Ekonomerna Francois Bourguignon, Kaushik Basu, Joseph Stiglitz och Justin Lin står uppradade.

Fyra tidigare chefsekonomer på Världbanken Francois Bourguignon, Kaushik Basu, Nobelpristagare Joseph Stiglitz och Justin Lin ingår i den grupp av världsledande ekonomer som står bakom the Stockholm Statement.

Foto: David Grossman

Nyhet

Ledande ekonomer enade i Stockholm Statement om jämlik och hållbar utveckling

Uppdaterad: 16 november 2016

Tretton av världens ledande ekonomer, däribland nobelpristagaren Joseph Stiglitz och fyra tidigare chefekonomer i Världsbanken, har sammanfattat sitt samlade kunnande i the Stockholm Statement. Traditionellt ekonomiskt tänkande gäller inte längre. Ojämlikhet inom länder hotar social sammanhållning och ekonomiska framsteg och utveckling behöver därför ses i ett bredare perspektiv för att nå mer jämlika och hållbara resultat. 

“Inkluderande ekonomisk utveckling är den enda sociala och ekonomiskt hållbara formen av utveckling." Meningen är tagen från “the Stockholm Statement” som utvecklats av tretton världsledande ekonomer, varav fyra tidigare chefsekonomer på Världsbanken och Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz .

Sida och Världsbanken samarrangerade ett möte i Stockholm 16-17 september 2016, med syftet att diskutera globala utvecklingsutmaningar. Mötet samlade ledande tänkare och akademiker från världens olika hörn för att diskutera vägen framåt. Resultatet av mötet är “the Stockholm Statement”, som identifierar ett antal principer för utvecklingspolitik på landnivå i en snabbt föränderlig och allt mer globaliserad värld.*

I the Stockholm Statement har de sammanfattat sitt samtal i åtta punkter:

  1. BNP-tillväxt är inget mål med egenvärde.
  2. Utveckling måste vara inkluderande.
  3. Vi måste balansera marknad, stat och samhälle.
  4. Miljömässig hållbarhet är en förutsättning, inte ett val.
  5. Vi behöver makroekonomisk stabilitet.
  6. Effekterna av global teknikutveckling och ojämlikhet kräver särskilda åtgärder.
  7. Sociala normer och attityder spelar roll.
  8. Vi behöver globala överenskommelser och ett ansvarstagande internationellt samfund.

Slutligen lyfter uttalandet  vilken roll utvecklingssamarbetet och det internationella samfundet bör ta för att främja en positiv utveckling för de mest utsatta och fattiga människorna.

”The Stockholm Statement” utgör ett landmärke som Sida kommer att använda aktivt och relatera till i utvecklingssamarbetet,  på Sida och i dialog med partnerländer. Principerna i uttalandet rimmar med Agenda 2030, att driva en politik för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling med fokus på alla länders gemensamma ansvar i en globaliserad värld.

De fem centrala perspektiven i svenskt utvecklingssamarbete, det vill säga fattiga människors perspektiv, rättighetsperspektivet, jämställdhet, miljö och klimat samt konfliktkänslighet, betonas genom hela uttalandet. På så sätt bekräftas deras betydelse som underliggande utvecklingsutmaningar.

”The Stockholm Statement” uttrycker tydligt att utveckling behöver ses holistiskt för att nå mer jämlika och hållbara resultat. ”Vi kan uppnå en värld med delat välstånd.”

*  Professor Sabina Alkire (Oxford), Professor Pranab Bardhan (Berkeley), Professor och tidigare Chefsekonom för Världsbanken Kaushik Basu (New York), Professor Haroon Bhorat (Kapstaden), Professor och tidigare Chefsekonom för Världsbanken Francois Bourguignon (Paris), Professor Ashwini Deshpande (Delhi), Professor Ravi Kanbur (Ithaca), Professor och tidigare Chefsekonom för Världsbanken Justin Yifu Lin (Beijing), Professor Kalle Moene (Oslo), Professor Jean-Philippe Platteau (Namur), Professor Jaime Saavedra (Lima), Nobelpristagare Professor och tidigare Chefsekonom för Världsbanken Joseph Stiglitz (New York), och Professor Finn Tarp (Helsingfors och Köpenhamn)


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />