Nairobi s central business district. With a population of more than 3 million people Nairobi is one of the most prominent cities in Africa politically and financially.

Här i Nairobi, Kenya samlas företrädare från stater, organisationer och näringsliv för att under fyra dagar diskutera hur biståndet ska bli mer effektivt.

Foto: Francesco Zizola / NOOR

Nyhet

Agenda 2030 i fokus på högnivåmöte i Nairobi

Uppdaterad: 7 december 2016

Hur ska vi tillsammans nå de Globala målen till 2030? Den 28 november börjar högnivåmötet i Nairobi som bland annat handlar om hur stater, näringsliv och det civila samhället ska samarbeta för att utrota fattigdom.

Högnivåmötet i Nairobi, som pågår 28 november-1 december, samlar företrädare från stater, civilsamhället och näringslivet för att diskutera hur utvecklingssamarbetet kan bli mer effektivt. Det är en del av arbetet för att modernisera och bredda utvecklingssamarbetet och skapa bättre samordning.

Mötet bygger på överenskommelser gjorda i Rom 2003, Paris 2005, Accra 2008, Busan 2011 och Mexico City 2014. Men Nairobi är särskilt intressant eftersom det är det första mötet som hålls sedan de Globala målen, den så kallade Agenda 2030, antogs.

– Mötet ligger väldigt väl i tiden för att diskutera hur vi ska genomföra Agenda 2030 tillsammans med både nya och gamla aktörer i utvecklingssamarbetet. Det är som en omstart för arbetet med utvecklingseffektivitet och principerna kring ländernas ägarskap och inkluderande partnerskap säger Torbjörn Pettersson, Afrikachef på Sida och som leder Sidas delegation.

Nationellt ägarskap betyder att samarbetsländerna leder sin egen utveckling och att givarna ska anpassa sig efter ländernas nationella utvecklingsplaner och system för till exempel uppföljning.

Inkluderande partnerskap innebär att regeringarna ska samarbeta med till exempel civila samhället och näringslivet för att på så sätt nå ut till fler människor. Sverige vill bland annat att civilsamhället ska inkluderas när regeringar tar fram och följer upp sina nationella utvecklingsplaner. I dag riskerar många organisationer att bli utestängda från dialog eller begränsas genom lagstiftning.

– Det är helt centralt för genomförandet av Agenda 2030 att vi kommer överens om hur olika aktörer ska föra en dialog om utvecklingsfrågor. Särskilt i dag när civila samhällets utrymme för att verka och påverka krymper i många länder, säger Karin Fällman, Sidas seniora ämnesföreträdare för civilsamhällesfrågor.

Fokus på de mest utsatta människorna och länderna

Ytterligare en fråga som det kommer att finnas ett stort intresse kring i Nairobi är hur olika aktörer ska leva upp till "Leave no one behind". Det är en uppmaning att fokusera extra på de länder och personer som möter störst utmaningar och som har halkat efter i utvecklingen. Det handlar till exempel om de allra fattigaste, etniska minoriteter, flyktingar, barn och gamla, samt människor med funktionsnedsättning. De mest sårbara länderna är ofta de som befinner sig i en konfliktsituation.

Sverige har traditionellt arbetat aktivt för att utvecklingssamarbetet ska bli mer effektivt men har ändå anledning att se över hur det kan bli bättre. Inför mötet i Nairobi publicerades rapporten Making Development Co-operation More Effective som visar hur arbetet med att få ett mer effektivt bistånd går. Den visar till exempel att bara hälften av alla givare använder sig av samarbetsländernas egna system och att det finns stort utrymme för förbättring.

Men ett område där svenskt utvecklingssamarbete är särskilt starkt är det så kallade New Deal som handlar om ett mer effektivt bistånd till sviktande stater. Ett annat är jämställdhetsbudgetering.

Eftersom de Globala målen gäller för alla världens länder så har de nu en gemensam plattform att stå på.

– I Nairobi kommer vi och de andra deltagarna att skriva under nya åtagande inom ramen för Agenda 2030 och skjuta fram positionerna i arbetet för att givar- och samarbetsländerna ska ta gemensamt ansvar för utvecklingssamarbetet, säger Malin Elisson, expert på utvecklingseffektivitet på Sida.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />