Ett stort publikhav där åhörare sitter i rader.

Fullsatt när klimatkonferensen i Marrakesh, Marocko invigdes i måndags.

Foto: FN

Nyhet

FN:s klimatkonferens får extra skjuts av klimatavtal

Uppdaterad: 9 november 2016

Nu pågår FN:s årliga klimatkonferens i Marocko. Sida deltar i den svenska delegationen som arbetar för ett ambitiöst genomförande av klimatavtalet från Paris.

FN:s årliga klimatkonferens hålls i år i Marrakesh, Marocko och pågår mellan den 7 och 18 november. Konferensen fick en extra skjuts av det faktum att det så kallade Parisavtalet trädde i kraft bara några dagar tidigare.

Avtalet förhandlades fram vid klimatkonferensen i Paris i december 2015 och slår fast att världens länder ska bidra till att den globala uppvärmningen blir mindre än två grader. Avtalet trädde i kraft tidigare än förväntat – den 4 november 2016 – då tillräckligt många länder hade ratificerat det. Att processen tog mindre än ett år är unikt – ingen annan internationell konvention har ratificerats lika snabbt. Att få klimatavtalet från Kyoto på plats tog till exempel sju år.

– Det är ett tecken på att världens länder tar klimatförändringarna på stort allvar. Samtidigt som utvecklingen på marken går i negativ riktning på miljö- och klimatområdet så finns det en god samsyn globalt om vad som behöver göras, säger Sara Gräslund, Sidas specialist på klimatfrågor.

Att de två länder som står för de största utsläppen av växthusgaser – USA och Kina – ratificerade avtalet påskyndade processen eftersom EU och flera andra länder inte ville riskera att hamna på efterkälken. En avgörande faktor är också att Parisavtalet bygger på frivilliga åtaganden där varje land kan sätta sina egna målsättningar för hur man ska bidra till tvågradersmålet.

Stöd till låginkomstländer viktigt

Konferensen i Paris slog fast ATT världens länder ska bidra till att den globala uppvärmningen blir mindre än två grader. På klimatkonferensen i Marrakesh fortsätter arbetet med att utveckla HUR länderna ska rapportera om sina utsläpp och finansiering och andra detaljer i avtalet. Ett arbete som kommer att pågå i flera år.

Sida ingår i den svenska förhandlingsdelegationen som består av ett femtiotal personer från myndigheter och regering. Viktiga frågor för Sverige är bland annat att översynsmekanismen utvecklas så att den bidrar till att länderna ökar sina ambitioner över tid, samt att rapporteringssystemet utvecklas så att det är möjligt att följa hur länderna genomför sina åtaganden. Sverige arbetar också för att det ska finnas en balans mellan satsningar på utsläppsminskningar och klimatanpassning och för att främja stöd till låginkomstländer så att de kan genomföra avtalet.

Sverige viktig aktör i klimatarbetet

Den globala uppvärmningen har redan fått stora konsekvenser, till exempel i form av extremt väder, förändrade förutsättningar för jordbruk och landområden som försvinner när vattenflöden ändras och havsnivån stiger. Människor som lever i fattigdom drabbas hårdast, eftersom de är mer exponerade och mer sårbara än andra.

Sverige är redan i dag en stor givare på klimatområdet och bidrog under 2015 med 3,2 miljarder kronor till arbetet för att hantera och minimera klimatförändringarna. Av det beloppet stod Sida för 2,5 miljarder kronor, i form av insatser på bilateral, regional och global nivå.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />