Migrant

Pakhi Begum lämnade Bangladesh för att arbeta som hembiträde i Dubai, men det visade sig att rekryteraren hade sålt henne som slav. Efter månader av hårt hushållsarbete och övergrepp skickades hon tillbaka till Bangladesh utan att ha fått någon lön.

Foto: UN Women/Anindit Roy-Chowdhury

Nyhet

Flyktingar och migranter en viktig biståndsfråga

Uppdaterad: 18 december 2017

Var trettionde person i världen är i dag migrant och deras rättigheter kränks ofta. Internationella migrationsdagen den 18 december riktar strålkastarna mot deras mänskliga rättigheter. Nu tar Sida nya grepp om migrationsfrågan.

I en globaliserad värld är migrationsfrågorna mer aktuella än någonsin. Allt fler människor befinner sig på flykt undan konflikter, katastrofer och klimatförändringar. Men migration – som innefattar många fler grupper än flyktingar – innebär framför allt möjligheter till utveckling.

– I den bästa av världar är migration en "triple win". En vinst för det land som behöver arbetskraft, för migranten som söker ett bättre liv och för hemlandet som får de pengar som migranterna skickar hem, säger Ulla Andrén, policyspecialist på migrationsfrågor på Sida.

Sida ökar sitt fokus på migration

En stor andel av svenskt bistånd går redan idag till insatser som rör migration direkt eller indirekt. Det ska stärka migrationens positiva effekter och motverka de negativa som kan bli följden när människor tvingas migrera mot sin vilja.

Under 2016 gick 13,7 miljarder kronor till insatser som rör antingen migration eller orsaker till ofrivillig migration. Sida ger stöd till alla typer av migranter och det spelar ingen roll varför de har migrerat eller flytt. Det handlar till exempel om livräddande stöd vid en flyktingkatastrof, eller insatser för att människor som lever som flyktingar under mycket långa perioder ska få en bättre situation.

I framtiden ska Sida stödja fler insatser som har migration som fokus. Ulla Andrén nämner ett nytt stöd som handlar om att förbättra migrantarbetares villkor i Sydostasien.

– Vi kommer bland annat att arbeta för att multinationella företag och deras underleverantörer ska följa etiska riktlinjer när de rekryterar sina anställda. Det finns ett mervärde också för dem själva att erbjuda goda villkor och slippa att bli anklagade för slavarbete.

Ett annat exempel på en insats är ett samarbete som ger den svensk-somaliska diasporan möjligheter att investera i företag i hemlandet för att bidra till att skapa arbetstillfällen där.

– Stödet handlar om att bidra till sysselsättning så att färre människor tvingas migrera. Att arbeta med diasporan som kanal är ett intressant sätt att arbeta på, säger Ulla Andrén.

Nästan alla flyktingar tvingas utnyttja smugglare

Migration ger möjligheter för utveckling, men det finns också negativa effekter, framför allt till följd av den ofrivilliga migrationen där flyktingars liv många gånger sätts i fara.

– På senare tid har vi chockats av bilderna på slavhandel i Libyen och av barn på flykt från Myanmar som har rövats bort av skrupelfria brottssyndikat, säger Ulla Andrén.

Inom biståndet görs idag inte tillräckligt för att motverka smuggling, människohandel och annan form av exploatering av människor på flykt – men frågan är väckt.

– Vi måste lyfta de här frågorna mycket mer. Situationen blir allt allvarligare i takt med att nästan alla flyktingar i dag tvingas utnyttja smugglare, och smugglarna blir allt mer hänsynslösa.

Alla måste ta ansvar för flyktingar och migranter

För att komma till rätta med dessa brott mot mänskliga rättigheter krävs ett väl fungerande internationellt samarbete. I Agenda 2030 talar man om behovet av väl fungerande migrationspolitik.

FN ska också anta två globala ramverk om migration och flyktingar under 2018. Tre frågor som Sverige tycker är viktiga är att ansvaret för flyktingar och migranter ska fördelas mer rättvist, att det internationella samfundet ska arbeta för att undanröja orsakerna till att människor flyr och att utsatta migranter och flyktingar måste skyddas.

– Utmaningarna är många och därför är det viktigt att komma ihåg migrationens positiva effekter. Men då krävs att migranternas mänskliga rättigheter respekteras, säger Ulla Andrén.

Var trettionde person en migrant

Runt 250 miljoner människor i världen är migranter, det vill säga var trettionde person.

Ofrivillig migration innebär att närmare 66 miljoner människor befinner sig på flykt undan konflikt och katastrofer. Majoriteten (40 miljoner) är flyktingar i sitt eget land. Drygt 22 miljoner har korsat en internationell gräns och betraktas därmed som flyktingar i enlighet med flyktingkonventionen.

Syrienkrisen och krigen i Afghanistan och i Sydsudan har inneburit att Turkiet, Pakistan, Libanon, Iran, Etiopien och Uganda tog emot flest flyktingar i världen under 2016.

Skillnad på migrant och flykting

En migrant lämnar i regel ett land frivilligt för att söka sig en bättre framtid någon annanstans.

En flykting är en människa som flyr sitt land undan förföljelse. Flyktingar definieras och skyddas enligt internationell rätt.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />