Kronprinsessan Victoria och Sidas vikarierande generaldirektör Lennart Båge står bredvid varandra och håller upp ett dokument.

Kronprinsessan Victoria var inbjuden till årsmötet för Swedish Leadership for Sustainaible Development, där hon fick ta emot nätverkets avsiktsförklaring med fokus på hav och marina resurser.

Foto: Fredrik Persson

Nyhet

Företag med fokus på hållbarhet samlas på Sida

Uppdaterad: 19 maj 2017

Den 18 maj stod Sida värd för det fjärde årsmötet med Swedish Leadership for Sustainaible Development, ett nätverk av företag och expertorganisationer med svensk koppling. Fokus låg på de möjligheter som Agenda 2030 och hållbart företagande öppnar upp, vikten av partnerskap samt hur nätverket kan fortsätta att visa ledarskap.

– Jag tror att det viktigaste är att utgå från övertygelsen att hållbarhet är lönsamt på lång sikt. Det är bra för vår värld men också för vårt företag.

Det säger Ingvar Larsson, VD för Lindex tillika en av ett tjugotal deltagare vid det årliga VD-mötet.

Swedish Leadership for Sustainaible Development är en del av Sidas arbete för att mobilisera kraft för Agenda 2030 och de Globala målen. Utgångspunkten är att företagen har stor potential att påverka frågor som mänskliga rättigheter, korruption, arbetslöshet, brist på jämställdhet och negativ miljöpåverkan. Genom kunskapsutbyte, dialog och samarbete kan nätverkets medlemmar sporra och stärka varandra.

På VD-nivå sker träffarna en gång per år medan olika arbetsgrupper som fokuserar på olika globala mål träffas betydligt oftare.

Under mötet den 18 maj diskuterades bland annat den globala havskonferens som Sverige tillsammans med Fiji står värd för i juni 2017. Inför mötet hade en majoritet av nätverkets medlemmar skrivit under en avsiktsförklaring som pekar på hur verksamhet på land påverkar våra hav.

– Det är utifrån avsiktsförklaringen nu upp till företagen att ansvarsfullt agera utifrån sina egna förutsättningar, säger Christina Wedekull, projektledare för Swedish Leadership for Sustainaible Development på Sida.

Under årsmötet överlämnades det gemensamma åtagandet till Kronprinsessan Victoria, som FN har utsett till global ambassadör för de Globala målen. Hon kommer också att närvara vid havskonferensen i juni.

Lennart Båge, vikarierande generaldirektör för Sida, ser ett långsiktigt värde i det breda engagemanget för hållbarhet och de Globala målen.

– Det finns ett växande intresse att på allvar få de här målen att bli viktiga i verksamheten. Sidas roll är att sprida kännedom och att påverka internationellt, till exempel så att företag och regeringar hålls ansvariga för hur målen uppfylls.

Nätverket har under våren sammanställt exempel på hur företagen jobbar med de Globala målen i sina verksamheter. Den har skickats in till den svenska Agenda 2030-delegationen inför deras arbete med en nationell handlingsplan för Agenda 2030. Exempellistan kommer också att användas för den svenska officiella rapporteringen inför FN:s högnivåmöte om de Globala målen som hålls i New York i juli 2017. Tanken bakom exempelsamlingen är dels att synliggöra hur företagen jobbar med och bidrar till de Globala målen, dels att inspirera andra företag att se möjligheterna och affärsvärdet i ansvarsfullt företagande.

Ingvar Larsson, VD för Lindex, säger att en viktig insikt han tar med sig från mötet var att större företag har en uppgift att ge mindre bolag förutsättningar att lyckas med sitt hållbarhetsarbete.

– Nyckeln är att vi som stora företag delar med oss och möjliggör, inte bara finansiellt utan även kunskapsmässigt och genom att ställa krav. Om det inte sker i partnerskap kommer vi ingen vart.

Som textilföretag arbetar Lindex mycket med just vattenfrågor, inte minst för att begränsa vattenanvändning och förekomsten av farliga kemikalier.

Löfbergs Lila – ett annat av företagen i nätverket – arbetar tillsammans med andra för att hitta alternativa källor till bränsle för transporter.

– Vi är med i Hagainitiativet där ett antal företag försöker driva den här frågan. Det är viktigt att jobba tillsammans, ensam är man väldigt liten, säger Lars Appelkvist, VD för Löfbergs Lila.

En lärdom han tar med sig från mötet är att svenska företag är bra på att driva en hållbarhetsagenda men att det också finns viktiga frågor som måste hanteras ännu tydligare.

– Vad det gäller antikorruption tror jag att vi i Sverige behöver mer insikter för att förstå att vi är en del av det stora systemet. Det hade vi en bra diskussion om under mötet.

Lindex har varit med i Swedish Leadership for Sustainaible Development i två år och VD Ingvar Larsson säger att det är värdefullt att ha tillgång till kompetens från andra industrier och verksamheter. I framtiden hoppas han få se mer gemensamma initiativ från nätverket.

– Inriktningen har varit helt rätt och diskussionerna fruktfulla men jag ser fram emot att få resultat att prata om. Och att ännu tydligare förmedla vad vi som svenska företag kan tillföra i ett globalt perspektiv.

Christina Wedekull är nöjd efter årsmötet.

– Det är fantastiskt att se den kunskap som finns om värdet av hållbart företagande och de Globala målen på den här nivån inom näringslivet. Det engagemanget ska vi fortsätta använda till att mobilisera kraft för genomförandet av Agenda 2030.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />