En man står på en strand och håller upp två räkor mot kameran.

Fotograf David Isaksson/Global Reporting

Räkforskaren Adriano Macia är en av dem som har använt sig av forskningsstationen på Inhaca. Han gjorde sin PhD med stöd från Sverige och är i dag en framstående forskare.

En vit byggnad med en röd krabba målad på fasaden, omgiven av stora träd.

Fotograf Anette Emanuelsson/Global Reporting

Forskningsstationen har varit centrum för den marinbiologiska forskningen i Mocambique under flera decennier.

Åhörare sitter i rader på stolar som står på sandig mark under ett träd.

Fotograf Sida

Den marinbiologiska forskningsstationen på Inhaca invigdes i närvaro av representanter från Universidade Eduardo Mondlane, den svenska ambassaden och invånare på ön.

Ett tjugotal människor står i ett vitt rum framför ett bord med mikroskop.

Fotograf Sida

Forskningsstationen har fått ett nytt och välutrustat laboratorium.

Sida-stödd forskningsstation viktigt centrum för marinbiologi

Uppdaterad: 23 november 2016

Den 22 november nyinvigdes en forskningsstation utanför Moçambiques kust som har upprustats och expanderats med stöd från Sverige. Stationen är sedan flera decennier centrum för den marinbiologiska forskningen i landet och har stor betydelse för bevarandet av den marina miljön.

Forskningsstationen på ön Inhaca nyinvigdes den 22 november 2016 i närvaro av bland annat representanter från svenska ambassaden. Sverige har stött renoveringen med 12 miljoner kronor. Pengarna har investerats i nya boenden för gästforskare och studenter, ett nytt välutrustat laboratorium, solpaneler, en båt för forskning till havs och arbetet med att ta fram en ny forskningsstrategi.

Forskningsstationen är en del av Mocambiques främsta universitet Universidade Eduardo Mondlane (UEM) och syftet med stödet är att stärka kapaciteten för forskning inom marinbiologi och oceanografi.

– Det är en långsiktig satsning och investering. Moçambique behöver en kritisk massa av forskare på det här området och forskningsstationen är en viktig del av forskar- och masterutbildningarna på UEM, säger Cristina de Carvalho Eriksson, biträdande biståndschef vid Sveriges ambassad i Moçambique.

Långsiktigt svenskt stöd ger viktig marinbiologisk kompetens

Det har gått drygt 30 år sedan Sida inledde sitt stöd till forskningsstationen på Inhaca. På den tiden, i mitten av 1980-talet, var det fortfarande inbördeskrig i landet och laboratorieutrustning hade förfallit efter att inte ha använts på flera år. Då handlade stödet om att återställa grundläggande infrastruktur som vatten, sanitet, elektricitet och att skapa ett nytt laboratorium.

Sedan dess har Sverige gjort det möjligt för en lång rad moçambikiska marinbiologer att ta masters- och doktorsexamen i Sverige, och de har ofta använt forskningsstationen på Inhaca för sin forskning. Sverige har också gett svenska doktorander möjlighet att göra sitt fältarbete på Inhaca.

Syftet med det svenska forskningsstödet är att kunskapen ska komma landet i fråga till godo och många av de studenter som tidigare fått stöd från Sverige har i dag ledande befattningar på UEM där de undervisar nästa generation av marinbiologier och oceanografer. De forskar dessutom om ämnen som till exempel räkfiske, sjögräs, mangroveträd, havsföroreningar, tropiska cykloner och klimatförändringar. Forskare från UEM bidrar också i arbetet med att utveckla en nationell policy för bevarandet av kustnära miljöer.

– Marinbiologin är viktig i Moçambique där det finns många unika naturområden som har betydelse för både fiske och turistnäring. Den forsking som bedrivs och planeras på Inhaca handlar också om att skapa en uthållig relation med lokalbefolkningen, som är beroende av fisket för sin överlevnad, så att de inte överutnyttjar naturresurserna, säger Cristina de Carvalho Eriksson.

Unik miljö erbjuder stora möjligheter för forskare

Tack vare sitt läge på gränsen mellan tropiska och tempererade klimatzoner har Inhaca en stor mångfald av ekosystem både på land och i havet. De flesta av Moçambiques kustnära livsmiljöer finns representerade här vilket gör det möjligt att ägna sig åt många olika sorters forskning på en begränsad yta.

– Inhaca är verkligen ett mikrokosmos. Det är ett subtropiskt område med tropiska förhållanden och en mängd kustnära ekosystem som korallrev, sjögräsområden, mangroveskog, leriga stränder, steniga stränder och tidvattenområden, säger Adriano Macia, som själv ägnat sig åt doktorandstudier i Sverige och som i dag är en välrenommerad forskare och lärare på UEM.

Ända sedan början av sin karriär har han fokuserat på räkor och räkfisket, en viktig näring i landet.

– Räkorna har stor betydelse i Moçambique och genom att forska om räkor kan jag ge ett betydande bidrag till samhället och påverka förvaltningen av räkfisket, förklarar han sitt ämnesval.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />