En man med hörlurar och bandspelare intervjuar en kvinna i ett grönsaksstånd.

Fotograf Radio Breeze FM

En reporter från Radio Breeze i Zambia intervjuar en grönsaksförsäljare. Tack vare lån från Media Development Investment Fund kan stationen nu nå en miljon människor, jämfört med 300 000 tidigare.

En ung man sitter utanför en vit byggnad och läser en dagstidning.

Fotograf Alpha Media Holdings

Tidningen News Day ges ut av Alpha Media Holdings i Zimbabwe. Med hjälp av lån från Media Development Investment Fund har koncernen kunnat investera i tryckpressar och digital verksamhet.

En man står vid ett fönster och tittar in i kameran.

Fotograf Kristin Olson/Sida

Vincent Kahiya på Alpha Media Holdings i Zimbabwe har lån från Media Development Investment Fund. "Det största hotet mot medier är inte våld, det är den finansiella bärkraften", säger han.

Nyhet

Medieutredningen inspireras av Sidas mediestöd

Uppdaterad: 17 november 2016

En unik och ny metod för att främja oberoende journalistik i Sidas samarbetsländer inspirerar nu svenska medieexperter. Medieutredningen föreslår att en snarlik investeringsfond ska användas för att attrahera investerare till svenska medier.

Låt Sidas partnerorganisation MDIF stå modell för en finansieringslösning för svenska medier. Det föreslår den svenska Medieutredningen i samband med att den lämnar sitt slutbetänkande till regeringen.

– Det är roligt att även svenska medieexperter förstår värdet av det här arbetssättet och att våra partners kan vara föregångare för svensk politik. Svensk mediemarknad påminner faktiskt på flera sätt om situationen i våra samarbetsländer. Överallt har oberoende journalistik stora utmaningar med finansieringen, säger Kristin Olson, medieansvarig programspecialist på Sida.

Media Development Investment Fund (MDIF) är ett icke vinstdrivande företag med säte i New York som i 20 år har erbjudit förmånlig finansiering till oberoende medieföretag som verkar i svåra miljöer och hjälpt dem att bygga hållbara affärsmodeller.

"Brist på pengar största hotet mot medier"

Vincent Kahiya är chefredaktör för Alpha Media Holdings i Zimbabwe som sedan 2009 har lån från MDIF. Tack vare samarbetet har de kunnat investera i tryckpressar och digital verksamhet och ledningen har fått skräddarsydd coachning av MDIF. I år har tre etablerade tidningar upphört i Zimbabwe, men koncernens medieproduktion har kunnat fortsätta.

– Det största hotet mot medier är inte våld, det är den finansiella bärkraften, säger Vincent Kahiya. Men att bara få pengar in i verksamheten gör inte att den går runt. För det krävs kunskap.

Med stöd från Sida har MDIF startat en särskild lånefond för att attrahera privat kapital att investera i oberoende mediaföretag i länder som Sida bedömer relevanta. För att MDIF ska kunna attrahera dessa investerare har Sida ställt ut en garanti på cirka 67 miljoner kronor för att täcka hälften av eventuella förluster.

Den nya fonden lanserades i november 2016 sedan MDIF fått ihop fyra miljoner dollar i investeringar (motsvarande 36 miljoner kronor) från främst filantroper. Målet är att få ihop tre gånger så mycket. Om allt investeras och återbetalas kommer garantin inte att utnyttjas. Om det däremot blir förluster täcker MDIF och Sidas garanti de första 50 procenten, medan investerarna tar resten av risken.

Medieutredningen förslår svensk investeringsfond

Medieutredningen föreslår nu att svenska staten ska stå som garant för en liknande investeringsfond som riktar sig till nystartade medieföretag på den svenska marknaden. Bakgrunden är att lånekriterierna på den vanliga lånemarknaden fungerar dåligt för oberoende journalistik.

Sida har ställt ut flera garantier för att öka investeringar från privata aktörer i olika utvecklingsprojekt inom till exempel hälsa, småföretagande, infrastruktur och miljö. Just den här garantin är dock unik.

– Det här är första gången som Sida använder garantiinstrumentet för en mjuk fråga som oberoende journalistik. Att kunna ge medieföretag lån är ett otroligt viktigt demokratibistånd, säger Kristin Olson.

Under många år har oberoende medier efterfrågat bra lån som ger dem mer självständighet gentemot biståndsgivare. Om de över huvud taget kan få lån av banker är det till skyhög ränta och snabb återbetalning.

Zambisk radio når miljonpublik tack vare lån

Radio Breeze i Zambia har cirka 30 anställda och sänder egenproducerade program om sådant som är viktigt för invånare i den östra landsdel där radion verkar. MDIF:s lån har varit helt avgörande för stationen.

– Tack vare lånet har vi kunnat betala sändningslicens för ett större område och kan nu nå en miljon människor, jämfört med bara 300 000 tidigare. Vi har visat att det fungerar att sända kommersiell radio med bra innehåll på landsbygden i Afrika – om det bara finns pengar och en tydlig idé bakom, säger Mike Daka, VD för Radio Breeze.

Tillgång till korrekt information är avgörande för fria och rättvisa samhällen, där medborgarna kan ställa makthavare till svars och stävja korruption. MDIF:s lån ska gå till medieorganisationer som uppfyller vissa krav på innehåll, publik och journalistisk etik.

– Det är klart att det här är hög risk. Vi vet hur skakig mediesektorn är i Sverige, då kan du tänka dig hur svårt det är i Sidas samarbetsländer. Garantiinstrumentet är främst förknippat med infrastruktur men vi vill visa att det går att använda även inom andra sektorer, säger Magnus Cedergren, chef för Sidas enhet för lån och garantier.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />