Paneldeltagare Sidas seminarium Almedalen 2017

Maria Sunér Fleming, enhetschef för miljöfrågor på Svenskt Näringsliv; Lars Appelqvist, vd Löfbergs; Peter Elam Håkansson, ordförande East Capital; Carin Jämtin, generaldirektör Sida; Johan Kuylenstierna och Karin Svensson från Sida.

Foto: Sida

NYHET

Agenda 2030 – en lönsam affär för svenska företag?

Uppdaterad: 5 juli 2017

Att följa och arbeta utifrån Agenda 2030 ställer stora krav på företag och finansaktörer. Men målen innebär också nya möjligheter till lönsamma – och hållbara – affärer. Det konstaterade paneldeltagarna vid Sidas första seminarium i Sverige i Världen – Almedalens globala mötesplats.

Agenda 2030 består av 17 mål som ska förändra världen – alltifrån miljö och klimat till schyssta arbetsvillkor, jämställdhet och antikorruption. Men för att agendan ska bli framgångsrik krävs ett brett engagemang, inte minst från den privata sektorn:

– Företag har en oerhört viktig roll för utvecklingen genom att vara jobbskapande. Vi vet att arbetslöshet är en av orsakerna till fattigdom, konflikter, och utarmningen av miljön. Därför är investeringar som skapar jobb extremt viktigt, konstaterade Sidas generaldirektör Carin Jämtin i sin inledning.

Swedish Investors for Sustainable Development är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper och erfarenheter kring Agenda 2030, bestående av svenska investerare och aktörer inom finanssektorn. Tillsammans förfogar de över enorma belopp.

– Hälften av alla pengar på världens börser är pensionspengar och den samlade kraften i dessa är enorm! menade Staffan Hansén, vd på SPP.

De svenska pensionsförvaltarna har numera också i flera fall tydliga riktlinjer för hur de ska investera:

– Vi har ett tydligt uppdrag från vår styrelse om att vi ska fokusera på hållbarhet för att säkra avkastningen över tid. Hållbarheten ska vara en integrerad del i vår affärsmodell, berättade Magnus Billing, vd för Alecta.

Men hur enkelt är detta – egentligen? Jens Henriksson, vd för Folksam, konstaterade att det inte är så enkelt som att hållbarhet automatiskt leder till lönsamhet:

– På kort sikt kan det tvärtom finnas problem att få maximal avkastning och samtidigt tänka miljömässigt, men på lång sikt finns ingen motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet, menade han.

För Folksam och andra finansaktörer har arbetet med de globala målen inneburit att man ”mappat” sin verksamhet så att den passar mot målen.

– 2030-agenden är ett bra verktyg för dialog, t.ex. så kopplar mål fem väl ihop med vårt arbete med att påverka styrningen av börsbolag, berättade Elisabeth Jamal som är hållbarhetschef Handelsbanken.

Trots detta finns det en hel del kritik mot pensionsförvaltarna och deras agerande:

– Våra granskningar visar att det man gör i praktiken ofta rimmar illa mot de mål bolagen satt upp, även om en hel del hänt de senaste åren. Därför är det bra att Sida sätter ljuset på finansbranschen, menade Jakob König från Fair Finance Guide som är ett hållbarhetsverktyg där konsumenten kan se hur bra banker och pensionsförvaltare är på hållbarhetsfrågor.

Jakob König hoppas att konsumenttrycket ska kunna öka på de som förvaltar våra pensionspengar. Ett sätt att nå detta är genom ökad kunskap och information, ett annat genom att det skapas gemensamma system för att mäta hållbarhet. Det sista var också något som flera av de medverkande pensionsförvaltarna höll med om:

– Ekologisk och social hållbarhet är mycket svårare att mäta än det konventionella sätt som vi är vana vid att använda för ekonomiska resultat. Därför är det viktigt att vi enas kring hur vi ska mäta hållbarhet, konstaterade Elisabeth Jamal på Handelsbanken.

Staffan Hansén på SPP noterade för sin del att det är en stor utmaning att kommunicera kring hållbarhetsfrågor i finansbranschen. Eller som han uttryckte det:

– Pengar är ansiktslösa, de är inte som ekologiska bananer som man kan klämma på.

Innovativt företagssamarbete

Inom ramen för Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) samarbetar ett 20-tal stora svenska företag som alla bedriver en global verksamhet kring hållbarhet och de globala målen.

– Vi ser en enorm utveckling – och en mycket stor potential för svenska företag att utveckla hållbara och lönsamma affärer. Bara i Indien räknar man med ett 400 miljoner människor kommer att flytta in till städerna under de kommande 35 åren, berättade Peter Elam Håkansson, VD för East Capital.

– 90 procent av vårpåverkan på klimat och miljö sker i andra länder än Sverige och därför finns det en tydlig koppling mellan hållbar konsumtion och fattigdomsfrågor, konstaterade Lars Appelqvist som är vd för Löfbergs.

– Ska vi i framtiden ha tillgång till bra råvaror så måste vi därför också säkerställa en långsiktig hållbarhet, fortsatte Lars Appelqvist.

 Men det är långtifrån alla svenska företag som är stora. Maria Sunér Fleming, enhetschef för miljöfrågor på Svenskt Näringsliv, poängterade att de flesta av hennes medlemmar utgörs av små och medelstora företag som varken har den kunskap eller de resurser som krävs föra att följa Agenda 2030-arbetet. Däremot så gör de mycket i praktiken, menade hon:

– Ett väl fungerande näringsliv är a och o för en hållbar utveckling. Sverige ligger långt fram när det gäller hållbarhet och generellt är vi väldigt positiva – många företag ser Agenda 2030 som världens största beställning! slog hon fast.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />