Ett dussintal personer står på en grusväg med ett stort fält i bakgrunden.

Deltagare i ITP-programmet SUWAS besöker Knivsta kommun för att lära sig mer om planerna på alternativ rening och återanvändning av slam från toaletter.

Foto: NIRAS

Nyhet

Rent vatten och toaletter på schemat i Sida-finansierat utbildningsprogram

Uppdaterad: 24 november 2016

Tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Men fortfarande saknar 650 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,6 miljarder saknar tillgång till grundläggande sanitet. I utbildningsprogrammet SUWAS arbetar deltagarna för att fler ska få tillgång till vatten och toaletter.

Sida är en viktig finansiär av insatser för att skapa bättre tillgång till vatten, sanitet och hygien. Utbildningsprogrammet SUWAS (Sustainable Urban Water And Sanitation - Integrated Process) är en del av Sidas International Training Programmes (ITP) som riktar sig till personal från olika typer av institutioner och organisationer i samarbetsländerna.

Målet med programmet är att bidra till förbättrade livsvillkor för de mest utsatta grupperna i samhället. Det ska deltagarna i SUWAS göra genom att ge dem större inflytande över planering, beslutsfattande och implementering av system för vatten och sanitet.

SUWAS är ett 15 månader långt program som riktar sig till Bangladesh, Kenya, Tanzania, Uganda och Myanmar. Programmet drivs av konsultbolaget NIRAS och organisationen WaterAid som finns på plats i de länder där programmet är verksamt. NIRAS har lång erfarenhet av både ITP och vattenfrågor, och WaterAid är ledande aktör inom vatten, sanitet och hygien.

Brist på avlopp orsakar miljöförstöring och sjukdomar i Dhaka

Programdeltagarna har nu träffats för första gången och är i Sverige för att göra studiebesök, delta i workshops och utbyta tankar och idéer kring de förändringsprojekt som de driver som en del av utbildningen.

Rownak Jahan Archie, forskningschef på Sajida Foundation i Bangladesh, är en av deltagarna i SUWAS. Hon berättar att Bangladesh huvudstad Dhaka, där hon arbetar, är en överbefolkad stad med en befolkningstäthet på 28 000 människor per kvadratkilometer. Att skapa tillgång till vatten och sanitet för så många är en stor utmaning. Ett av problemen hon tar upp är att många toaletter i Dhaka inte är anslutna till avloppsnätet utan bara är hål som har grävts i marken. Det leder till både miljöförstöring och sjukdomar.

– Det är en stor utmaning och staden bara fortsätter att växa, säger hon.

ITP bidrar till att skapa hållbara nätverk och partnerskap, dels mellan deltagare i utbildningsprogrammen, dels mellan deltagare, svenska aktörer och deras respektive organisationer.

– En anledning till att jag vill delta i ITP är möjligheten att dela erfarenheter med andra deltagare och lära sig av hur andra gör och på så sätt förbättra sitt eget arbete med samma frågor, säger SUWAS-deltagaren Serukka David som är ordförande för hälso- och miljöstyrelsen i Ugandas huvudstad Kampala.

Deltagarna i SUWAS driver förändringsprojekt

Under programmets gång ska deltagarna arbeta med ett förändringsprojekt kopplat till vatten och sanitet som ska implementeras i deras hemländer. Deltagaren Stella E. Warue, handläggare för det urbana programmet på vattentjänstfonden i Kenya, anser att det är en av fördelarna med att delta i SUWAS.

– På så sätt lär vi oss hur vi kan skapa förändring och göra ett avtryck. Jag har lärt mig att när jag har en förändringsidé så kommer det alltid att finnas de som går emot mig och att det därför är viktigt att hitta dem som håller med och som stöttar mina tankar och förslag. Det är viktigt att känna att ens idé är viktig för andra, inte bara för en själv. Här kan vi hitta sätt att hjälpa varandra med idéerna, både inom länderna och globalt. Jag har hittat många nya samarbetspartners som kan stötta och hjälpa mig i mitt förändringsprojekt. Det ger mig mer självförtroende i arbetet, menar Stella E. Warue.

Efter fyra dagar i Sverige har deltagarna lärt sig mycket om olika arbetsmetoder. Bland annat har de börjat tänka mer i system och på var de ska lägga sin kraft för att få en så stor effekt som möjligt.

– Vi har lärt oss att allt egentligen hänger ihop – pratar man om vatten så är även till exempel miljö en viktig aspekt, vi kan inte lämna något utanför. Det var en ögonöppnare för mig, menar Serukka David.

Viktigt att sprida kunskap och erfarenheter

I början av december återvänder SUWAS-deltagarna hem för att arbeta med förändringsprojekten. Där hoppas de kunna dela med sig av sina nya kunskaper och erfarenheter.

– Det jag har lärt mig här kan jag ta med till min organisation, jag kan dela med mig till mina kollegor och förklara att vårt sätt att arbeta kan utvecklas för att påverka mer. Jag kan också se till att min nya kunskap inte bara stannar inom min organisation utan att jag delar med mig till våra samarbetspartners för att påverka landets utveckling, säger Stella E. Warue.

Målet är att deltagarna i SUWAS inom 5 – 10 år ska ha bidragit till att utveckla tillgången till vatten och sanitet i sina hemländer, och insatsen är en av många som Sida stödjer på det här området. Deltagarna ser positivt på framtiden och erfarenheten de får från SUWAS som de menar kommer hjälpa dem i utvecklingen av vatten, sanitet och hållbara städer.

– Vi måste se till att alla har tillgång till vatten och sanitet, och jag tror att ITP och de samarbeten och nätverk som vi skapar här kan ge oss nya idéer för att nå dit, säger Rownak Jahan Archie.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />