En kvinna med headset står vid ett högt bord och talar.

Fotograf Sida

Ulrika Modéer, statssekreterare

En kvinna i orange blus står på en upplyst scen, framför stolsrader med åhörare.

Fotograf Sida

Lisa Pelling, Arena Idé.

En man med headset står bredvid ett högt bord med vattenglas på.

Fotograf Sida

Abdi-nur Isse, ordförande för folkbildningsinstitutet Bidhaan Institute och avdelningschef för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i Stockholm.

En man med headset står bredvid ett högt bord med vattenglas på.

Fotograf Sida

Kristof Tamas, Delegationen för Migrationsstudier.

En man med ett headset vänd mot kameran syns mellan två personer med ryggen mot kameran.

Fotograf Sida

Torbjörn Pettersson, Sida.

Nyhet

Biståndet kan förstärka migrationens positiva effekter

Uppdaterad: 21 april 2017

Genom att överföra pengar och kunskap kan migranter skapa bättre förutsättningar för både sig själva och sina ursprungsländer. För mottagarländerna innebär migration ett nytillskott av idéer och arbetskraft. Biståndets mål är förstärka migrationens positiva effekter.

Kopplingarna mellan migration och utveckling blir allt mer synliga. I det policyramverk för utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet som regeringen presenterade i december 2016 finns migration med som ett tematiskt område och säker och reglerad migration är dessutom ett av delmålen i de Globala målen för hållbar utveckling. Att ämnet engagerar bekräftades när över 200 personer kom för att lyssna till Sidas Development Talks på temat migration och utveckling.

Biståndet kan stödja migrationens positiva effekter

Statssekreterare Ulrika Modéer från Utrikesdepartementet inledde med att understryka att migration är ett naturligt fenomen som vi inte kan eller bör stoppa. Utvecklingssamarbetet ska därför varken ha som mål att hindra eller uppmuntra migration. Enligt Ulrika Modéer har den senaste tidens diskussion om utmaningarna inneburit att migrationens möjligheter hamnat lite i skymundan. Ett tydligt fokus för Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till att stärka de positiva effekterna.

– Migranter överför pengar och kunskap och etablerar handel och företag. På så sätt kan migration både skapa bättre förutsättningar för migranterna själva och för ursprungsländerna. För mottagarländerna innebär migration ett nytillskott av idéer och arbetskraft. I bästa fall är det därför en trefaldig vinst.

Diasporan har en viktig roll

Diasporagrupper spelar en viktig roll för att bidra till hållbar utveckling. Även om många flöden hamnar utanför statistiken uppgår pengaöverföringar från migranter – så kallade remitteringar – till minst tre gånger det samlade biståndet. De har också hög träffsäkerhet för fattigdomsbekämpning. Lisa Pelling, migrationsforskare och utredningschef för tankesmedjan Arena Idé, menade att biståndet kan användas för att stärka utvecklingseffekterna, till exempel förbättra möjligheterna att investera och spara pengarna.

Remitteringar används för investeringar i utbildning och det finns studier som visar att hushåll som tar emot pengar från släktingar utomlands har bättre hälsa. Dessutom innebär remitteringar en livlina för flyktingar och de spelar stor roll för syriska flyktingar. Med pengarna kommer ofta också en överföring av demokratiska värderingar, till exempel en uppmaning att också flickor ska sättas i skolan.

Svensksomalier är en av de största migrantgrupperna i Sverige och de är samtidigt mycket engagerade i utvecklingen i ursprungslandet. Abdi-nur Isse, ordförande för folkbildningsinstitutet Bidhaan Institute och avdelningschef för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i Stockholm, gav en tydlig bild av diasporans centrala roll.

– 17 av 26 ministrar och presidenten i Somalia är hemvändande personer från diasporan i Nordamerika, Europa och Australien. Diasporan är också effektiv i investeringar: 40 procent av BNP kommer från remitteringar. Dessutom sker just nu en otrolig insamling för att hjälpa dem som drabbats av torka och svält. Där är diasporans breda kontaktnätverk av stor betydelse.

Utsatta människor på flykt

Men migrationen medför också negativa konsekvenser när utbildade människor ger sig av från sina ursprungsländer och föräldrar tvingas lämna sina barn med släktingar. Människor på flykt genomgår mycket svåra situationer, och värst utsatta är kvinnorna. Den snabbast växande flyktingkrisen är Sydsudan; 1,6 miljoner sydsudaneser befinner sig för närvarande på flykt, de flesta till grannländerna.

– I de fallen handlar det om att med utgångspunkt i mänskliga rättigheter stödja länder som tar emot migranter och att erbjuda humanitärt stöd till människor på flykt, sa Ulrika Modéer.

Bistånd kan leda till mer genomtänkt migration

I Kristof Tamas (Delegationen för Migrationsstudier) presentation framgick att tvärtom vad många tror ökar utvandringen när de fattiga länderna får bättre inkomster, fram tills en viss brytpunkt då utvandringen börjar minska.

– Brytpunkten går vid 6 000-10 000 dollar per person då utvandringsländer blir invandringsländer istället.

Det var något som Torbjörn Petterson, chef för Sidas Afrikaavdelning, tog fasta på under det avslutande panelsamtalet.

– Det är viktigt att poängtera att om vi lyckas med biståndet kommer migrationen med största sannolikhet att öka under relativt lång tid.

Syftet med biståndet kan därför enligt Torbjörn Petterson aldrig vara att häva migrationen. Däremot kan en stabilare situation i hemlandet bidra till att människors val att migrera blir mer övervägda och genomtänkta.

– En stor del av migrationen är ett desperat uttryck för att inget fungerar. Kärnan i vårt arbete är att bygga institutioner. Att motverka korruption är på så sätt ett bra exempel på sådant som gör situationen mer förutsägbar.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />