Hamnarbetare lossar gods en tidig morgon i Dar es Salaam.

Hamnarbetare lossar gods en tidig morgon i Tanzanias huvudstad Dar es Salaam. Tanzania är en av Afrikas snabbast växande ekonomier.

Foto: Johan Bergqvist

Nyhet

Stabil tillväxt men snabbt växande befolkning i Afrika

Uppdaterad: 30 november 2016

Positiv tillväxt och många möjligheter men också en rad utmaningar, till exempel vad det gäller befolkningstillväxt, sysselsättning och infrastruktur. Det visar den årliga rapporten African Economic Outlook som presenterades på Sida av representanter från OECD-centret förra veckan.

Det nya eldoradot eller en hopplös kontinent? Afrika sammanfattas ofta i generaliserande termer. En mer ingående analys gav Federico Bonaglia och Henri-Bernard Solignac-Lecompte från OECDs Development Center när de vid sitt Sidabesök presenterade årets African Economic Outlook. Det är en omfattande årlig sammanställning av data över ekonomisk och social utveckling i Afrika som visar på nuläget samt utsikterna för de kommande två åren.

Stabil tillväxt med utmaningar

Federico Bonaglia gav ett blandat budskap om tillväxten i Afrika.

– Afrika har stått emot den ekonomiska krisen relativt bra. Tillväxten har gått ned något sedan de höga nivåerna för några år sedan. Nu ligger den på 3,6 procent och vi räknar med att den kommer att stabiliseras på ungefär de nivåerna framöver.

Goda förutsättningar finns för framtiden med tanke på hög efterfrågan på varor och på att stora infrastruktursatsningar väntar. Men ett problem är att tillväxten idag främst kommer från sektorer som i liten grad bidrar till att skapa sysselsättning. Och nivån på den framtida tillväxten kommer främst att bero mer på i vilken mån länderna klarar av att mobilisera intäkter internt genom till exempel skatter.

– Bättre inhemsk politik ger tillväxt. Många afrikanska länder har lyckats höja sina skatteintäkter, men fortfarande är medelnivån 15 procent i Afrika mot 35 procent i OECD-länderna. Länderna beror i hög grad på externa resurser som utländskt bistånd och familjemedlemmar utomlands som skickar pengar, säger Federico Bonaglia.

En snabbt ökande befolkning

En av de största utmaningarna Afrika söder om Sahara är den snabba befolkningsökningen. Mellan 1950 och 2010 ökade antalet invånare i Afrika med 550 miljoner invånare - mellan 2010 och 2070 beräknas takten vara den dubbla. Befolkningsökningen innebär att 29 miljoner nya jobb måste skapas på kontinenten – varje år.

Urbaniseringstakten i många afrikanska länder är hög, framförallt i små och medelstora stöder. Om något decennium kommer fler afrikaner att bo i städer än på landsbygden.

– Huvudbudskapet är att urbanisering inte bara en fråga för stadsinvånare utan en generell utvecklingsfråga. Människor på landsbygden behöver knytas till de växande marknaderna i urbana områden för att dra full nytta av urbaniseringen. Stadsplanering och satsningar på infrastruktur måste ske på ett hållbart sätt, säger Henri-Bernard Solignac-Lecompte, chef för Afrika, Mellanöstern och Europa vid OECD Development Center.

Förändring kräver olika strategier

Utöver nödvändiga förändringar som att få ner fertilitetstalen och en urbaniseringsprocess finns även en ekonomisk komponent av strukturell transformering. Den handlar om övergången från produktion för husbehov till utvecklingen av en tillverkningsindustri och i det avseendet har många afrikanska länder en bra bit kvar. Finns det då några länder som särskilt överraskat positivt under arbetet med årets fokustema?

– I år imponerades jag till exempel av Marockos avancerade program för att minska slumområden och framtidsplaneringen för hur Addis Abeba ska växa och utvecklas de kommande årtiondena. Nyligen invigdes till exempel ett spårvagnssystem, vilket visar andra länder att det är möjligt att satsa på transportsätt som inte förorenar. Rwanda har en ambitiös plan för hur tio mindre städer ska kunna växa och bidra till hela landets utveckling, säger Henri-Bernard Solignac-Lecompte.

Syftet med African Economic Outlook är att ge en informerad och realistisk bild av situationen i Afrika, utifrån både möjligheter och utmaningar. Henri-Bernard Solignac-Lecompte säger att OECD-centrets roll är att förbättra människors levnadsförhållanden genom att hjälpa länder att jämföra sig och inspireras sinsemellan, och tillhandahålla metoder så att regeringar utifrån dem själva kan hitta lösningar på sina utmaningar.

– Överlag behövs politik som underlättar för ekonomisk tillväxt och inriktar sig på den växande unga befolkningen. Det handlar till exempel om urbana landreformer, infrastruktur och fokus på medelstora städer. Dessutom krävs strategier som lyfter fram ett effektivt styrsystem på flera nivåer genom decentralisering, stärkta institutioner och transparens.

Demokrati och ekonomisk utveckling

Men på många håll i Afrika sitter samma personer vid makten sedan flera årtionden. Vilken roll spelar demokrati för den ekonomiska utvecklingen?

– Först och främst är demokrati positivt i sig självt och något vi inte borde försöka berättiga genom utveckling. Om man tittar på ekonomiska och politiska system i länder som snabbt har gått framåt så finns ingen direkt relation mellan demokrati och utveckling. Öppna politiska system är dyra. Det är till exempel helt ologiskt att förvänta sig att ett låginkomstland ska kunna upprätthålla ett oberoende juridiskt system. Sådant tar tid.

Men Henri-Bernard Solignac-Lecompte menar också att det i en historisk analys går att se det när ekonomiska system utvecklas finns bättre möjligheter för öppna samhällen och att ekonomisk utveckling driver på ett behov av demokratiska system.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />