Seminarium Irak Syrien Almedalen 2017

Sidas generaldirektör Carin Jämtin och Melanie Ward från International Rescue Committee (IRC) i samtal med Cecilia Uddén, korrespondent för Sveriges Radio.

Foto: Caroline Wijnbladh, ICR Europe

NYHET

Spirituell torka – en annan konsekvens av att leva i krig

Uppdaterad: 6 juli 2017

Kriget i Syrien tycks inte ha något slut, och i skuggan av konflikten lever människor sina liv utan möjlighet till arbete, utbildning eller kulturell stimulans. Cecilia Uddén, Sveriges Radio, använde uttrycket "spirituell torka" för att beskriva deras verklighet, vid Sidas seminarium i Almedalen om det svenska biståndet i Syrien och Irak.

Kriget i Syrien har gått in på sitt sjunde år och har krävt över 400 000 liv och fördrivit 12,3 miljoner människor från sina hem. Även i grannlandet Irak kantas tillvaron för många av instabilitet och våld. Med så långvariga konflikter krävs nya sätt att arbeta på för att stötta de miljontals människor som fördrivits från sina hem – och samtidigt möjliggöra en återuppbyggnad av samhällen när konflikterna väl tar slut.

– Trots att en politisk lösning på konflikterna i Syrien och Irak i dag känns långt borta så är det just en sådan som måste till, menade Sidas generaldirektör Carin Jämtin under det seminarium i Almedalen som Sida arrangerade tillsammans med partnerorganisationen International Rescue Committee (IRC) som arbetar på plats både i Irak och i Syrien.

Men under tiden finns det mycket som kan göras. Sverige är ett av få länder som utöver det akuta humanitära stödet också har en långsiktig biståndsstrategi för Syrienkrisen, en strategi som omfattar både Syrien och de grannländer som drabbas hårt av kriget. En särskild strategi för långsiktigt bistånd till Irak är också på väg att tas fram. Samtidigt finns det många fallgropar som måste tas i beaktning.

– Det är viktigt att arbeta både med humanitärt stöd och med en långsiktig strategi parallellt, där den långsiktiga planen inte ersätter, hindrar eller skadar det akuta biståndet. Sverige prioriterar mänskliga rättigheter, demokrati och kvinnors rättigheter, vilket i vissa fall kan vara kontroversiellt. Det innebär att om vi bedriver bistånd på fel sätt så kan vi göra situationen värre, och det måste vi vara medvetna om, sa Carin Jämtin.

Melanie Ward, biträdande chef för policy- och påverkansfrågor på IRC, berättade om hur det är att arbeta i området:

– Situationen i dessa länder skiljer sig åt mycket. Även om det är svårt att arbeta med bistånd i Irak, speciellt i området runt Mosul, så finns det i alla fall en regering som vi kan koordinera med i stora delar av landet. I Syrien är det svårare, där arbetar vi främst i gränsområdena, från Irak, Jordanien och Turkiet.

Att arbeta för att stärka samhällens och människors motståndskraft prioriteras i Sidas långsiktiga strategier och även i IRC:s arbete. Det görs bland annat genom yrkesutbildningar, stöd till små företag, utbildning och ekonomiska bidrag.

– Det handlar om att arbeta för att människor inte ska förlora allt när de lever i ett konfliktområde. De ska ha möjlighet att utveckla färdigheter så att de har större möjlighet att bygga upp sitt liv igen när konflikten är över, sa Melanie Ward.

Spirituell torka för människor på flykt

Dagens kriser är mer utdragna än tidigare vilket betyder att människor befinner sig på flykt under längre perioder. Cecilia Uddén, korrespondent på Sveriges Radio, använde uttrycket "spirituell torka" för att beskriva verkligheten för många personer som befinner sig på flykt. Även om man har tillgång till mat och vatten så krävs det mer för att skapa en meningsfull tillvaro.

Cecilia Uddén visade under seminariet en bild på en grupp flickor som länge hade levt under IS styre. En av dem var 9-åriga Sindra som berättade att de tvingades bära svarta niqab – men när deras område hade befriats så brände de sjalarna och satte på sig rosa kläder istället.

– Detta säger något om de här flickornas tillvaro. Ingen av dem pratade om bristen på mat eller på vatten. De berättade om hur det var att leva under IS och att de inte fick lova att ha rosa på sig, sa Cecilia Uddén och fortsatte:

– Jag tror att det finns ett stort behov av kulturell stimulans, av utbildning och att ha någon att prata med. Det kanske låter naivt men jag tror att i längden så är det just brist på utbildning och den här spirituella torkan som är förödande.

En person från publiken pekade på situationen för många unga i konfliktdrabbade områden och specifikt i flyktingläger. Många gånger anses dessa unga, speciellt unga män, som ett hot snarare än en möjlig lösning i en pågående konflikt. Carin Jämtin håller med om att detta är ett stort problem som syns även i andra delar av världen, till exempel i Gaza och i Kongo.

– Ofta erbjuder vi utbildning för yngre barn men de äldre ungdomarna förväntas utbilda sig vid universitet eller att skaffa ett jobb, vilket kan vara svårt om man till exempel bor i ett flyktingläger. Därför måste vi måste arbeta för att det ska finnas möjlighet att studera längre och för att försörja sig genom jobbprojekt av olika slag. Det är verkligen ett område som vi behöver utveckla, sa Carin Jämtin. 

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />