Internationalla flaggor under ett Världsbanken/IMF-möte i Istanbul.

Foto: World Bank

Nyhet

Tre länder lämnar listan över biståndsberättigade länder

Uppdaterad: 11 mars 2016

Antigua och Barbuda, Chile och Uruguay kommer från årsskiftet 2016/17 med högsta sannolikhet att tas bort ifrån den internationella lista som avgör vilka länder som är berättigade till officiellt bistånd. Anledningen är att levnadsstandarden i länderna numera är så hög att de inte längre klassas som utvecklings- eller medelinkomstländer.

Efter årsskiftet 2016/2017 kommer Chile och Uruguay tillsammans med det lilla öriket Antigua och Barbuda inte längre att klassificeras som biståndsberättigade länder av den internationella samarbetsorganisationen för bistånd, OECD/DAC (Development Assistance Committee). De tre länderna anses nu ha så pass hög levnadsstandard att de inte längre är i behov av internationellt stöd.  Det innebär att Sida inte kan göra utbetalningar till biståndsprojekt i länderna under statens utgiftsområde 7, som är öronmärkt för internationellt bistånd.

Med officiellt bistånd räknas endast det bistånd som går till låg- och medelinkomstländer. För att vara berättigade till officiellt bistånd kan landet inte heller vara medlemmar av EU eftersom man därigenom får tillgång till andra typer av utvecklingsstöd. Skälet till att man räknar officiellt bistånd är för att det ska bli lättare att jämföra biståndsinsatser mellan olika givarländer. Enligt ett FN-åtagande ska givarländer ge 0,7% av sin BNI till internationellt bistånd och då räknas endast de insatser som går till låg- och medelinkomstländer. Sverige är ett av endast fem givarländer som för närvarande lever upp till detta åtagande.

Att länder som Chile, Uruguay och Antigua och Barbuda lämnar listan på biståndsberättigade länder är en påminnelse om att levnadsstandarden ökar på bred front i många av världens länder. Men det finns fortfarande ett 100-tal länder kvar på listan över biståndsberättigade länder varav cirka 50 räknas som länder med allra störst behov av internationellt stöd.

Så avgörs vilka länder som får biståndsmedel

DAC fungerar som ett forum för samarbete mellan världens givarländer och tar bland annat fram riktlinjer och rekommendationer för att biståndet koordineras. Med hjälp av data från Världsbanken klassificerar DAC världens länder i olika utvecklingsnivåer, vilket i sin tur avgör om landet är berättigat till officiellt bistånd. Vilka länder som sedan får bistånd styrs av flera faktorer och avgörs främst av varje givarlands egen biståndsstrategi.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />