Flyktingläger i Turkiet- ett antal vita tält och syriska flyktingar i bild.

Idag befinner sig mer än två och en halv miljoner syriska flyktingar i Turkiet.

Foto: European Parliament

Nyhet

”Europa går i sömnen in i en ny era”

Uppdaterad: 21 mars 2016

Gerald Knaus, chef för tankesmedjan ESI (European Stability Initiative), anser att EU går i sömnen in i en ny era - kontinenten slår sig i sömnen men kommer inte känna av det förrän vi vaknar. Under sitt besök på Sida förklarade han varför Turkiet behöver omvärldens stöd efter förhandlingarna i Bryssel.

– Det största hotet just nu, och som strider mot de mänskliga rättigheterna, är hur EU-länder ”puttar” tillbaka flyktingarna till ett annat EU-land. Eller försöker skrämma bort flyktingarna vilket man gör i Ungern, förklarar Gerald.

Efter det nya avtalet som nyligen ingicks mellan Turkiet och EU:s 28 medlemsländer kommer flyktingar som tagit via Turkiet till Grekland att skickas tillbaka till Turkiet. Istället kommer EU att ta emot motsvarande antalet asylsökande från Turkiet. Tanken är också att EU ska ge turkiska medborgare visumfrihet och skynda på processen om turkiskt EU-medlemskap. Dessutom kommer EU att bidra med minst tre miljarder Euro för att bygga upp flyktingmottagandet i Turkiet.

– Pengar till Turkiet är inte en muta, det kommer att hjälpa de som flytt till Turkiet. Bland annat är det många barn som har rätt till skolgång, som idag inte går i skolan förklarar Gerald.

Gerald Knaus och den tankesmedja han leder har haft stort inflytande över avtalet, som syftar till komma till rätta med den livsfarliga flyktingvägen från Syrien via Turkiet till Grekland. Han är också en långvarig samarbetspart till Sida i det strategistyrda utvecklingssamarbetet med Turkiet med målet att påverka EU-närmandeprocessen i positiv riktning.

Flyktingfrågan följer inga strategier

Syrienkrisen och den efterföljande flyktingvågen har sedan 2011 påverkat Turkiet kraftigt. De senaste tre åren har den strida strömmen av flyktingar till Turkiet haft två pikar. Efter maj 2014 ökade antalet irakiska flyktingar, då främst Yezidier på grund av attacker från IS, drastiskt. Andra piken började i juni 2015 då många afghaner flydde från Iran och med anledning av ökad osäkerhet på grund av IS- och Talibanattacker i hemlandet. Idag befinner sig mer än två och en halv miljoner syriska flyktingar i Turkiet.

Sverige och Sida arbetar såväl humanitärt som med en ny utvecklingsstrategi för Syrienkrisen för att lindra nöden, i Syrien och i grannländerna.  Sedan 2011 omfattar Sveriges humanitära stöd till Syrien 2,2 miljarder kronor och biståndet uppgår till 1,4 miljarder räknat från 2013 till 2016. Det humanitära stödet går till FN-organ och Sidas 11 strategiska partners. Det humanitära stödet till flyktingkrisen i Turkiet kanaliseras genom UNHCR och Unicef.

–Bland de största utmaningarna för de syriska flyktingarna i Turkiet är arbetstillstånd, tillgång till utbildning och till hälsovård berättar Elsa Håstad, avdelningschef för Europa och Latinamerika på Sida, som i mitten av februari i år besökte UNHCR:S flyktingmottagningscenter i Izmir i samarbete med ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants).

Sidas stöd bidrar till att utveckla organisationen kring flyktingmottagandet genom den nationella migrationsmyndigheten, ger människor möjlighet till ett drägligare liv genom tillgång till utbildning och arbete samt förbättra flyktingkvinnors och barns tillgång till rättvisa.

Sverige stödjer även Turkiets EU-närmande genom en reformstrategi för 2014-2020 med det övergripande målet att stärka demokratin, respekten för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat. Inom ramen för reformstrategin ger Sverige stöd till det turkiska advokatsamfundet via UNDP. Insatsen syftar till att ge syriska flyktingar bättre möjligheter till rättsstöd. Särskilt fokus ligger på syriska kvinnor och barn som är särskilt utsatta i flyktingkrisen.

För att Turkiet långsiktigt ska kunna hantera situationen krävs att landets kommuner som berörs har kapacitet, något vi bidrar till genom Sveriges långtgående samarbete med det turkiska kommunförbundet genom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Parterna utvecklar starkare lokal demokrati i Turkiet och förbättrar den kommunala kapaciteten på områden som jämställdhet, organisationsutveckling och medborgardeltagande.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />