En kvinna sitter på en pall bakom ett litet bord med kaffekoppar på.

Kvinnan på bilden driver ett kafé och är en av låntagarna i den etiopiska banken Enat. En lånegaranti från Sida och USAID underlättar för små och medelstora företagare att få banklån.

Foto: Enat Bank

Nyhet

Lånegaranti underlättar för etiopiska företagare

Uppdaterad: 22 november 2016

Svårigheten att få banklån är ett av de största hindren för etiopiska företagare. Nu underlättar Sida för kvinnliga företagare att driva sin verksamhet.

Det är avsevärt färre etiopiska företag som använder banklån för att finansiera investeringar jämfört med företag i andra länder söder om Sahara. Det visar siffror från Världsbanken.

En faktor som försvårar för låntagarna är att bankerna ofta ställer höga krav på säkerheter, som till exempel fastigheter, land eller fordon.

– Även de företag som till synes är bra kunder kan ha svårt att få finansiering om de inte kan erbjuda säkerheter, säger Martin Ingvarsson, programhandläggare för lån och garantier på Sida.

Sida och USAID tar halva risken

För att underlätta situationen för små och medelstora företag i Etiopen skriver Sida tillsammans med USAID nu under ett avtal med den etiopiska banken Enat. Enligt avtalet tar Sida och USAID halva risken i utlåningen till små och medelstora företag. Om låntagarna inte kan betala tillbaka lånen står Sida och USAID för en del av förlusten. Det betyder att Enat kan kräva en avsevärt mindre säkerhet från sina kunder.

– Vi hjälper Enat att nå ut till nya kunder som de tror på och som på sikt kan generera arbetstillfällen och ge bra inkomster till de anställda. Det här är en billig insats för Sidas del. Genom att använda cirka en och en halv miljon kronor av Sidas gåvomedel frigör vi upp till 90 miljoner kronor i lånefinansiering, säger Martin Ingvarsson.

Bank med fokus på kvinnliga företagare

Namnet "Enat" betyder moder och banken, som startades 2013 av en grupp finanskvinnor, riktar sig främst till kvinnliga företagare. Eftersom kvinnor sällan äger land, fastigheter eller andra typer av tillgångar som kan användas som säkerhet har de svårare än män att få tillgång till banklån.

– Det finns också en kommersiell tanke bakom eftersom ägarna har sett att det innebär en lägre risk att låna ut pengar till kvinnoägda företag, säger Martin Ingvarsson.

De låntagare som omfattas av garantin kommer att erbjudas utbildning för att utveckla sin affärsidé och ta fram en affärsplan.

Anledningarna till att etiopiska banker ställer höga krav på säkerhet hos sina låntagare är flera. Den etiopiska finansmarknaden är underutvecklad och utländska banker saknar i princip tillgång till marknaden, vilket gör det svårt att möta de inhemska lånebehoven. Dessutom ställer staten höga krav på reserver hos bankerna. Samtidigt är Etiopien ett fattigt land där människors låga inkomster begränsar efterfrågan på varor och tjänster, vilket bidrar till att bankerna betraktar små och medelstora företag som högriskkunder.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />