annat för att barn som befinner sig i utdragna väpnade konflikter ska få sjukvård och utbildning.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />