En flicka står vid en vattenkanal och tittar in i kameran.

10-åriga Nilofar leker vid en vattenkanal som byggts i Dehdadidistriktet i Balkhprovinsen.

Foto: Ghullam Abbas Farzami/Rumi consultancy/Worldbank

Nyhet

Sida satsar halv miljard på utvecklingen i Afghanistan

Uppdaterad: 5 oktober 2016

Sida har nyligen tecknat avtal med Världsbanken om ett nytt tvåårigt stöd till Afghanistan Reconstruction Trust Fund. Stödet är på totalt 560 miljoner kronor och går till utvecklingsprogram inom utbildning, jordbruk, hälsa, statlig administration och infrastruktur.

De afghanska medborgarnas förtroende för den afghanska staten är lågt. Bristen på förtroende är i sig en grogrund för konflikt och ett hot mot att bygga en varaktig fred. Avsikten med Sidas stöd till Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, är att öka förtroendet mellan medborgare och stat, som i förlängningen gynnar en fredlig utveckling. ARTF stärker den afghanska statens möjlighet att leverera grundläggande tjänster som hälsa och utbildning till sina medborgare, men också att samla in skatter och tullar vilket är nödvändigt för att Afghanistan så småningom ska kunna stå på egna ben.

Citizens Charter når 12 000 byar

Det förnyade svenska stödet till ARTF kommer bland annat att finansiera ett program, Citizens Charter, som under fyra år kommer att nå 12 000 av Afghanistans byar. Programmet ska till exempel arbeta med förbättrad tillgång till förnyelsebar elenergi, att byar ska ha högst två kilometers gångavstånd till närmaste väg och infrastruktur för småskalig bevattning. Under nästa år kommer ARTF även att stödja fortsatt utbyggnad av grundskolan, bland annat genom stöd till mer kvalificerade lärare.

Bland de resultat som ARTF har bidragit till hittills finns etablerandet av demokratiskt valda byråd på landsbygden. Genom dem kan byinvånarna själva avgöra vad som bör göras för att utveckla deras by – bygga en ny skola, en bättre väg, satsa på konstbevattning eller någon annat.

- Stödet är en viktig kanal för att nå människor som lever i fattigdom på landsbygden. Och resultaten är fler än väntat – i en utvärdering syns det exempelvis tydligt hur flickors skolgång förbättrats, och att kvinnor röstat i större utsträckning, säger Emma Nilenfors, chef för Sidas Afghanistanenhet.

Minst en tredjedel av medlemmarna som har valts in i byråden är kvinnor, vilket innebär en stor och positiv omställning i kvinnors påverkan på utvecklingen. Eftersom byråden förvaltar utvecklingsresurser som ska komma hela byn till godo finns en god anledning att välja in kompetenta, utbildade personer. Byråden är också en grundpelare i det nya Citizens charter och får en utökad roll genom att byinvånarna genom dem ska kunna följa upp att de får den skola, hälsovård med mera som regeringen utlovar.

Kort om ARTF

 • Grundades 2002
 • Administreras av Världsbanken men arbetet genomförs av Afghanistans regering.
 • Finansierar bland annat en del av lönerna för statligt anställda, ökad tillgång till skolor och hälsovård på lokal nivå.
 • Omsätter årligen cirka 900 miljoner USD.
 • Sverige har bidragit med cirka 2,5 miljarder kronor sedan 2002 och stödet till ARTF utgör ungefär 40 procent av Sidas bistånd till Afghanistan.

Kort om Sveriges stöd

 • Afghanistan är det största samarbetslandet för Sida.
 • Stödet är på cirka 850 miljoner kronor per år.
 • Jämställdhet är ett stort fokus för Sidas insatser.
 • Det svenska stödet har bland annat bidragit till att över 600 km väg på den afghanska landsbygden har byggts och underhållits och att Svenska Afghanistankommittén har kunnat tillhandahålla sjukvård till fler än 2,3 miljoner människor och har kunnat stötta barn med funktionsnedsättning att gå i skolan.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />