Mladen Ivanic står i en talarstol i Strasbourg

Mladen Ivanic, en av tre presidenter i Bosnien och Hercegovinas presidentråd, håller ett anförande för Europarådet i Strasbourg.

Foto: Candice Imbert, Council of Europe

nyhet

Bosnien och Hercegovina ansöker om EU-medlemskap

Uppdaterad: 10 mars 2016

Den 15 februari blev en historisk dag för Bosnien och Hercegovina när landet ansökte om ett EU-medlemskap. Sida stödjer den processen som en väg mot minskad fattigdom och fortsatt demokratisk utveckling.

I Bosnien och Hercegovina har de politiska partierna lyckats komma överens om viktiga reformer i landet. Möjligheten till att bli ett EU-kandidatland har därmed öppnats. Den 15 februari inlämnades medlemsansökan till EUs ministerråd.

En stor majoritet av bosnierna är positiva till närmandet till EU, men det har tagit lång tid och många ifrågasätter politikernas kapacitet. Ett EU-medlemskap innebär omfattande reformer inom ett brett spektrum av områden. Mladen Ivanic som är en av tre presidenter i landets presidentråd är dock optimistisk. Han anser att Bosnien och Hercegovina måste påbörja integreringsprocessen med tanke på den komplexa geopolitiska situation som råder.

– Det kommer inte vara enkelt att få kandidatstatus, men jag är optimist. Om Bosnien och Hercegovina förblir isolerat i Västra Balkan tror jag att det kommer att bli nästa potentiella område för en kris och i slutändan kommer det att vara EU som får ta konsekvenserna av det.

För att gå vidare i medlemskapsprocessen kräver dock EU att Bosnien och Hercegovina inför ytterligare reformer. EU erkände landet som ett potentiellt kandidatland redan 2003 och fem år senare undertecknades ett stabiliserings- och associeringsavtal, som landet behöver anpassa sig till. För att förbättra landets styre och kontakter med EU ska också en koordineringsmekanism införas.

Sida stödjer reformprocessen

Sverige stödjer landets anpassning till EU och de reformer som krävs inom många samhällsområden. Bland annat genom arbetet för att utveckla marknadsekonomin, öka respekten för mänskliga rättigheter, stärka demokratin samt för att förbättra miljön och begränsa klimatpåverkan. Elsa Håstad som är chef för avdelningen för Europasamarbete på Sida ser positivt på Bosniens och Hercegovinas närmande till EU.

– Det är glädjande att Bosnien och Hercegovina har lämnat in sin medlemskapsansökan. Det är viktigt att landet nu bibehåller reformtakten, något som svenskt bistånd kan bidra till.

Men det är långt kvar innan Bosnien och Hercegovina kan bli medlem i EU. Det krävs omfattande och djupgående reformer inom nästan alla samhällsområden. För grannlandet Kroatien tog det 10 år från medlemsansökan till medlemskap.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />