click on the image to see the video

Nyhet

Pensionsbolag engagerar sig för de Globala målen

Uppdaterad: 5 maj 2017

Pensionsbolag och andra investerare har stora möjligheter att påverka företag att bli mer hållbara. Sida har därför initierat nätverket Swedish Investors for Sustainable Development, som består av investerare med stort engagemang för de Globala målen för hållbar utveckling.

– Pensionsbolagen förvaltar dina, mina och allas våra pensionspengar. De kan genom sina investeringar påverka företagen att jobba mot de Globala målen för hållbar utveckling, säger Lennart Båge, vikarierande generaldirektör för Sida.

Att uppfylla de Globala målen är inte endast ett arbete för stater utan även för näringslivet. Pensionsbolag och andra investerare har stora möjligheter att styra företag mot hållbar utveckling, bland annat genom att rösta och ställa frågor på bolagsstämmor.

Sida arbetar för att inspirera och engagera olika aktörer i arbetet med Agenda 2030 och de Globala målen. År 2016 bjöd myndigheten in pensionsbolag, AP-fonder samt investmentbolag för diskutera investerarnas roll. Gruppen antog sedan namnet Swedish Investors for Sustainable Development och har bildat olika arbetsgrupper som jobbar med bland annat jämställdhet, rent vatten och sanitet, ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor, hållbara städer samt antikorruption. De investerare som ingår i nätverket har deklarerat att de tar hänsyn till de Globala målen när de bedömer sina investeringar.

– Vi ser ett stort engagemang för de Globala målen bland pensionsbolagen. De arbetar aktivt med målen och skriver om dem i sina hållbarhetsredovisningar, säger Sidas projektledare Karin Svensson.

Konferens samlade svenska och utländska investerare

Den 4 maj 2017 bjöd Global Reporting Initiative in till en internationell konferens på Sida där Swedish Investors for Sustainable Development och flera utländska investerare deltog. Global Reporting Initiative är en oberoende organisation som bland annat har tagit fram en standard för hur företag kan redovisa sitt sociala ansvarstagande och miljöarbete. Syftet med konferensen var att inspirera stora investerare att arbeta för hållbar utveckling och med de Globala målen.

Värdar för mötet var Sida, tjänstepensionsförvaltaren Alecta samt försäkringsbolaget Folksam.

– Alecta är beroende av att samhället ställer om mot en mer hållbar utveckling. Det gäller för våra kunder och den värld de ska pensioneras i, och också för de företag som vi investerar i för att skapa en stabil avkastning. Vi och många kapitalägare och förvaltare med oss inser att samverkan är nödvändigt, och att Agenda 2030 har förutsättningar att leda såväl kapitalströmmar som företagens affärsmodeller mot nödvändiga lösningar för att möta de globala utmaningarna, säger Magnus Billing, vd för Alecta.

Folksams vd Jens Henriksson påpekade att klimatförändringarna påverkar försäkringsbranschens verksamhet.

– Folksam har på kundernas mandat jobbat med hållbarhetsfrågor sedan början av 1990-talet. Vi engagerar oss i det som påverkar våra kunder och vi vet att hållbarhetsfrågor är viktiga för dem och påverkar deras vardag. Folksam har tagit beslut om att minska sitt koldioxidutsläpp till noll fram till år 2030. För försäkringsbranschen är minskade utsläpp oerhört centralt eftersom klimatförändringarna påverkar vår affär väldigt tydligt, säger Jens Henriksson, vd för Folksam.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />