zambia-swedish-embassy.jpg

Sveriges ambassadör i Zambia, Henrik Cederin, och John Faye, VD för Vitalite, skriver kontrakt för leverans av energitjänster till 100 000 hushåll i Zambia, i en affär för jordbruksprodukter i Chongwe. Vitalites lokala återförsäljare Mr. Chongo tittar på.

Foto: Adam Öjdahl

NYHET

Svensk fond ska ge el till två miljoner zambier

Uppdaterad: 10 juli 2017

Nu ska Zambias landsbygd äntligen lysas upp. Sveriges ambassad i Lusaka har tecknat kontrakt med fyra elföretag som ska ge upp till två miljoner människor tillgång till förnyelsebar el genom system som ligger utanför det nationella elnätet. "Genom den här insatsen visar vi att människor som lever i fattigdom på Zambias landsbygd är en kundgrupp som det är värt att satsa på", säger Anders Arvidson, energirådgivare på Sidas Afrika-avdelning. 

I Afrika söder om Sahara lever fortfarande runt 600 miljoner människor utan elektricitet i sina hem. I Zambia är andelen av landsbygdsbefolkningen utan tillgång till el hela 97 procent. Men med svensk hjälp kommer den siffran sjunka ordentligt inom ett par år. Sveriges ambassad i Lusaka har efter en upphandling nu tecknat kontrakt med fyra elföretag som åtar sig att fram till 2021 ansluta och förse 300 000 nya kunder med el från förnyelsebara energikällor. Det beräknas ge närmare två miljoner människor tillgång till el.

Insatsen görs genom det Sida-finansierade initiativet ”Beyond the grid fund for Zambia”. Den här biståndsmodellen bygger på att man genom en offentlig upphandling utser företag som får tillgång till medel från en fond för att kunna etablera sig på en ny marknad. Medlen villkoras mot att företagen är beredda att gå in med eget kapital, och att de på förhand garanterar vilka resultat de ska uppnå. Den svenska fonden har fram till 2021 avsatt 200 miljoner kronor.

Men hur kan man förklara att det är värt att ge biståndspengar till vinstdrivande företag? För företagen, i det här fallet fyra elföretag som alla är registrerade i Zambia, så innebär stödet från fonden en riskavlastning som kan vara avgörande för deras vilja att satsa på den här marknaden. Anders Arvidson, energirådgivare på Sidas Afrika-avdelning, förklarar:

- Den här fonden är ett sätt att locka företag till en marknad som de aldrig skulle ha valt att satsa på annars. Med traditionellt bistånd kunde vi betala 20 000 kr för en elanslutning. Men på det här sättet blir biståndspengen i varje uppkoppling runt 300 kr. Företagen som deltar åtar sig nämligen att själva lägga in fyra, fem, sex gånger så mycket eget kapital som fonden kontrakterar dem för. 

Enbart förnyelsebar el

Att företagen investerar själva säkrar också deras intresse för att stanna kvar i landet och fortsätta satsa. Men vad är det då de satsar på?

Svenskt bistånd gick under många år till stöd för att bygga ut det nationella elnätet i Zambia. Men det har gått långsamt och stödet nådde inte ut till tillräckligt många. Idén med det nya stödet är att satsa på nya typer av samarbeten och affärsmodeller – potentialen är stor för företag som vill satsa på el på Zambias landsbygd. Det måste dock vara förnyelsebar el – det är ett villkor för att få stöd genom den svenska fonden.

- Men vi har inga restriktioner på vilken sorts förnyelsebar el det måste vara. I första upphandlingsrundan har det visat sig att det nästan uteslutande har kommit att handla om el från solenergi. Sol är lätt och billigt i de här områdena, men framöver hoppas vi på satsningar också inom till exempel bioenergi och vattenkraft, säger Anders Arvidson.

Elföretagen som med stöd av den svenska fonden ska förse människor på Zambias landsbygd med el ska alltså inte ägna sig åt att bygga ut det nationella elnätet, utan det handlar om fristående mikronät eller individuella ellösningar för hushåll och småföretag.

- Vi är glada och upprymda över att nya moderna och innovativa affärsmodeller som bygger på att koppla ihop produktion av förnyelsebar el med moderna betalningslösningar som människor sköter via sina mobiltelefoner har vuxit fram de senaste fem åren, och som ser att människor som lever i fattigdom är värda att betrakta som en marknad, säger Anders Arvidson.

Han jämför det med när mobilnätet byggdes ut i Afrika. Då trodde man att man gjorde det för städernas medelklass. Idag har varenda människa i till exempel Kenya en mobiltelefon. På Zambias landsbygd lägger människor idag pengar på att köpa stearinljus, fotogen och batterier – pengar som de snart kommer kunna köpa billigare och bättre solenergiproducerad el för, med några knapptryckningar på mobilen.

Uppfyller de globala målen

”Beyond the grid fund for Zambia” bidrar till Zambias uppfyllande av FN:s sjunde globala mål för hållbar utveckling, som slår fast allas rätt till hållbar energi.

- Om vi ska kunna leva upp till de globala målen, och i det här fallet det sjunde målet, så måste vi inse att det inte räcker med bistånd och skatteintäkter. När vi nu genom den här fonden lockar in den privata sektorn att delta och investera i hållbar energi på Zambias landsbygd, så växlar vi upp från ett till fem: vi investerar 20 procent och företagen 80, säger Anders Arvidson.

Insatsen bidrar också till uppfyllandet av Zambias mål och åtaganden gentemot det globala klimatavtalet som världens länder kom överens om i Paris 2015.

- Vi har tagit hjälp av svenska Energimyndigheten för att kunna mäta hur mycket koldioxidutsläpp som undviks tack vare den förnyelsebara elen, siffror som Zambia sedan kan använda när de rapporterar sina klimatmål.

”Beyond the grid fund for Zambia” är ett svenskt initiativ, men flera andra givare, bland annat EU, har visat intresse för modellen, så nu hoppas man från Sida och Sveriges ambassad i Lusaka att vi framöver kommer få se liknande satsningar i fler länder.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />