Luca Alinovi - Executive director för Global Resilience Partnership står på scen och föreläser

Fotograf GRP

Dr. Luca Alinovi är executive director för Global Resilience Partnership och en av de som föreläste under World Water Week.

Låglandet Bangladesh’s många floder skapar ofta översvämningar. Här floden Buriganga som rinner genom huvudstaden Dhaka.

Fotograf Elisabeth Lorenz, Sida

Låglandet Bangladesh’s många floder skapar ofta översvämningar. Här floden Buriganga som rinner genom huvudstaden Dhaka.

GRP-logo

Fotograf GRP

Sidas samarbetspartner Global Resilience Partnership arbetar för att öka lokalbefolkningens resiliens, det vill säga motståndskraft, mot naturkatastrofer och andra plötsliga kriser.

nyhet

Innovationer ska motverka översvämningar

Uppdaterad: 2 september 2016

Översvämningar orsakar mer skada globalt än någon annan typ av naturkatastrof. Sidas samarbetspartner Global Resilience Partnership arbetar för att främja nya lösningar som ska bygga motståndskraft för översvämningar innan de slår till, i motsats till att hjälpa när skadan redan är skedd vilket oftast sker idag. 

World Water Week i Stockholm samlar aktörer inom ett brett fält av vattenrelaterade frågor. En av dessa aktörer är Sidas samarbetspartner Global Resilience Partnership, som arbetar för att öka lokalbefolkningens resiliens, det vill säga motståndskraft, mot naturkatastrofer och andra plötsliga kriser. Genom programmet Water Window försöker man hjälpa översvämningsdrabbade områden i Sahel-regionen, Afrikas horn och Sydostasien genom partnerskap med olika aktörer, bland dem den privata sektorn. Målsättningen med programmet är att hitta nya idéer som kan bidra till att översvämningar gör mindre humanitär och ekonomisk skada.­

– Med Water Window försöker vi identifiera innovationer som kan hjälpa till att öka den lokala motståndskraften mot översvämningar. Det kan handla om att bygga tidiga varningssystem, förbättra stadsbyggnaden i ett område eller till och med att bygga flytande hus som kan följa med de höjda vattennivåerna, säger Luca Alinovi som är executive director för Global Resilience Partnership.

I likhet med Sidas Challenge funds får organisationer, företag och forskare tävla om finansiering för att kunna genomföra sina innovativa projekt för att bygga resiliens. Projekten genomförs lokalt, men en viktig utgångspunkt när ansökningarna bedöms är att lärdomarna ska kunna användas även på andra platser.

– Vi vill uppmuntra till att testa nya idéer. Därför ställer vi inte hårda krav på att alla projekten ska visa tydliga resultat. Det viktigaste är att vi kan ge innovationer, stora som små, en chans att genomföras. Om de sedan visar sig vara lyckosamma kan vi ge särskild finansiering för att projektet ska kunna skalas upp och genomföras på fler platser, berättar Luca Alinovi.

Under World Water Week presenterade Global Resilience Partnership de 16 projekt som gått vidare till den andra rundan i innovationstävlingen. Bland bidragen som gått vidare hittar man vitt skilda projekt. Från översvämningsresistenta hus i Bangladesh till ett projekt i Kenya som vill ta tillvara på vattnet i översvämningarna till jordbruket. Vinnarna, som presenteras i slutet av 2016 får upp till 250 000 USD för att testa nya idéer och 1 miljon USD för att utöka innovationer som redan är beprövade. 

Försäkringsbolag som viktig partner

Water Window är ett samarbete mellan Global Resilience Partnership och ett schweiziskt försäkringsbolag, Zurich Insurance Group, som bidrar till programmet med 10 miljoner USD och sina kunskaper om riskhantering. Att arbeta tillsammans med den privata sektorn är en naturlig del av Global Resilience Partnerships strategi för att få med sig så många aktörer som möjligt i sitt arbete för att bygga resiliens.

– Projekt som Water Window är såklart en del av vårt CSR-arbete. Men som försäkringsbolag finns det också andra stora vinster för oss. Att hantera risker är ett av våra kärnområden och vi vill självklart bidra till att skador från exempelvis översvämningar kan undvikas, säger David Nash, Foundation Manager på Zurich Foundation.

Luca Alinovi förklarar att en större risk för försäkringsbolaget innebär en högre försäkringspremie. Hittar man vägar för att minska riskerna med exempelvis översvämningar så kommer det i slutändan leda till att försäkringspremien sjunker och fler har råd att teckna försäkringar. Detta skapar ekonomiska incitament för försäkringsbolag att vara med och bidra till samarbeten som Water Window, samtidigt som personerna som drabbas av översvämningar gynnas av innovationerna som utmynnar från programmet.

– Det är en drömsituation för oss, att den privata sektorn hittar en affärsnytta i våra projekt samtidigt som de hjälper till att göra livssituationen bättre i de områden vi är verksamma i, säger Luca Alinovi.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />