Porträttbild på Sunita Narain.

Sunita Narain, miljöexpert som har fått många utmärkelser för sitt starka engagemang. Hon är chef för Sida-stödda Centre for Science and Environment, en forskningsbaserad miljöorganisation.

Foto: Karin Elfving

Nyhet

Miljöfrågornas superstjärna efterlyser billiga lösningar

Uppdaterad: 21 juni 2017

Förra veckan hade Sida besök av den världskända miljöaktivisten Sunita Narain, chef för den prisbelönta organisationen Centre for Science and Environment som får stöd av Sida. Hon säger att den största utmaningen är att hitta lösningar på miljöproblem som även låg- och medelinkomstländer har råd med.

– Vi behöver arbeta för utveckling som både är hållbar och rättvis. Det är inte möjligt att följa samma linje som Sverige och andra länder eftersom det skulle kosta för mycket för oss att först smutsa ned och sedan försöka komma tillrätta med miljöproblemen. Utmaningen för oss utvecklingsländer är därför att arbeta på ett nytt sätt så att vi kan få tillväxt utan att smutsa ned.

Det säger Sunita Narain, miljöexpert och kommunikatör samt en slags miljöfrågornas superstjärna. Hon har åtskilliga gånger fått utmärkelser för sitt starka engagemang och rankades år 2016 som en av världens hundra mest inflytelserika personer av Time Magazine. Den 6 juni 2017 dekorerades hon med den kungliga Nordstjärneorden vid en ceremoni vid den svenska ambassaden i Delhi.

Vid hennes besök i Stockholm nyligen var hon en av talarna vid livsmedelskonferensen EAT. Hon träffade också Sida som är en viktig givare till Centre for Science and Environment (CSE), den forskningsbaserade miljöorganisation hon är chef för.

Syd-syd-samverkan viktigt

CSE har sina rötter i Indien men organisationen har även utvecklat omfattande nätverk och samarbeten med aktörer i andra länder och deltar i många internationella processer. Sunita Narain berättar att hon ser många paralleller i utmaningarna med att förena miljö- och utvecklingsarbete mellan Indien och länder i Afrika till exempel.

– När vi åker till Afrika och pratar om avfallshantering vet vi att vi i Indien har samma problem. Vi behöver hitta svar som människor har råd med eftersom våra regeringar inte har den ekonomiska kapaciteten. Det finns enorma möjligheter att hitta relevanta lösningar om vi arbetar tillsammans. Därför är samarbetet mellan länder i Syd så intressant att följa.

Sunita Narain och CSE lyfter framför allt fram betydelsen av att arbeta för en tillväxt som är både inkluderande och hållbar.

– Det finns ingen som helst motsättning. Ta luftföroreningarna som kväver min egen stad Delhi. Mina egna lungor är påverkade och ohälsokostnaderna för samhället är höga. Ändå kör bara 15 procent av befolkningen bil. Vi måste alltså hitta nya lösningar för rörligheten. Och även om vi får bättre drivmedel, så kommer Delhi fortfarande att ha höga halter föroreningar så länge kvinnor inte har något annat val än att använda biomassa för att laga mat.

Sunita Narain menar att det därför är centralt att beslutsfattare i högre grad lyssnar på fattiga människors röster. Den viktigaste kampen handlar enligt henne om att hitta nya vägar för utveckling.

– Hur hittar man egentligen teknik som är hållbar och som samtidigt inte kostar för mycket? Det är vår stora utmaning.

Klimatförändringarna en ödesfråga

Sunita Narain ser klimatförändringarna som en av de viktigaste ödesfrågorna för den globala utvecklingen – inte minst sedan beskedet att USA lämnar Parisavtalet. Hon berättar att Indien redan ser tydliga effekter från den globala uppvärmningen. Vädret blir alltmer extremt.

– Det är framför allt förödande för de allra fattigaste och det är djupt omoraliskt eftersom de aldrig bidragit till klimatförändringarna. Men vad vi ser i Indien i dag är effekter som kommer att påverka oss alla i morgon. Vad vi behöver är en strategi som innebär att människor på lokal nivå faktiskt kan tjäna sitt uppehälle när de lever hållbart och parallellt sätta tryck på det globala samfundet att göra mer.

Svenskt stöd gör det möjligt att pröva nya vägar

Sida har stött organisationen ända sedan 1990-talet och Sunita Narain menar att det icke-öronmärkta stödet har varit avgörande eftersom många givare annars ändrar inriktning från en dag till en annan.

– Det är ett exempel på vikten av att investera i att bygga institutioner i Syd. Sida har hjälpt oss att få till ett system som är robust och ansvarsutkrävande och som ger möjlighet att arbeta för långsiktig förändring. Dessutom har stödet gett oss frihet att pröva nya vägar och arbeta på sätt som ger oss trovärdighet i samhället.

Sverige ser Sunita Narain som ett inspirerande exempel på många sätt, bland annat för arbetet med biogas och återanvändning av avfall och avloppsvatten.

– Det enda problemet är att det är för dyrt. Jag har flera gånger sagt samma sak: jag är ett verkligt fan av Sveriges miljöarbete men kan ni hitta samma innovativa lösningar för världens fattigaste? Det är utmaningen.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />