Panelen diskuterar under Development Talks 20160916

Fotograf Mathilda Bäcklin Sida

True Schedvin, chefsekonom på Sida, diskuterar med ekonomerna från Världsbanken.

Joseph Stiglitz, Professor, Columbia University and former World Bank Chief Economist (1997-2000) sitter ner under Development Talks.

Fotograf Mathilda Bäcklin Sida

Joseph Stiglitz, Professor, Columbia University och chefsekonom på Världsbanken (1997-2000) under Development Talks.

Panelen diskuterar under Development Talks. Från vänster

Fotograf Mathilda Bäcklin Sida

Panelen diskuterar under Development Talks.

Ekonomerna Francois Bourguignon, Kaushik Basu, Joseph Stiglitz och Justin Lin står uppradade.

Fotograf David Grossman

Ekonomerna Francois Bourguignon, Kaushik Basu, Joseph Stiglitz och Justin Lin står uppradade.

nyhet

Begreppet utveckling behöver breddas

Uppdaterad: 21 september 2016

Det var ett tungt manskap av ekonomer på Sidas Development Talks. En nuvarande och tre före detta chefsekonomer på Världsbanken var eniga om att den globala ekonomin måste gå in ett skifte för att klara av de utmaningar vi står inför med klimatförändringen och en mer jämlik och ekonomiskt och socialt hållbar värld.

”Business as usual” är inget begrepp som fungerar längre, konstaterar Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka när hon inleder Development Talks med rubriken Changing development paradigms and imperatives of the global economy. Hon refererar till Agenda 2030 som innebär ett ökat fokus på inkluderande och hållbar utveckling samt åtagandet “Leave no one behind”.  Gamla ekonomiska modeller och synsätt om hur välstånd ska fördelas mellan fattiga och rika länder måste förändras för att vi ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling.

En som kanske mer än någon annan på nära håll följt utvecklingen i den globala ekonomin är Joseph Stiglitz, professor på Columbia University, nobelpristagare i ekonomi och tidigare chefsekonom på Världsbanken. Han var med 1989 när Washington Concensus blev ett rättesnöre för utvecklingsmodeller inklusive väst ansats till utveckling i utvecklingsländer. Det kom då till stor del att handla om råd om privatisering och marknadens roll som enligt Stiglitz saknade empiriska fakta och som mer var sprunget ur ideologi - då färgade av Sovjets och östblockets upplösning samt utvecklingen i Latinamerika.

– Man kan knappast påstå att Washington Consensus var globalt förankrad. Den tillkom i triangeln mellan 15:th Street (USA:s finansdepartement), 18:th Street (Världsbanken) och 19:th Street (IMF), säger Joseph Stiglitz.

Han berättar att råden till Afrika vid den tiden var en fortsättning av kolonialismen; fortsätt att producera råvaror för förädling i väst.

– USAs råd till Korea efter Koreakriget var att satsa på att bli största producenten av ris i världen. De tackade hövligt nej till erbjudandet och satsade istället på utbildning och teknologi med resultat att Sydkorea idag är en av länderna med störst tillväxt i Asien.

Joseph Stiglitz betonar statens roll och betydelsen av fungerande institutioner för en tillväxt med fördelning och andra värden än de ekonomiska. Begreppet utveckling behöver breddas bortom tillväxt, till en inkluderande, hållbar och demokratisk tillväxt. Ökad kunskap, menar Joseph Stiglitz, är den viktigaste faktorn för att gapet ska minska mellan länder med hög och låg utbildningsnivå.

Ökad protektionism och minskade löner

Kaushik Basu, nuvarande chefsekonom på World Bank, är oroad över att ökad ojämlikhet felaktigt används som skäl till protektionism. De senaste åren har lönernas andel av BNP minskat, även i västländer vilket innebär att en större del av intäkterna hamnar i ägarnas och inte i löntagarnas fickor.

Som sina övriga kollegor anser även Francois Bourguignon, tidigare chefsekonom på Världsbanken och professor på Paris School of Economics, att utvecklingsländerna måste högre upp i värdekedjan och minska sitt beroende av råvaruexport.

– Nu kan vi tyvärr se att vissa länder i Afrika har minskande andel tillverkningsindustri. Vi måste få bort protektionismen i handeln och kanske att man måste ha vissa skyddade regioner som är helt undantagna från sådana handelshinder, menar Bourguignon.

För Justin Lin, även han före detta chefsekonom på Världsbanken, nu professor på Peking University, heter lösningen fler jobb inom lättindustri och grön tillväxt. Han framhåller gärna sitt eget land, Kina, som ett föredöme där befolkningen under relativt kort tid gått från att vara jordbrukare till anställda inom industri och tjänstesektorn. Men Justin Lin efterlyser även han mer satsningar på grön teknik och han kan tänka sig att den måste subventioneras.

True Schedvin, Sidas tillförordnade chefekonom menar på att vi ser en minskad andel av tillverkningsindustri i många länder och samtidigt en ökande tjänstesektor. Tjänstesektorn har sina utmaningar men förutsättningarna har samtidigt förändrats bland annat för handel med tjänster. Schedvin framhöll också de stora utmaningarna relaterade till ökande konflikter, klimatförändringarna, och demografiska förändringar.

– Behovet av en holistisk ansats till utveckling där den ekonomiska, sociala, politiska, institutionella, miljömässiga samt konfliktkontexten ses samlat för en inkluderande och hållbar utveckling, underströk True Schedvin avslutningsvis.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />