Tre barn står utanför en enkel byggnad med slitna dörrar.

Slumområdet Kisenyi i centrala Kampala, Uganda. Invånarna i fattiga områden har ofta god kunskap om hur områdena behöver anpassas för att stå emot klimatförändringar.

Foto: SDI

Nyhet

Snabbt växande städer behöver stöd

Uppdaterad: 3 november 2016

Drygt hälften av världens befolkning bor i städer och andelen ökar snabbt. Flera av de städer som växer snabbast ligger i låginkomstländer som DR Kongo och Bangladesh, och behöver stöd med stadsplanering och grundläggande kommunala tjänster som vatten och sanitet.

I dag bor 55 procent av världens befolkning i städer och invånarantalet ökar i en takt som saknar motstycke i historien. FN förutspår att år 2030 kommer 60 procent av världens befolkning att bo i städer och många av de snabbast växande städerna ligger i låginkomstländer. Det betyder att tillväxten ofta sker på platser där det saknas kapacitet för planering, ledning och finansiering.

Toppmöte diskuterade hållbara städer

I oktober samlades mer än 45 000 personer från 193 länder i Quito, Ecuador för att diskutera hållbar stadsutveckling på toppmötet Habitat III. Under mötet skrev 170 av världens länder under FN:s nya strategi för hållbar urbanisering - New Urban Agenda (NUA) – som kommer att vägleda städer och tätorter under de kommande 20 åren.

60 procent av den globala energiförbrukningen och 70 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från städer, och i NUA lyfts de fram som en nyckelaktör i arbetet med att hantera klimatförändringar och minska utsläppen. Ofta är det lokala myndigheter och organisationer som sitter på de konkreta lösningarna, och det är också de som måste utföra det praktiska arbetet.

– De lokala myndigheterna kan inte förlita sig på att regeringarna ska fatta alla beslut, utan det är viktigt att ge större ansvar till städerna och kommunerna, säger Nayoka Martinez-Bäckström, programspecialist på stadsutveckling och en av fem Sidarepresentanter på toppmötet.

Därför arbetar Sida för att öka städers och kommuners möjlighet att söka finansiering och resurser för lokala initiativ. Sida stödjer bland annat finansieringsmekanismer för kommuner via European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), United Nations Capital Development Fund (UNCDF) och Asian Development Bank (ADB) och arbetar aktivt för att fler utvecklingsbanker och institutioner ska rikta sig direkt mot städer och kommuner.

Många lösningar finns i fattiga områden

Men lösningarna på urbaniseringens utmaningar finns inte bara på lokal nivå utan även på gräsrotsnivå. Vid Habitat III var Sidas budskap tydligt: för att göra skillnad bland de mest utsatta människorna krävs stöd till gräsrotsorganisationer som arbetar direkt med människor som bor i slummen och i andra fattiga områden. Människor som normalt inte har en röst i formella processer.

– Många städer erkänner inte de invånare som bor i informella bosättningar och det finns inte tillräckligt med resurser för att kunna leverera grundläggande tjänster som el, vatten och sanitet. Men när de organiserar sig som ett kollektiv får de en röst och möjlighet att förhandla med myndigheterna, och att delta i formella processer med andra institutioner, säger Nayoka Martinez-Bäckström.

På gräsrotsnivå finns bland annat kunskap om hur bostadsområden kan anpassas för att stå emot översvämningar och andra väderfenomen. Sida stödjer till exempel Slum/Shack Dwellers International som representerar sluminvånare i hundratals städer i Afrika, Asien och Latinamerika. Organisationen hjälper medlemmarna att utbyta kunskap sinsemellan eller utveckla projekt för att till exempel testa kostnadseffektiva byggmetoder eller ny teknik för vattenförsörjning, sanitet och elektrifiering.

– På Habitat III var det tydligt att Sidas partnerorganisationer uppskattar vårt sätt att arbeta. Vi säger inte att 'vi har en lösning för er' utan i stället 'hur kan vi stödja ert arbete'? Vi jobbar med långsiktigt stöd eftersom stadsutveckling är en långsiktig process. På så sätt får organisationerna chans att lära sig av såväl framgångar och innovationer som misstag, säger Nayoka Martinez-Bäckström.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />