Nyhet

Afrikanskt nätverk sprider kunskap om sexuellt och könsrelaterat våld

Uppdaterad: 25 november 2016

Många program som arbetar mot sexuellt och könsrelaterat våld arbetar förebyggande. Färre ägnar sig åt att tillgodose behoven hos de utsatta. På den Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammar vi Africa Regional SGBV Network som strävar efter att göra både och.

Det Sida-stödda nätverket tar tillvara på alla de erfarenheter och all den kunskap som finns i södra och östra Afrika om hur man bäst arbetar mot sexuellt och könsrelaterat våld, och hur man hjälper dem som har blivit utsatta. Information som tas fram genom nätverkets olika projekt sprids till både medlemmar i nätverket och till andra som arbetar med de här frågorna, till exempel beslutsfattare. Nätverket testar också vilka arbetsmetoder som är de mest effektiva.

– Problemet med sexuellt och könsrelaterat våld är komplext och vår förmåga att jobba med det har förbättrats tack vare nätverket, som består av så skilda aktörer som till exempel den zambiska polisen och Kenyatta National Hospital i Kenya. Det är både lärorikt och effektivt när olika sektorer arbetar tillsammans, förklarar Harriet Birungi, chef för Population Council i Kenya.

Länder och organisationer lär sig av andras erfarenheter

I dag består nätverket av sju projekt i Kenya, Sydafrika, Swaziland, Uganda och Zambia. Problemen i de olika länderna liknar ofta varandra och nätverket ger projekten möjlighet att tillsammans hitta övergripande och hållbara lösningar för att kunna stoppa sexuellt och könsrelaterat våld och samtidigt ta hand om dem som blivit utsatta.

– Att arbeta med sexuellt och könsrelaterat våld är påfrestande och det kan ibland resultera i en känsla av hopplöshet. Nätverket hjälper till att förmedla utbyten så att vi kan lära från varandra, se att det finns olika vägar att gå och få synpunkter på vårt sätt att arbeta, säger Mike Mbizvo, chef för Population Council i Zambia.

Under 2012 tog nätverket fram en ny metod för att utbilda sjukvårdspersonal som ska arbeta aktivt för att identifiera våld i nära relationer, så kallad screening. Metoden sprids nu bland vårdanställda genom den mellanstatliga organisationen East, Central and Southern Africa Health Community.

I Kenya och Zambia har nätverket dessutom bidragit till att ta fram nationella riktlinjer för hur man tar hand om de människor som har blivit utsatta för sexuellt och könsrelaterat våld. Det arbetet har inspirerat organisationer i Swaziland att ta fram ett förslag på riktlinjer för landet.

Samarbete mellan polis och sjukvård

Eftersom polisväsendet och sjukvården ofta är de första instanser som en person som utsatts för sexuellt eller könsrelaterat våld kommer i kontakt med, krävs en fungerande samordning mellan dem. Genom nätverket har den zambiska polisen utbildats i hur de bemöter brottsoffren och ser till att de får den vård de behöver, till exempel för att förebygga hiv-smitta och graviditeter hos personer som har blivit våldtagna.

Sida har varit pådrivande i nätverkets arbete med att ta fram forskning i ämnet. Förutom att generera ny kunskap så bidrar forskningen till att människor vågar prata om ett tabubelagt ämne.

– Det sociala perspektivet, de mänskliga rättigheterna och hälsoperspektivet är alla hörnstenar i vårt arbete. Offren lider ofta i tysthet och stigmat för att ha blivit utsatt är väldigt högt. Tidigare fanns det knappt någon diskussion om det här ämnet. Men genom att vi genomför studier och undersökningar och pratar med de utsatta så har människor börjat öppna sig. De uppskattar att vi visar dem omsorg, förklarar Mike Mbizvo.

Forskningen används sedan direkt i nätverkets olika projekt.

– En fördel med vårt samarbete med Sida, jämfört med många andra, är att vi har möjlighet att anpassa programmet under arbetets gång och utveckla och testa insatser baserat på den information som framkommer i våra studier, förklarar Chi-Chi Undie, projektledare för nätverket.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />