Några av de medverkande under GD-forum. Ingrid Pettersson, ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030, pratar,

Några av de medverkande under GD-forum. Ingrid Pettersson, ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030, pratar om delegationens arbete.

Foto: Tamara Fenjan Sida

nyhet

Myndigheter i samverkan för Agenda 2030

Uppdaterad: 26 september 2016

Svenska myndigheter vill öka sin samverkan i genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Det var ett tydligt budskap när ett trettiotal generaldirektörer för svenska myndigheter bjöds in till GD-forum av Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Utöver sitt myndighetsuppdrag har Sida också ett uppdrag att informera och engagera svenska aktörer om Agenda 2030. Sida har därför tagit initiativ till ett antal aktörsplattformar varav GD-Forum är ett. Tanken med GD-Forum är att det ska vara ett levande nätverk med ägarskap hos myndigheterna själva. Det finns även liknande initiativ för näringslivet, civilsamhället och akademin.

– GD-Forum är en mötesplats för svenska myndigheter som öppnar upp möjligheter till en kontinuerlig strategisk dialog på ledningsnivå. Det ska även bereda vägen för samverkan på operativ nivå där myndigheterna tillsammans kan bidra med sin kunskap för att uppnå Agenda 2030, både hemma i Sverige och globalt, förklarar Charlotte Petri Gornitzka.

Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma modererade forumet och betonade att ingen myndighet kan göra detta arbete själv. Generaldirektörerna var eniga kring att det kommer krävas samverkan och kraftsamling i arbetet med att genomföra Agenda 2030.

– Tillsammans kan vi driva på med kraft, sa Ann Persson Grivas, biträdande generaldirektör för Försäkringskassan.

Agenda 2030 globalt och nationellt

De Globala målen och Agenda 2030 som antogs av världens länder förra året anger hur världens globala utmaningar ska mötas under de kommande 15 åren. Agendan täcker de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Agendan är universell och inbegriper alla världens länder, också Sverige.  Som exempel på den utvecklingsagendans universalitet lyfte Erik Brandsma mål 1: Ingen fattigdom. Från Energimyndighetens ansvarsområde kan det konstateras att det i Sverige finns en ökad grupp människor som har svårt att betala sina el-fakturor, det vill säga att energikostnaden överstiger 10 procent av den disponibla inkomsten. Den offentliga sektorn har därför ett särskilt ansvar och behöver hitta nya arbetssätt för att utveckla samverkan mellan myndigheter, där även det nationella arbetet kan brygga över till det internationella.

2030-delegationen ska ta fram en handlingsplan som ska vara klar under mars 2017. Men innan dess, den 1 november, ska den lämna en delredovisning av denna handlingsplan – samt en översiktlig bild av hur Sverige ska ta sig an agendans mål.

– Myndigheter och generaldirektörer kommer att spela stor roll i arbetet med Agendan, sa Ingrid Petersson, ledamot på regeringens 2030-delegation.

En mindre grupp av chefer från Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Kommerskollegium, Sida och Svenska Institutet har tagit sig an ansvaret att utforma riktning och arbetsformer för GD-Forum och de betonade vikten av samverkan och vad det kan bestå av utifrån varje myndighets verksamhetsområde. Det kommer att bjudas in fler myndigheter och samtidigt samla in nya tankar och idéer kring hur samverkan ska organiseras framåt. Ett unisont budskap från chefsmötet var att man inte vill vänta - svenska myndigheter gör redan mycket kring Agendan - men vill öka samverkan och hitta nya synergier i arbetet för att uppnå Agenda 2030.

Detta är 2030-delegationen

En kommitté i form av en nationell delegation har fått i uppdrag att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det innefattar Sveriges agerande både för att genomföra agendan nationellt och för att bidra till det globala genomförandet av agendan. I deras uppdrag ingår även att ta fram förslag till en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.

Läs mer om delegationen


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />