Flicka sitter och silar gröna linser på ett fat, bredvid en säck med linser som det står UNRWA på.

Bayan Hussein, 3, i Sahnaya, Damaskus silar linser från UNRWA. Hela 18 miljoner personer i Syrien och dess grannländer är i behov av humanitär hjälp och skydd.

Foto: Taghrid Mohammad, © 2015 UNRWA

Nyhet

Syrien - fem år av konflikt

Uppdaterad: 17 mars 2016

Konflikten i Syrien har beskrivits som den största humanitära krisen i vår tid och har satt miljontals människor på flykt. Fem år efter att de fredliga upproren slogs ner är 6,5 miljoner syrier internflyktingar i sitt eget land, 4,8 miljoner syrier på flykt i grannländerna, och hela 18 miljoner personer i behov av humanitär hjälp och skydd i Syrien och grannländerna.

Det är i dagarna fem år sedan konflikten i Syrien såg sin början och idag bor 4,5 miljoner personer i svåråtkomliga områden. Av dessa bor cirka 490 000 i områden som enligt FN är belägrade och cirka 2 miljoner personer bor i områden kontrollerade av IS. Vid en konflikt som den i Syrien är det de stridande parterna som har det yttersta ansvaret för att se till att behoven som befolkningen under deras kontroll har, oavsett kön eller ålder, ska tillgodoses. Dessutom ska de säkerställa att alla skadade och sjuka får den medicinska vård de behöver. Om parterna inte kan tillgodose dessa behov, ska opartiska humanitära hjälpinsatser tillåtas. Något som inte tillåts idag. Som resultat av de pågående förhandlingarna har cirka 20 procent av de som bor i belägrade områden fått någon form av humanitärt bistånd under de första månaderna av 2016. På så sätt har många liv kunnat räddas.

- Vi måste utnyttja det momentum som skapats under senaste veckorna. Även om hjälpen lyckats nå många belägrade områden, är det fortfarande miljoner människor som vi inte kan hjälpa. Även på de ställen som det öppnats upp för tillträde, sker allvarliga överträdelser. Våra partners rapporterar om hur läkemedel och medicinsk utrustning plockas bort ur försändelserna och att medicinska evakueringar fortfarande inte tillåts. För att de humanitära organisationerna ska kunna göra sitt arbete och nå ut till de behövande krävs ett regelbundet och hållbart tillträde, förklarar Minna Strömberg, handläggare för Syrien på Sida.

Sida har i år ökat sitt stöd till humanitära partners som når långt in i olika delar av landet. En partner som, trots stora svårigheter, lyckas göra detta är Syrian Arab Red Crescent, SARC. Sida stödjer SARC:s verksamhet genom Svenska Röda korset. Tillsammans med andra Sida-stödda organisationer har de även haft en nyckelroll i leveransen av mat och mediciner till de belägrade områdena som öppnats upp nyligen, som Madaya, Zabadani, Moadamiya, Fouaa och Kefraya. Sida är också en stor givare till FN:s humanitära fonder för Syrien, som kanaliserar en stor del av stödet genom syriska enskilda organisationer, som har möjlighet att arbeta i svåråtkomliga områden.

Olika sorters stöd

Det humanitära stöd Sida bidrar med har som mål att nå de mest sårbara, vilka innefattar de som lever i områden dit hjälpen inte når samt internflyktingar. Flickor, pojkar, kvinnor och män är under en humanitär kris alla sårbara på olika sätt. Under den hittills femåriga krisen har Sverige, Sida och UD, bidragit med sammanlagt nästan 2 miljarder kronor i humanitärt stöd till Syrien och dess grannländer.

Ambitionen är att ligga i framkant för att hitta nya lösningar på de utmaningar som konflikten innebär för människor i Syrien och i Syriens hårt drabbade grannländer.  Därför antogs en Syrienstrategi i december 2015 och genom denna mer än dubbleras Sidas totala årliga stöd till krisen.

För att kunna nå behövande i svåråtkomliga områden är många av Sidas partners i Syrien innovativa. UNRWA har till exempel utvecklat ett internetbaserat system för distanslärande för barn som lever i svåråtkomliga områden – ungefär 2 miljoner barn i Syrien saknar idag möjlighet att gå i skolan. Även UNICEF har börjat arbeta med samma verktyg vilket de döpt till Shabati (Mitt moln på svenska) och når allt fler barn.

Ett annat sätt att få barnen att stanna i skolan är multi-sektorstödet, med målet att utsatta familjer ska kunna fylla sina grundläggande behov. Denna typ av stöd kan innebära kontantstöd till fattiga flyktingfamiljer, möjlighet till tak över huvudet, hälsovård och utdelning av basala förnödenheter till de som tvingats lämna sina hem. Minskar familjers sårbarhet minskar även risken för att föräldrar tvingas dra barnen ur skolan för att arbeta, för att flickor ska giftas bort för tidigt eller att unga pojkar rekryteras till militanta grupper. Detta stöd kanaliseras bland annat genom UNHCR, UNICEF, UNRWA, ICRC, SRK och NRC

Sida stödjer även riktade insatser för barn vilket syftar till att skydda barnen. Ett exempel på stöd är psykosociala tjänster för barn där tanken är att erbjuda en slags normalitet för krisdrabbade barn och ungdomar. Det ger en möjlighet till lek och trygg samvaro men fångar även upp de fall som är i behov av mer stöd och vård.

Ytterligare ett viktigt riktat stöd går till syriska nätverk av domare och advokater som via svenska ILAC, utfärdar civila handlingar såsom födelseintyg och äktenskapsintyg i delar av Syrien där de statliga tjänsterna slutat fungera. Registrering av födslar är en grundläggande förutsättning för skydd av barn och ett sätt att förebygga statslöshet och till exempel trafficking. Att inte ha ett födelseintyg är ett ökande problem, både i oppositionskontrollerade områden i Syrien och bland flyktingar i grannländerna.

Stöd till Syrienkrisen

Sidas stöd till Syrienkrisen ges genom två kanaler, som kompletterar varandra:

  • Det humanitära stödet, som 2015 föll ut på ungefär 350 miljoner svenska kronor. Under 2016 ökar Sida sina ingångsvärden för humanitärt stöd till Syrienkrisen från 200 till 300 miljoner kronor.
  • Syrienkrisstrategin, som innebär ett stöd på 1,7 miljarder kronor utvecklingsmedel för fem år, 2016-20. Strategin syftar till att stärka resiliensen det vill säga motståndskraften, återhämtnings- och anpassningsförmågan, hos befolkningen som drabbas av konflikten.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />