Nyhet

Hur når vi globala mål i en konfliktfylld värld?

Uppdaterad: 13 oktober 2016

Hur kan vi nå FN:s Globala mål i en konfliktfylld värld? Den frågan kommer att belysas från alla möjliga perspektiv under 2016 års Utvecklingsforum som Sida arrangerar i Stockholm måndagen den 17 oktober

– Vi kommer att gå på djupet, lyfta fram exempel och erfarenheter, samtidigt som det kommer att vara intressant även för dem som inte är experter i de här frågorna. Det blir både kunskapstungt och inspirerande, säger projektledare Susanna Wasielewski Ahlfors på Sidas kommunikationsenhet.

Dagen inleds med att den syriska bloggaren, tillika chef för Palestinian League for Human Rights in Syria, Salim Salamah ger en personlig skildring av hur det är att vara flykting och de framtida utmaningarna för diasporan. Forskaren Mimmi Söderberg Kovacs kommer sedan att försöka skapa en gemensam bild av hur världens konflikter ser ut i dag och vilka utmaningar det finns för fred.

Andra programpunkter svarar på frågan om hur klimatförändringarna påverkar konflikter och hur man kan jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män i konfliktländer. Bland annat kommer Alaa Murabit, FN-ambassadör för Globala målen och grundare av Voice of Libyan Women, att prata om kvinnors viktiga roll i fredsarbetet.

Sida prioriterar konfliktförebyggande arbete

Antalet konflikter i världen ökar och är nu det högsta sedan millennieskiftet. Vi ser också att världens fattiga i allt högre grad lever i länder där konflikter, våld och instabilitet är en återkommande del av vardagen. Därför är konfliktförebyggande arbete prioriterat inom svenskt bistånd och en tredjedel av Sidas verksamhet har fred och säkerhet som ett av sina mål.

Syftet med Utvecklingsforum, som i år arrangeras för andra gången, är bland annat att ge olika aktörer som engagerar sig i utvecklingsfrågor en arena för att få ny kunskap och dela erfarenheter och utmaningar med andra. Över tusen personer är anmälda till det fullsatta eventet.

– När vi startade förra året hade FN:s medlemsländer just enats om de globala målen och det var tydligt att många olika aktörer måste samarbeta för att nå dem. Jag hoppas att de som deltar från näringslivet, myndigheter, akademin och organisationer tar chansen att nätverka, säger Susanna Wasielewski Ahlfors.

Finns det någon programpunkt som du ser särskilt fram emot?

– Persoligen är jag intresserad av kopplingen mellan klimatförändringar och konflikt. Som världsmedborgare är jag självklart också intresserad av att lära mig mer om hur vi kan hantera och förebygga våldsbejakande extremism.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />