Ett klassrum fullt av studenter.

Fotograf Cambodia National Employment Agency

En grupp kambodjanska studenter lyssnar på arbetsmarknadsinformation. De kambodjanska och svenska arbetsförmedlingarna har bland annat samarbetat för att göra arbetsmarknaden mer välfungerande för unga människor.

Fem personer vid ett bord i ett sammanträdesrum.

Fotograf David Isaksson/Global Reporting

Representanter från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Riksdagens utredningstjänst, Riksrevisionen och Skolinspektionen deltog på ett seminarium på Sida för att diskutera sina erfarenheter från myndighetssamverkan i Kambodja.

Nyhet

Ökat samarbete ger effektivare myndigheter i Kambodja

Uppdaterad: 8 september 2017

En viktig del av Sidas bistånd genomförs av svenska myndigheter som samarbetar med sina lokala motsvarigheter runtom i världen. Men hur hanterar man de problem som uppstår? Och hur kan samarbetet bli bättre så att de lokala myndigheternas kapacitet kan stärkas?

I Kambodja arbetar sex olika svenska myndigheter (se faktaruta) med att stödja och utveckla sina lokala motsvarigheter.

– För att vi på sikt skall kunna fasa ut biståndet krävs att det finns välfungerande stater i de länder där vi arbetar, det är ju dessa stater som ska erbjuda den service som medborgarna efterfrågar. Därför är det en viktig del av biståndet att bygga upp en välfungerande förvaltning, säger Martina Fors Mohlin som arbetar med myndighetssamverkan på den svenska ambassaden i Kambodja.

Systermyndigheter samarbetar

En del av samarbetet handlar om att dela sakkunskap och erfarenheter mellan svenska myndigheter och deras systermyndigheter i andra länder.

– Våra skatteexperter arbetar tillsammans med deras skatteexperter och diskuterar problem och utmaningar som dyker upp. Därför är detta en typ av samarbete som uppskattas av många, säger Martina Fors Mohlin.

En av de viktigaste uppgifterna är att stödja och motivera medarbetare i samarbetsländerna, och att själv förstå den situation som råder i till exempel Kambodja. Skillnaden är stor mellan Sverige och Kambodja när det gäller myndighetskultur: i ett hierarkiskt samhälle där alla ända från grundskolan fått lära sig att kopiera och repetera det som redan sagts är det svårt att etablera ett kreativt, kritiskt tänkande.

Låga löner ett hinder

En annan stor utmaning i Kambodja är att statsanställdas löner är så låga att många har flera jobb och därför inte är på plats hundra procent av tiden.

– Av de 300 som arbetade på myndigheten för statistikfrågor var det bara 100 som i praktiken arbetade. Det ideala hade varit om man avskedat de 200 som aldrig dök upp på jobbet och tredubblat de övrigas lön, men det är förstås en utopi, konstaterade Christina Cronsioe, som tidigare arbetat på Statistiska Centralbyrån.

De stela hierarkier som dominerar många myndigheter och samhället i stort skapar också problem. När en svensk samarbetspart till exempel skulle ordna nätverksträffar för kvinnliga medarbetare från olika myndigheter krävdes det vid varje enskilt tillfälle ett skriftligt godkännande från generaldirektören.

– Det är inga enkla problem att lösa. Därför är det väldigt bra att de svenska myndigheter får träffas och utbyta erfarenheter och tips, säger Michael Otto som arbetar på Sidas avdelning för Asien och humanitära frågor.

Samarbete gav fler ungdomsjobb

Men det sker också positiva saker. På många myndigheter finns tjänstemän och chefer som arbetar hårt för att reformera och utveckla verksamheten. Ett exempel på nytänkande var när den kambodjanska arbetsförmedlingen och utbildningsdepartementet började samarbeta för att få fram fler ungdomsjobb.

– Anledningen till att vi lyckades var att vi designade ett projekt som gav båda myndigheter något de ville ha – och därmed visade att de hade nytta av varandra. Tack vare detta kunde vi nå ut med arbetsmarknadsutbildningar till många fler ungdomar på landsbygden, säger Lars-Åke Svensson som arbetar på Arbetsförmedlingen.

Carina Abreu på Skolinspektionen lyfte för sin del fram hur viktigt lokalt ägarskap är i allt förändringsarbete och att arbetet har stöd på högsta nivå i myndigheten.

– Ett annat viktigt arbetssätt är att våga testa sig fram och dra slutsatser av det som inte fungerat. Eller som en statssekreterare sa: "En sak har jag lärt mig av svenskarna: det är bra att misslyckas!"

Och framför allt handlar det om att tänka långsiktigt:

– En nyckel är att arbeta långsiktigt och bygga relationer, våga ge samarbetet tid att utvecklas för att på så sätt bygga upp en ömsesidig tillit. Det gäller att identifiera och stärka de individer som fungerar och som har möjlighet att förändra systemet, säger Martina Fors Mohlin.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />