Ett par händer håller upp munnen på ett litet barn och droppar i vätska från en behållare.

Under mars och april har cirka 450 000 personer i Somalia vaccinerats mot kolera.

Foto: Sida

Nyhet

Sidafinansierat vaccin minskar spridning av kolera i Somalia

Uppdaterad: 5 maj 2017

Under mars och april 2017 har nästan en miljon doser koleravaccin delats ut i somaliska områden som är hårt drabbade av sjukdomen. Förra året dog över 500 somalier av kolera och Sida har bidragit på flera sätt för att få fram det nya vaccinet.

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie som man får i sig via mat eller vatten, och den sprids i områden där det saknas bra vatten- och avloppssystem. Det är fattiga länder som drabbas av sjukdomen och eftersom de har begränsade möjligheter att betala för medicin så har det inte varit aktuellt för kommersiella läkemedelsbolag att producera och vidareutveckla vaccinet. Samtidigt är det medicinska behovet stort. Årligen drabbas mellan tre och fem miljoner människor världen över av kolera, och mellan 100 00 och 120 000 av dem dör.

Investeringsfond satsar på hälsoprodukter

För att lösa den här typen av globala hälsoutmaningar har Sida tillsammans med Bill and Melinda Gates Foundation startat en investeringsfond, Global Health Investment Fund, som bara satsar på produkter och tjänster som leder till globala hälsovinster som gynnar fattiga länder. Sida och Gates har garanterat fonden, vilket innebär att alla investerare garanteras att de kommer att få tillbaka åtminstone en del av de pengar som de har satsat. Fonden har lockat till sig externa investeringar till ett totalt värde på nästan en miljard svenska kronor.

Sidas garantier används när verksamheten inte kan bära sina egna kostnader. Förhoppningen är att GHIF ska lyckas så bra med sina investeringar att Sida aldrig behöver använda garantin. Det är till och med sannolikt att fonden kommer att ge vinst till investerarna, som då också kan se exempel på att investering i utveckling kan löna sig finansiellt.

Fonden har bland annat investerat i bolaget Eubiologics och deras koleravaccin. Investeringen har lett till att bolaget nu producerar ett koleravaccin som är billigare än andra och att de kan producera 25 miljoner doser varje år. Vaccinet har också längre hållbarhet än tidigare varianter och kan förvaras utanför kylskåp vilket underlättar när medicinen ska delas ut på landsbygden där det inte alltid finns elektricitet och kylmöjligheter.

Somalia drabbat av flera kolerautbrott

Somalia har haft flera utbrott av kolera de senaste åren. 2016 fick fler än 15 000 somalier sjukdomen och 548 dog. Bara i januari 2017 smittades 3 113 personer varav 47 har dött. Den somaliska regeringen beslutade därför i början av året att 450 000 personer i de mest utsatta regionerna skulle vaccineras med två doser var. Med stöd från WHO köptes vaccindoserna in från Eubiologics. Även när Haiti drabbades av en koleraepidemi efter orkanen Matthew hösten 2016 användes Eubiolgoics vavcin.

Mångårigt forskningsstöd till kolera

Vaccin måste anpassas för olika miljöer och de olika varianter av den sjukdom som det ska skydda emot. Det vaccin som Eubiologics producerar behöver inte blandas med vatten på plats, till skillnad från det koleravaccin som turister använder innan de ska resa till koleradrabbade områden. Det är en stor fördel eftersom det här handlar om områden där den dåliga vattenkvalitén är orsaken till att sjukdomen sprids.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />