Se videoinspelning från seminariet.

Nyhet

Tillgång till internet viktigt för utveckling

Uppdaterad: 17 maj 2017

Stockholm Internet Forum 2017 inleddes på Sida med ett Development Talks om uppkoppling och dess betydelse för utveckling. Fyra miljarder människor har fortfarande inte tillgång till internet och ofta är det redan marginaliserade människor som ytterligare exkluderas genom bristen på uppkoppling. Att arbeta med digitala rättigheter är avgörande.

– Brist på uppkoppling skapar barriärer för människors möjligheter att delta i sociala, ekonomiska och politiska nätverken. Därför är tillgång till IT centralt för utveckling, sa Kerstin Jonsson Cissé, chef för global ekonomi och miljö, när hon inledde veckans Development Talks om att inte lämna någon offline.

Eventet markerade samtidigt startpunkten på fyra dagar av Stockholm Internet Forum där över 500 deltagare från mer än 90 länder samlas för att diskutera utmaningar och möjligheter kopplade till internet.

Många exkluderas från internet

Fyra miljarder människor saknar världen över möjlighet att koppla upp sig mot internet. Att öka tillgången till internet är kopplat till flera av de Globala målen för hållbar utveckling, bland annat dem som rör fattigdom, hälsosystem och infrastruktur. Seminariets huvudtalare Sonia Jorge, chef för digital inkludering vid Web Foundation, lyfte särskilt fram att uppkoppling kan betraktas som synonymt med en rad rättigheter.

– Uppkoppling öppnar upp en hel värld av information. Att vara offline idag är att vara tyst. Och en tystad röst är en röst som inte kommer att ta del av politiska och sociala samtal. FN har satt upp ett nytt mål för användningen av ICT i syfte att stärka människors politiska och ekonomiska makt.

Sonia Jorge underströk att den digitala klyftan följer inkomstnivåer och kön. De som är mest marginaliserade på webben är marginaliserade även i samhället i övrigt i och med att existerande mönster av privilegier och diskriminering stärks. Den största utmaningen är priset på uppkoppling.

– I många utvecklingsländer kan en enda gigabyte kosta 20 procent av en genomsnittlig månadslön. Kvinnor tjänar dessutom ofta mindre än män. Vi arbetar för att få ned kostnaderna till under 2 procent av månadsinkomsten.

Rättighetsperspektiv centralt

I Web Foundations studier framkommer också att ett hinder för kvinnors aktivitet online är brist på kunskap om hur de använder nätet. Därför försöker Web Foundation att verka för att digitala färdigheter integreras i skolplaner. Organisationen ser också en bekymrande trend med att människor exkluderas från internet av sociala och politiska skäl. Censur, övervakning och trakasserier online är vanligt förekommande och utgör hot mot grundläggande rättigheter.

– Det är viktigt att arbetet med tillgång till och användning av internet baseras på digitala rättigheter. 2016 stängdes internet ned 50 gånger. Det är ett sätt att tysta kritisk diskussion. Dessutom leder det till stora ekonomiska förluster.

Nnenna Nwakamna, senior policy expert vid Web Foundation, betonade att det behövs detaljerad information om människors uppkoppling.

– Det handlar om uppdelningar mellan människor på landsbygden och i städerna, mellan de som kan och inte kan läsa, och mellan män och kvinnor.

Säkerhet och lagstiftning är viktigt

Mike Jensen, Association for Progressive Communication (APC), betonade att tillgång till internet inte enbart innebär möjligheten att koppla upp sig. Internet måste också vara en resurs som är möjlig att använda.

– Människor kan vara online men samtidigt vara hänvisade till långsamma och kostsamma uppkopplingar. Obegränsad tillgång gör däremot att människor inte känner stress över hur de använder internet och det är avgörande för att de utnyttjar de möjligheter och resurser som finns.

Mike Jensen pekade också på att det har skapats många nya tekniska lösningar för internettillgång.

– Satellitteknologi växer mycket på landsbygden och det finns många lokala system där människor bygger sina egna nätverk. Problemet är att lagstiftningen ofta inte hänger med utan enbart utgår från nationella nätverk.

Walid al-Saqaf som sitter i Internet Society board of Trustees, tog upp frågan om säkerhet på internet. Han menade att människor måste kunna lita på internet, både vad det gäller nätverk, teknik och regleringar.

– Avsaknad av ett öppet och pålitligt internet är som att inte ha något internet alls. Internettillgång är därför inte bara en fråga om att kunna ta sig till en viss webbsida utan det krävs teknologi, kunskap och en anpassad lagstiftning.

Walid al-Saqaf lyfte också fram internets avgörande betydelse för utveckling.

– Internets grundfilosofi är verkligen decentralisering i och med att det tar bort många mellanhänder. Det är en plats där varje enskild person har makt.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />