Logo Hack for Sweden

Sida var för andra året i rad med som partner på Hack for Sweden.

Foto: Hack for Sweden

Nyhet

Hack for Sweden effektiviserar myndigheternas arbete

Uppdaterad: 18 mars 2016

För tredje året i rad arrangerades tävlingen Hack for Sweden där deltagarna med hjälp av myndigheters öppna data skapar nya tjänster och applikationer. För andra året i rad medverkade Sida som partner.

Tävlingen växer för varje år och i år stod 23 statliga myndigheter och organisationer bakom hacket – vars syfte är att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya tjänster och applikationer. I årets upplaga av tävlingen deltog 22 lag från olika delar av Sverige. Som partnermyndighet bidrog Sida med sin öppna biståndsdata, den webbaserade tjänsten Openaid.se, men också med resurser under tävlingshelgen. Själva sajten är byggd med öppen källkod för att andra aktörer ska kunna använda mjukvaran – vilket alltså var uppgiften i tävlingen.

–Sida medverkar som partner i Hack for Sweden för att visa hur viktigt det är med transparens och öppen data, förklarar Carl Elmstam ansvarig för transparensfrågor på Sida.

Så arbetar Sida med öppen data

Sida arbetar aktivt för att informationen om Sveriges skattefinansierade bistånd ska vara så transparant som möjligt. Openaid.se bygger på öppna data från alla departement och myndigheter som använder biståndsmedel från statens budget. Användare kan följa när, till vem och för vilka ändamål biståndsmedel har betalats ut och vilka resultat biståndet haft. Carl Elmstam förklarar det mer ingående:

– Data på openaid.se är användbart när man ska få överblick över biståndet. Vill man exempelvis se hur mycket bistånd som går till energiförsörjning i Tanzania kan man enkelt leta fram det. Det som vi dock hoppas mest av allt på är att den samlade bilden av alla givares bistånd ska göra att man på mottagarsidan får bättre överblick och bättre möjligheter till samordning och planering. Att vi publicerar svensk data möjliggör andra tjänster som till exempel www.d-portal.org.

En fortsatt ökad transparens i biståndet är nödvändig för att den bidrar till dialog om biståndets effektivitet, resultat och ansvarsutkrävande. Detta gäller både i förhållande till partnerländer, deras befolkning och gentemot svenska skattebetalare.

Årets vinnare

Vinnarna av årets Hack for Sweden är uppdelade i olika kategorier. De använde sig av data från flera olika myndigheter såsom befolkningsstatistik från SCB, väderdata från SMHI och olycksstatistik från Transportstyrelsen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />