En kvinna står vid ett bord och håller ett papper och några sedlar i handen.

En kvinna på Zanzibar tar emot kontanter inom ramen för Tanzanias program för socialt skydd.

Foto: Gisela Strand/Sida

Nyhet

Kontantstöd bidrar till minskad fattigdom

Uppdaterad: 10 januari 2017

Kontanta utbetalningar till utsatta människor bidrar till att minska fattigdomen. Det visar oberoende forskning från åtta länder i Afrika. Mottagarna äter mer näringsriktig mat, barnen blir friskare och fler går i skolan.

Kontantstöd är ett effektivt sätt att bryta den fattigdomscykel som gör att nya generationer föds in i ett liv i fattigdom. En rad studier har visat att kontanterna både kan motverka akut misär och göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom.

Människor med små inkomster som får kontantstöd ökar sin konsumtion med 25 procent mer än värdet av kontantstödet och de äter mer näringsriktig mat. Sjukligheten bland barn minskar med mellan 5 och 15 procent, fler barn kan gå i skolan eftersom familjerna har råd att köpa skoluniformer och skolmaterial och färre barn tvingas arbeta. Dessutom skjuts ungdomars sexuella debut upp, samtidigt som de väntar med att skaffa sitt första barn.

Siffrorna kommer från Unicefs forskningscenter Innocenti som har sammanställt oberoende forskning från åtta olika afrikanska länder om effekterna av sociala trygghetssystem.

– Bevisen för att kontstöd är framgångsrika är överväldigande. Att ha tillgång till kontanter ger familjerna makt och förtroendet att själva avgöra vilka behov de har, säger Tia Palermo, forskare på Unicef.

Sida ökar sitt stöd till sociala trygghetssystem

Sida har ökat sitt stöd till den här typen av sociala trygghetssystem och stödjer nu program i sju länder: Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Mali, Mocambique och DR Kongo. Ett nytt stöd förbereds även till Etiopien. Sammanlagt har Sida under de senaste fem åren bidragit med över 1,4 miljard kronor till program som når ut till drygt 10 miljoner människor.

Sida har också gett stöd till Unicefs forskningsprojekt om effekterna av sociala trygghetssystem i Afrika söder om Sahara.

Forskningen tar död på många myter om kontantstöd, till exempel att det skulle skapa beroende och göra mottagarna "lata". Utvärderingen visar i stället att människor i högre grad startar egna småföretag eller brukar sin egen jord, snarare än att arbeta på någon annans jordbruk. En annan myt är att kontanter riskerar att gå till tobak och alkohol, men utvärderingar visar att den typen av utgifter inte ökar. Många mottagare investerar i stället i till exempel jordbruksredskap, gödsel och utbildning.

– Pengarna ger familjer möjlighet att tänka mer långsiktigt. Det gör dem bättre rustade att stå emot till exempel extrema väder eller prisökningar och undvika att falla tillbaka ner i fattigdom, säger Tia Palermo.

Kontanter betalas ut till de fattigaste hushållen

Kontantstöden i Afrika är oftast riktade till de fattigaste och mest sårbara hushållen där det finns få arbetsföra vuxna. Det kan till exempel vara hushåll där det bor föräldralösa barn, äldre människor eller personer med funktionshinder. En del länder fokuserar på hushåll som lider brist på mat. Familjerna identifieras med hjälp av lokala kommittéer. De får sen hembesök av myndighetsrepresentanter som kontrollerar om de uppfyller kriterierna.

Pengarna betalas ofta ut varannan månad och varierar från fyra till 20 dollar. De gynnar inte bara de fattigaste utan stimulerar dessutom den lokala ekonomin. När ett hushåll får 1 dollar så ökar inkomsterna i den lokala ekonomin med mellan 1,27 och 2,52 dollar.

– Vi vill satsa mer på sociala trygghetssystem eftersom de har visat så goda effekter. Genom kontantstöd når vi ut till de mest utsatta grupperna och motverkar ojämlikhet. Utan sociala trygghetssystem kan vi inte heller klara de globala målen om att utrota fattigdom. Uppbyggnad av sociala trygghetssystem ingår därför i flera delmål i Agenda 2030, säger Ulrika Lång, rådgivare i sociala trygghetssystem på Sidas Afrikaavdelning.

Allt fler länder satsar på sociala trygghetssystem

Antalet länder som har olika typer av kontantstöd ökar nu snabbt. I Afrika söder om Sahara har fler än 20 länder någon typ av statligt program. Om man även räknar program som drivs av enskilda organisationer stiger siffran till över 40. Men hur stor del av befolkningen som nås varierar från cirka två till tio procent. Det största program som Sida stödjer finns i Tanzania och når 1,1 miljoner hushåll vilket motsvarar 5-6 miljoner människor.

– Kontantutbetalningarna startar ofta med stöd från utvecklingspartners. När regeringen ser vilka effekter de får, att livsmedelsförsörjningen ökar, barn går i skolan, och att även andra hushåll gynnas när familjerna spendera pengar lokalt, är de ofta angelägna om att utöka systemen, säger Tia Palermo.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />