Utbildning byråd

En utbildning i Herat inför skapandet av lokala byråd. Byråden består av både kvinnor och män och bestämmer bland annat vilka enklare jobb som ska genomföras inom ramen för programmet Citizens' Charter.

Foto: Citizens' Charter

Nyhet

Korta anställningar ska hjälpa de allra fattigaste

Uppdaterad: 8 december 2017

Afghanistan har nästan två miljoner internflyktingar, och många har även tvingats på flykt till grannländerna. Under de senaste två åren har hundratusentals afghaner återvänt till hemlandet från framför allt Pakistan. Nu skjuter Sida till 75 miljoner kronor som ska ge både återvändande och de samhällen som tar emot dem en chans att försörja sig.

Afghanistan har haft konflikt i snart 40 år och grannlandet Pakistan har tagit emot nästan fyra miljoner afghaner på flykt. Men många flyktingar som levt hela sina liv i Pakistan har under de senaste två åren återvänt till ett för dem okänt land.

Sida ger nu ett stöd på 75 miljoner kronor som ska nå den här gruppen tillsammans med återvändande flyktingar från Iran, internflyktingar, och människor som lever i de samhällen till vilka flyktingarna kommer – sammanlagt runt 100 000 personer.

– De samhällen som flyktingarna återvänder till hade en mycket svår situation redan innan. När de fylls på av återvändande utsätts samhällsfunktioner som skolor och sjukvård för en enorm press, samtidigt som lönen för korta påhugg sjunker, förklarar Shafi Najib vid svenska ambassaden i Kabul.

Enklare jobb inom bygg och renovering

Stödet ska skapa social trygghet genom korttidsanställningar. Både återvändande flyktingar och många lokalinvånare lever i extrem fattigdom. Genom programmet erbjuds enklare jobb inom bygg och renovering. Programmet finansierar lönen under 40 arbetsdagar för varje deltagare under en tid på året när det knappt finns något arbete att få inom jordbruket. Stödet är tillfälligt, och Shafi Najib kallar det därför för en "kontant-injektion".

– Man kan säga att det här stödet befinner sig mitt emellan det humanitära akut livräddande stödet och det mer långsiktiga utvecklingssamarbetet. För att ge långsiktighet är det därför jätteviktigt att de här samhällena fångas upp i andra insatser när det tillfälliga stödet tar slut.

Stödet är en del av ett större program, "Citizens' Charter", som Sida stödjer. Där ingår många långsiktiga insatser, som till exempel projekt för att ge tillgång till el, vägar, skolor och bevattningsmöjligheter för jordbruket. Genom Citizens' Charter finns därför en naturlig övergång mellan det akuta kontantstödet och långsiktiga utvecklingsprojekt.

Övning i lokal demokrati

De flesta som deltar i programmet tillhör de fattigaste i samhället: de saknar tillgång till mark att odla på eller lever av att tigga. Vilka arbeten som ska genomföras bestäms genom lokala byråd som skapades under en tidigare fas av programmet. Att arbeta genom byråden har haft en positiv sidoeffekt.

– Människor har blivit mer kunniga i hur deltagande och demokratiska processer går till. Det har varit en medveten strategi att arbeta med lokal demokratisering på det här sättet. Dessutom deltar en mycket hög andel kvinnor i de här råden ur ett afganskt perspektiv. Mellan en tredjedel och hälften av medlemmarna är kvinnor.

Afghanistan Reconstruction Trust Fund

Afghanistan är Sidas största samarbetsland. Runt 40 procent av det svenska stödet kanaliseras genom Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, som administreras av Världsbanken och genomförs av Afghanistans regering. Sida stödjer programmet Citizens' Charter genom ARTF, som under fyra år når ut till 12 000 byar och stadsdelar.

Det tillskott av pengar vi berättar om i den här artikeln är ett tillägg till Citizens' Charter på 75 miljoner kronor som kommer att användas under perioden 2017-2018. Stödet beräknas nå 100 000 människor i 25 distrikt i Afghanistan.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />