En större grupp kongolesiska kvinnor poserar utomhus i traditionella kläder.

Fotograf Marie Loeb, Action contre la Faim (ACF)

DR Kongo är ett av världens mest icke jämställda länder. Sida arbetar sedan flera decennier för att stärka kvinnors rättigheter i landet.

Fotograf Kerstin Becker

Marie Nilsson, jämställdhetsrådgivare på den svenska ambassaden i Kinshasa, Kongo.

Tre kongeleser i festklädsel firar att utbildningen är färdig. Två av dem bär leopardmönstrade dräkter.

Fotograf Svenska ambassaden Kinshasa

Organisationen COMEN arrangerar utbildningar i positiv maskulinitet i östra DR Kongo. Målet är att stärka kvinnors situation genom att uppmuntra männen att ifrågasätta de ofta traditionella könsrollerna i landet.

nyhet

Mäns och pojkars attityder är centrala för att öka jämställdheten

Uppdaterad: 8 mars 2016

Den 8:e mars är den internationella kvinnodagen. I DR Kongo, ett av världens mest icke jämställda länder, arbetar Sida sedan en tid tillbaka med mäns och pojkars attityder kring sin maskulinitet för att komma framåt i jämställdhetsfrågor. Resultaten gynnar både männen och kvinnorna.

Jämställdhet är ett fortsatt prioriterat område i den svenska utvecklingspolitiken, inte minst genom den svenska regeringens deklaration om en feministisk utrikespolitik. Sida verkar för att internationella överenskommelser om kvinnor och flickors lika rättigheter följs i alla samarbetsländer och att biståndet når både män, kvinnor, pojkar och flickor. I DR Kongo, som rankades på plats 149 av 155 i FN:s jämställdhetsindex, är ojämlikhet mellan könen ett stort problem och ett hinder för hållbar utveckling och fred.

– Det är ett prioriterat område i DR Kongo och vi arbetar på flera plan för stärka kvinnor och flickors rättigheter. Vi har just haft utrikesminister Margot Wallström på besök under några dagar och då har det varit ett tydligt fokus på våra jämställdhetsprojekt, säger Marie Nilsson, jämställdhetsrådgivare på svenska ambassaden i Kinshasa, DR Kongo.

Jämställdhet är inte en prioriterad fråga för den kongolesiska regeringen. Ministeriet för jämställdhet är frikopplat från resten av regeringsmakten och tilldelas en minimal del av statsbudgeten. Sida samarbetar därför med flera internationella organisationer för att stärka kvinnors rättigheter. Ett särskilt område som har fått ökat fokus under de senaste åren har varit att fokusera på män och pojkars ansvar att verka för jämlikhet mellan könen.

– 2014 gjorde vi en analys av vårt arbete och vi kom fram till att vi inte kan lägga hela jämställdhetsagendan på kvinnor och flickors axlar. Vi kan utbilda kvinnor hur mycket som helst, men det spelar ingen roll så länge männen fortsätter att vara hinder för en jämställd utveckling, säger Marie Nilsson.

Synen på jämställdhet en kulturfråga

Genom att fokusera på mäns och pojkars ansvar för ökad jämställdhet hoppas Marie Nilsson och hennes kollegor kunna utmana det rådande mansidealet i DR Kongo och istället få män att i ökad omfattning fundera på könsroller och sin maskulinitet.  Ett Sidafinansierat projekt med organisationen PROMUNDO strävar efter att få unga pojkar att tänka nytt kring de annars traditionella könsrollerna i DR Kongo och ifrågasätta hur man bör vara som man.  

– Många kongoleser refererar till religion och Bibeln som att könsrollerna vore givna av Gud medan vår argumentation ju är att kultur är något som förändras hela tiden. Därför inledde vi ett projekt med Promundo så att unga kongolesiska män tidigt får börja fundera på könsroller och hur patriarkala strukturer befästs, berättar Marie Nilsson.

Målet med att fokusera på män och pojkar är fortfarande att stärka kvinnornas rättigheter, tillägger Marie Nilsson.  Det handlar alltså om inte om att kanalisera alla biståndspengar till mansorganisationer, utan att se männens roll som en viktig pusselbit för att förändra grundstrukturerna i det kongolesiska samhället.

Positiv maskulinitet – en vinst för både män och kvinnor

I östra Kongo finns många kvinnor som försörjer sig på småskalig gränshandel vilket Sida stödjer på flera sätt. De får till exempel hjälp med att upprätta kooperativ för att kunna sälja sina varor till högsta pris och genom att samarbeta med myndigheter för att slippa betala mutor till gränsvakter.

– När dessa kvinnors inkomster ökar så vill vi inte att de kommer hem och tvingas lämna över hela vinsten till mannen. Därför arbetar vi för att kvinnorna ska få behålla mer själva och ta ekonomiska beslut tillsammans med sina män. Där spelar också synen på mansrollen en viktig roll, säger Marie Nilsson.

Ett projekt som beskrivs som särskilt framgångsrikt görs tillsammans med organisationen COMEN som Sida stödjer genom International Alert. Projektet går ut på att män i byar i östra Kongo under 15 veckor får träning i så kallad positiv maskulinitet där de bland annat uppmuntras att ta ett större ansvar för hushållssysslor och spendera mer tid med sina barn.

– Vi ser verkligen att det här har gett snabba resultat. Männen ser inte detta som en påtvingad utbildning utan det engagerar ofta hela byn. Inte minst männen är tacksamma över att de kan vara mer delaktiga i sina barn, berättar Marie Nilsson.

I DR Kongo kretsar annars en stor del av jämställdhetsarbetet kring FN:s resolution 1325, om kvinnors rätt till medbestämmande i fredsprocesser. Nyligen släpptes en Sidafinansierad granskning av fredsprocessen i regionen 2013 som visade att kvinnors inflytande var näst intill obefintligt. Men för att kunna komma framåt i utvecklingen tror Marie Nilsson att ett ökat medvetande kring könsroller och patriarkala strukturer är nödvändigt.

– Resolution 1325 handlar om kvinnors säkerhet och den är som ett paraply vi arbetar under. Då är den här aspekten, att få igång ett samtal om könsroller och mansidentitet, något som måste vara med, avslutar hon.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />